Efektīvas resursu vadības sistēmas izvēle modernai pašvaldībai

Ceļvedis pašvaldībām grāmatvedības un resursu vadības sistēmas izvēlē

Pieteikties ceļvedim

2020. gada vasarā stājās spēkā Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums, kas paredz līdz 2021. gadam īstenot teritoriālo reformu. Likuma grozījumi nosaka, ka līdzšinējo 119 Latvijas pašvaldību vietā Latvijas novadu administratīvā pārvalde koncentrēsies 7 valsts nozīmes pilsētās un 35 pašvaldību teritorijās. 2021. gadā jaunajiem novadu centriem, kuru pārvaldībā nokļūs līdzšinējās kaimiņu pašvaldības, jārod veids, kā savā pārvaldībā veiksmīgi iekļaut līdzšinējās kaimiņu pašvaldības. Tāpēc, lai sniegtu atbalstu pašvaldībām, meklējot labāko veidu grāmatvedības un resursu vadības sitsēmu integrēšanai, esam izveidojuši ceļvedi "Efektīva pašvaldības līdzekļu uzskaite, pārvaldība un kontrole jeb kā nodrošināt, ka pašvaldības līdzekļi tiek apsaimniekoti pareizi"

LV-EP-pasvaldibu-celvedis.jpg
Ceļvedis pašvaldībām

"Efektīva pašvaldības līdzekļu uzskaite, pārvaldība un kontrole jeb kā nodrošināt, ka pašvaldības līdzekļi tiek apsaimniekoti pareizi"

Šī rokasgrāmata veidota pašvaldībām, kuru mērķis ir rast veidu, kā efektīvi pārvaldīt savus finanšu resursus un virzīties uz procesu automatizēšanu. Ceram palīdzēt pašvaldībām, kurām priekšā ir nopietns uzdevums - novadu reformas rezultātā tās kļūs lielākas, kas nozīmē funkciju kapacitātes palielināšanu.

Materiālā atradīsiet visaptverošu
informāciju par to:

  • Ko nozīmē efektīva resursu vadība 21. gadsimtā?
  • Kā veikt izvēli par labu modernai resursu vadības sistēmai?
  • Kādi ir kritēriji, kurus ņemt vērā, salīdzinot tirgū pieejamās sistēmas?
  • Kādi soļi jāsper no izvēles punkta, līdz pat ieviešanai?
  • Kā šos principus pielietojusi viena no modernākajām Latvijas pašvaldībām?

Norādiet e-pasta adresi, uz kuru nosūtīt materiālu!


Vai esat Visma klients?

karte pasvaldibas 2020 visma ready.png
"SIA “Visma Enterprise” var lepoties ar 25 gados uzkrātu pieredzi resursu vadības sistēmas “Horizon” ieviešanā valsts un privātā sektora institūcijām. 2021. gadā "Visma" izstrādātos risinājumus lieto 6 no 9 republikas pilsētām un 35 no esošajiem 110 novadiem. Tirgus līdera pozīcija sniegusi pārliecību, ka pārzinām Latvijas pašvaldību vajadzības un spējam piedāvāt atbilstošākos grāmatvedības un finanšu resursu vadības risinājumus kā lielām, tā arī mazām pašvaldībām."