Sakārtots, pārskatāms un ērti pārvaldāms krājumu uzskaites process

Optimāli krājumu atlikumi

Tā kā tiek pasūtīts tikai tas, kas tiešām nepieciešams, samazinās krājumi.

Pārskatāms process

Iespējams viegli un ērti izsekot katrai vajadzībai un, kādā statusā tā atrodas.

Laika ietaupījums

Samazinās datu pārvaldīšanai patērētais laiks.

Precīzi un operatīvi dati

Tiek izslēgtas cilvēciskās kļūdas.
Uzskaites dati veidojas līdztekus uzskaites procesam.

Kontrole pār atlikumiem

Iespēja ērti kontrolēt krājumu atlikumu. Sistēmā vienmēr ir pieejami aktuālie dati.

Dati pašizmaksas aprēķinam

Krājumu izmaksas iespējams attiecināt uz uzņēmumam atbilstošām izmaksu pozīcijām.

Krājumu uzskati realizē ar četriem moduļiem

 Noskaidrojiet, kuri krājumu uzskaites moduļi ir piemērotākie Jūsu uzņēmuma vajadzībām


Iekšējie pasūtījumi internetā

Vienotai struktūrvienību vajadzību apkopošanai.

Uzzināt vairāk

Mobilā
noliktava

Ērtākai un ātrākai krājumu kustībai noliktavā.

Uzzināt vairāk

Krājumu
norakstīšana

Operatīvai un pārskatāmai izlietoto krājumu uzskaitei.

Uzzināt vairāk

 Efektīva krājumu uzskaite

Uzziniet vairāk, piesakoties individuālai prezentācijai

Prezentācijas pieteikuma bilde