Atbildes vēstules

Pievienojiet un pielāgojiet dažādas atbildes vēstules.

Visma EasyCruit sistēmā Jums ir pieejamas iepriekš sagatavotas e-pasta vēstules komunikācijai ar kandidātiem. Gadījumā, ja Jūs sistēmu izmantojat vairākās valodās, visi sistēmā pieejamie e-pasti būs pieejami atbilstošajās valodās.

Dažādās e-pastu sagataves var izmantot atbilstoši Jūsu uzņēmumā definētajiem atlases procesa soļiem. Piemēram, automātisks paziņojums kandidātam par to, ka pieteikums ir saņemts, standartizēts uzaicinājums uz interviju vai noraidījums.

Ieteicams pārskatīt automātisko atbildes e-pastu sagataves un pielāgot tās atbilstoši Jūsu uzņēmuma komunikācijas vadlīnijām.

Izmantojot sistēmu vairākās valodās, svarīgi pārliecināties, vai visas e-pastu sagataves ir pieejamas un atbilst Jūsu uzņēmuma komunikācijas principiem.

Lai mainītu Visma EasyCruit pieejamos atbildes e-pastus, dodieties uz sadaļu “Iestatījumi” un izvēlieties ikonu “Atbildes e-pasts”. Visas pieejamās atbildes vēstuļu sagataves ir sagrupētas atbilstoši dažādajiem atlases procesa soļiem. Lai apskatītu un mainītu automātiskās e-pasta vēlstules tekstu, izvēlieties zīmuļa piktogrammu ekrāna kreisajā pusē. Pēc izmaiņu veikšanas apstipriniet tās, nospiežot pogu “Saglabāt” lapas apakšējā pusē.

Iesākumā iesakām pievērst uzmanību šīm e-pasta vēstuļu sagatavēm:

  • Pieteikums saņemts;
  • Reģistrēts CV;
  • Noraidījums pēc pieteikuma izskatīšanas;
  • Automātisks noraidījums;
  • Pirmā, otrā un trešā intervija;
  • Noraidījums pēc pirmās, otrās un trešās intervijas.