Doties uz galveno

Digitalizējies vai mirsti (Digitize or die)

Digitalizācija jeb digitālās transformācijas biznesa pasaulē joprojām ir nerimtoši “karsta” tēma. Bet ko tā īsti nozīmē? Un kā uzņēmumi to var veiksmīgi ieviest un realizēt? Digitalizācija apzīmē nebeidzamu pārmaiņu procesu ciparu formātā, kas ir balstīts sarežģītā IT infrastruktūrā, digitālās lietojumprogrammās, kā arī optimāli tīklotās sistēmās un datu pielietojumā. Esošais uzņēmējdarbības modelis ir sakārtots atbilstoši digitalizācijas […]

Digitalizācija jeb digitālās transformācijas biznesa pasaulē joprojām ir nerimtoši “karsta” tēma. Bet ko tā īsti nozīmē? Un kā uzņēmumi to var veiksmīgi ieviest un realizēt?

Digitalizācija apzīmē nebeidzamu pārmaiņu procesu ciparu formātā, kas ir balstīts sarežģītā IT infrastruktūrā, digitālās lietojumprogrammās, kā arī optimāli tīklotās sistēmās un datu pielietojumā. Esošais uzņēmējdarbības modelis ir sakārtots atbilstoši digitalizācijas nostādnēm un/vai tiek izstrādāti jauni digitālie produkti. Informācija, komunikācija, procesi un pakalpojumi tiek savienoti tīklā, izmantojot digitālās platformas.

Automatizācija, optimizācija, procesu autonomija, kā arī sniegto pakalpojumu elastīgums un individuālā produktu izstrādes pieeja – šī ir tikai daļa no digitalizācijas sniegtajām iespējām un priekšrocībām.

Digitalizācija mūsdienu darba un biznesa pasaulē ir ārkārtīgi svarīga, jo tā veicina pastāvīgas pārmaiņas un paver jaunas attīstības iespējas. Darba vide sen vairs nav tāda, kāda tā bija pirms 20 vai 50 gadiem. Tā ir kļuvusi daudz elastīgāka un tiek nepārtraukti pārveidota.

Mākslīgais intelekts (AI)

Pēdējos gados ir notikušas intensīvas debates saistībā ar mākslīgo intelektu. Lai arī daļa cilvēku ir noskaņoti diezgan skeptiski, pēc BCG un MIT Sloan Management Review veiktā pētījuma – trīs ceturtdaļas uzņēmumu vadītāju uzskata, ka mākslīgais intelekts to uzņēmumos pavērs jaunas biznesa iespējas. Gandrīz 85% uzskata, ka mākslīgais intelekts ļaus uzņēmumiem iegūt vai saglabāt konkurences priekšrocības.

Realitātē mākslīgais intelekts jau pašlaik ir izmainījis biznesa pasauli tādā mērā, ka uzņēmumi to izmanto, lai automatizētu noteiktas darba funkcijas, veiktu datu analīzi, radītu algoritmus vai uzlabotu komunikāciju starp uzņēmumu un klientiem, kā arī darbiniekiem.

Elastīgs darbs

Pateicoties digitalizācijai, mēs varam izvēlēties, kā strādāt un kad strādāt. Izmantojot visu informāciju un datus, kas tiek glabāti digitālajos datu nesējos, ierīcēs un mākonī, mēs varam informāciju vienkārši pārveidot, kā arī piekļūt tai no jebkuras vietas. Tehnoloģiju progress un digitalizācija ir ļāvusi pielāgot darba grafiku savām vajadzībām un dzīvesveidam.

Tā kā daudzi pakalpojumi tiek nodrošināti ar tehnoloģisko rīku izmantošanu, arvien vairāk uzņēmumu paļaujas uz ārštata darbiniekiem, jo to var izpildīt uzdoto darbu attālināti, izmantojot internetu un dažādas platformas. Un dažkārt darbi tiek paveikti pat ātrāk, nekā tos izdara birojā strādājošie.

Inovācijas

Tehnoloģiju inovācijas palīdz uzņēmumiem nākt klajā ar jaunām idejām, izmantot specifiskus rīkus darba organizēšanai un pārvaldīšanai, sasniegt plašāku auditoriju, bet galvenokārt – radīt labākus produktus un pakalpojumus, kas padara klientus apmierinātākus un uzlabo to ikdienas dzīvi.

Jauni biznesa modeļi

Digitalizācija ir ļāvusi radīt daudzus jaunus biznesa modeļus. Bet tas nav viss. Pateicoties visai informācijai un rīkiem, kas ir pieejami, uzņēmumi var izveidot biznesa modeļus, kas ir pielāgoti to vajadzībām. Tie var piemērot jaunas idejas vecām stratēģijām, pārskatīt nepieciešamos resursus, rezultātā radot ko pilnīgi citādāku, pavisam jaunu un bieži vien novatorisku. Šie ir priekšnoteikumi tam, lai spētu klientiem piedāvāt perfektu risinājumu, kāds nebija iespējams pirms-digitalizācijas laikmetā.

Komunikācija

Komunikācija ir viens no svarīgākajiem mūsu dzīves aspektiem, it īpaši darbā. Bez pienācīgas saziņas, bizness nevar attīstīties un radīt pareizos produktus. Par laimi, ir daudz dažādu rīku, platformu un komunikācijas kanālu, caur kuriem uzņēmums var sazināties gan ar darbiniekiem, gan klientiem, nodrošinot vienmērīgu divvirzienu informācijas apmaiņu.

Pateicoties tehnoloģiskajam progresam, digitalizācija biznesa pasaulē ir ļāvusi uzņēmumiem radīt jaunas un attīstīt esošās iespējas. Tā var uzlabot klientu apkalpošanu, veicināt produktivitāti, biznesa mērogojamību un citus svarīgus biznesa aspektus. Tomēr tā arī rada jaunus izaicinājumus.

 

Ja vēlaties ieraudzīt digitālā laikmeta jaunās iespējas, reālistiski novērtēt digitālo un IT komandu veikto ieguldījumu, kā arī spēt definēt tām precīzus uzdevumus, Master Training aicina apmeklēt Digitālo Biznesa Meistarklasi.

Uzzināt vairāk par meistarklasi.

Populārākie

  • Kādi personāla lietvedības dokumenti nepieciešami?

    AUTORS: Inese Sila mg.hr, LPVA valdes locekle ar praktisko pieredzi personāla vadībā un lietvedībā no 1995. gada. Personāla dokumentu pārvaldība (personāla lietvedība) ir svarīga personāla vadības sastāvdaļa, no kuras neviens darba devējs ikdienā nevar atteikties. Darbinieki ir jāpieņem darbā, jāizbeidz ar kādu darba tiesiskās attiecības, jānosaka mēnešalga, jānosūta komandējumā, jānosaka iekšējā darba kārtība, jādeleģē uzdevumi un […]