Dimensiju kārtošana virsgrāmatā

Papildus apmācību datumi netiek plānoti

SIA Visma Enterprise birojā, Sporta ielā 11

Vada: Produkta eksperte Sarmīte Spēlmane

Programma