BI risinājumi dažādām funkcijām

Nodrošinām dažādu organizācijas procesu atbalsta risinājumu izstrādi un pilna servisa apkalpošanu - programmatūras piegādi un ieviešanu, lietotāju apmācību, konsultācijas un tehnisko atbalstu.

 

Budžeta plānošanai, prognozēšanai un izpildes kontrolei

Budžeta plānošanas, konsolidācijas un atskaišu sagatavošanas rīks, kas palīdz efektīvi pārvaldīt organizācijas un tās padotības iestāžu budžeta plānošanas procesu. Centralizēta budžeta plānošana un prognozēšana dažādos griezumos, bez nepieciešamības uzturēt datus Excel tabulās un citos rīkos un bez lieka laika patēriņa e-pastu apmaiņai. Precīza budžeta izpildes informācija ar vadībai nepieciešamo regularitāti un griezumos, lai sekmīgi kontrolētu līdzekļu izlietojumu.

 

Pašizmaksas aprēķinam

Pakalpojumu, produktu un organizācijas procesu pašizmaksas novērtēšana pēc ABC vai citas metodoloģijas, kas ļauj identificēt tirgus līdzsvara punktus, peļņu un zaudējumu nesošos produktus un pakalpojumus, kā arī iespējamos uzlabojumus un izdevīgākās investīciju iespējas.

 

Darba laika uzskaitei

Risinājums nodrošina darba laika uzskaiti pilnam pašizmaksas aprēķinam – stundu plānošanu, ievadi, apstiprināšanu, kontroli, kā arī sasaisti ar RVS Horizon algu aprēķina nodrošināšanai un izmaksu pārdales vajadzībām, kā arī informācijas analīzei.

 

Ģeogrāfisko Informācijas Sistēmu (ĢIS) biznesa analītikas risinājumiem

ĢIS risinājumos biznesa analītikas dati tiek analizēti ģeogrāfiskā griezumā, vizualizējot tos uz kartes un ļaujot pamanīt tendences un pieņemt lēmumus valsts, novada, pašvaldības vai citā līmenī.

 

Personāla datu analīzei

Risinājums nodrošina detalizētu organizācijas personāla plānošanu un datu analīzi dažādos griezumos. Risinājums ietver organizācijas vakanču plānošanu, personāla budžeta plānošanu un izpildes kontroli.

 

Datu kvalitātes uzturēšanai

Trūkstošo datu ievade un kļūdaino datu labošana tieši atskaišu formās, nodrošinot datu kvalitāti bez papildu programmēšanas nepieciešamības.

 

Mobilie biznesa inteliģences risinājumi

Piedāvājam mobilās biznesa inteliģences platformas MicorStrategy Mobile ieviešanu un mobilo biznesa inteliģences risinājumu izstrādi.

Mobilā biznesa inteliģences platforma ļauj aplūkot atskaites mobilajās ierīcēs, kā arī izstrādāt organizācijas specifiskajām vajadzībām piemērotas mobilās biznesa analītikas aplikācijas tās darbības efektivitātes uzlabošanai.

 

Cloud (mākoņa) biznesa analītikas risinājumi

Biznesa inteliģences platformu MicroStrategy var ieviest, izmantojot arī MicroStrategy Cloud pakalpojumus, kas nodrošina biznesa inteliģences risinājumu uzturēšanu mākoņvidē, tādējādi ļaujot ekonomēt laiku uz līdzekļus, kas būtu nepieciešami savas infrastruktūras ieviešanai.

 

 

 

.