Reģistrācijas anketa

Lai reģistrētos apmācībām "Efektīvāks darbs ar noliktavas pamatdatiem, dokumentiem un atskaitēm", lūdzam aizpildīt anketu!

Apmācību datums


Izvēlieties vēlamo apmācību formātu


Apmaksa


Kontaktinformācija