Virsgrāmatas datu salīdzināšana ar moduļa datiem (bāze)

Papildus apmācību datumi netiek plānoti

SIA Visma Enterprise birojā, Sporta ielā 11

Vada: Produkta eksperte Aiva Bondare

Programma