Darba laika plānošana

Risinājums nodrošina darba laika plānošanu web vidē un sasaisti ar darba algu aprēķinu.

Lejupielādēt aprakstu

Laika ietaupījums, kontrole un precizitāte darba laika plānošanā

ikona Funkcionalitāte paredzēta iestādēm, kuru darbinieki strādā summēto, individuālo vai maiņu darbu, piemēram, medicīnas personāls, viesnīcu administratori, sargi u.c
ikonaĒrts un vienkāršs mehānisms, kas pēc noteiktām vērtībām ļaus ātri un ērti aizpildīt darba laika grafiku, izmantojot sistēmā pieejamo informāciju par darbinieka slodzi un plānotajām prombūtnēm.
ikonaSistēmā tiek nodrošināta pārbaude darba stundām, virsstundām un atpūtas stundām atbilstoši Darba likumam un definētajām biznesa vajadzībām. Tas ļauj izvairīties no nepatīkamām sekām, ko rada šo prasību neievērošana.
ikonaGrafiks saskaņošanai tiek nosūtīts elektroniski, sniedzot būtisku laika ietaupījumu.
ikonaDarba laika uzskaites grafiks pēc faktiski nostrādātā laika ievadīšanas tiek sasaistīts ar darba algas aprēķinu, samazinot algu grāmatvežu patērēto laiku dokumentu ievadei.

Aprēķiniet laika ietaupījumu

Norādiet savas iestādes darbinieku skaitu un uzziniet, cik stundas mēnesī varat ietaupīt darba laika plānošanai.

 
 
 

 stundas

Darbinieku skaits iestādē (kam tiek veidots darba laika grafiks):

 

Klienta stāsts

Liepājas reģionālā slimnīca funkcionalitāti Darba laika plānošana izmanto kopš 2015. gada. Ar šīs funkcionālitātes palīdzību var ātrāk un precīzāk veikt darba laika plānošanu iestādē, tā palīdz kontrolēt darba laika uzskaiti, virsstundas, kā arī slodžu izpildi. Liels ieguvums ir gan iestādes struktūrvienību vadītājiem, gan grāmatvedībai.
Mēs esam ļoti apmierināti ar šīs funkcionalitātes ieviešanu uzņēmumā.

Ilze Vecvagare
Liepājas reģionālās slimnīcas Iekšējais auditors

liepajas slimnica logo

Risinājuma ieviešanai nepieciešams:

  • Ieviesti RVS Horizon moduļi “Darba samaksa (Algas)” un “Saskaņošana”
  • Procesu izpēte, konfigurācijas darbi, apmācība

Uzziniet vairāk, piesakoties individuālai prezentācijai