Personāla speciālist!

Nopelniet sev atpūtu Taka SPA - aizpildiet anketu un piedalieties 100 EUR dāvanu kartes izlozē.

1. Kādi ir Jūsu galvenie izaicinājumi personāla atlases procesā? (Lūdzu izvēlieties 1-3 variantus)
 
 
 
 
2. Lūdzu novērtējiet, cik daudz laika aizņem katra no zemāk minētajām darbībām:
 
Prasību apkopošana un formulēšana
Sludinājuma sagatavošana un noformēšana
Sludinājuma publicēšana
Iesūtīto pieteikumu apkopošana un izvērtēšana
Kandidātu uzaicināšana uz pārrunām
Pārrunu veikšana un testēšana
Kandidātu informācijas (pārrunas, testu rezultāti) apkopošana un izvērtēšana
Rezultātu paziņošana kandidātiem
 
 
 
3. Kādas tehnoloģijas Jūs izmantojat atlases procesa atbalstam (kandidātu informācijas un rezultātu apkopošanai, sludinājumu publicēšanai, u.c.) ?
 
 
 
4. Cik personāla atlases projektus jūsu organizācija īsteno 1 gada laikā? *
 
 
 
5. Kas Jūsu organizācijā galvenokārt veic personāla atlasi? *
 

 
 
taks spa