XML-feed

Izveidojiet savu karjeras centra izkārtojumu un nosakiet, kādus datus vēlaties rādīt.

Ar Visma EasyCruit XML-feed saskarni, Jūs varat veidot vakanču attēlošanu, izmantojot citu datu atēlošanas izkārtojumu. Jūs varat izvēlēties, kādus datus rādīt un kādas filtrēšanas funkcijas iestrādāt savā mājaslapā.

Ja vien Visma EasyCruit XML-feed saskarnē ir pieejami dati, Jūs varat noteikt, kā tie jāatēlo. XML-feed nodrošina datu pieejamību XML formā, tomēr jāņem vērā, ka tā izmantošanai Jums ir nepieciešamas īpašas zināšanas un mājaslapas labošanas prasmes.

Visma EasyCruit XML-feed saskarne ir īpaši piemērota, ja Jums ir īpašas prasības par to, kādus datus Jūs vēlaties redzēt un kā tos jāattēlo.

Sīkāku informāciju par Visma EasyCruit XML-feed izmantošanu un pieejamajām datu struktūrām, Jūs varat atrast ŠEIT (angļu valodā).