Grupa uz 16.09. semināru "Virsgrāmatas datu salīdzināšana ar moduļa datiem" ir jau izveidota!