MK noteikumu Nr.662 14. pielikuma sagatavošana Horizon, datu atlases priekšnosacījumi, pārbaude un kontrole

Papildus apmācību datumi netiek plānoti

SIA Visma Enterprise birojā, Sporta ielā 11

Vada: Klientu konsultante Santa Jūrkalne

Programma