Sistēmu integrācijas un individuāli pielāgotu risinājumu izstrāde

                                                                                                     

SIA Visma Enterprise specializējas Sistēmu integrācijas risinājumu izstrādē pēc Servisu orientētas arhitektūras (SOA) principiem.

Mēs palīdzam saviem klientiem sasniegt viņu mērķus, izmantojot iespējami visu IT sistēmu attīstībā jau ieguldīto investīciju potenciālu. 

 

Lielākoties mūsu klienti savas darbības nodrošināšanai izmanto vairākas IT sistēmas kā, piemēram, finanšu vadības, dokumentu vadības, CRM, ražošanas, tirdzniecības un citas pamatdarbības atbalsta sistēmas, kuras visbiežāk ir izstrādātas atbilstoši konkrētā klienta biznesa vajadzībām. Šādu klientu lielākais izaicinājumus ir rast efektīvu veidu, kā panākt, lai šīs sistēmas spētu savstarpēji apmainīties ar datiem, lai tie būtu patiesi un pilnīgi un nodrošinātu efektīvu atbalstu organizācijas biznesa procesu realizācijai, lēmumu pieņemšanai un kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanai organizācijas klientiem. 

Kāpēc SOA?

 • Investīciju aizsardzība - var labāk izmantot jau esošu IT sistēmu iespējas
 • Labāka datu kvalitāte organizācijā izmantotajās sistēmās
 • Nav nepieciešama vairākkārtīga datu ievade
 • Vienkāršāka darba plūsmu pārvaldība un attīstība
 • Iespēja izveidot vienotu iekšējo portālu organizācijas speciālistiem
 • Efektīvākas procesu izsekojamības un sistēmu monitoringa iespējas
 • Zemākas kopējās procesu uzturēšanas izmaksas

Mūsu pakalpojumi

Izstrādājam un uzturam klienta vajadzībām pielāgotu jau esošu sistēmu integrācijas risinājumu vai izstrādājam pilnīgi jaunu programmatūru, nodrošinot visus nepieciešamos pakalpojumus:

 • Projektu vadība
 • Pilna servisa programmatūras izstrādes un sistēmu integrācijas projektu realizācija:
  • Biznesa prasību definēšana
  • Sistēmas arhitektūras projektēšana
  • Sistēmu lietojamības dizains
  • Programmēšanas un sistēmu integrācijas darbi
  • Standarta programmatūras licenču piegāde un uzturēšana
  • Testēšanas piemēru izstrāde
  • Sistēmas testēšana
  • Regresa testu izveide, testēšanas robotu sistēmu izveide
  • Slodzes un drošības testi
  • Lietotāju apmācība
  • Lietotāju atbalsts un uzturēšanas pakalpojumi

.

            Mūsu kompetences