Comenius Apmācības

Uzlabojiet zināšanas un prasmes

Comenius Apmācības nodrošina darbinieku piekļuvi uzņēmuma e-apmācību videi zināšanu uzlabošanai un kompetenču attīstībai.


Darbinieku attīstība

  • Lietotājam ērtas un pielāgojamas apmācības, kas pieejamas uz jebkuras mobilās iekārtas
  • Uzlabo zināšanas, veicina efektivitāti un klientu apmierinātību, kā arī samazina apmācību izmaksas

E - apmācības

  • Tradicionālo un e-apmācību apvienojums
  • Uzlabo zināšanas un izpratni, izmantojot komunikāciju un diskusijas starp darbiniekiem
  • Piekļuve dažādiem e-apmācību kursiem
  • Paaugstina kompetenci un dokumentē darbinieku apmācību rezultātus, izmantojot pārbaudes, aptaujas un novērtēšanu

Atskaites

  • Piekļuve datu analīzei un pārskatiem
  • Fiksēti sertifikāti un citi zināšanu apliecinājumi
  • Fiksētas gan formālās un neformālās apmācības, kursi un treniņi