Lai labāk saprastu, vai sanāksmē sniegtā informācija bija pietiekama, vērtīga un saprotama, aicinam veikt novērtējumu: 

 

 
Lūgums aizpildīt aptauju: