Personas datu apstrāde

Visma izmanto Jūsu personas datus, lai apstrādātu Jūsu pieprasījumus un veidotu Jums atbilstošu profilu. Ar šī profila palīdzību  Visma mājas lapu izskats un saturs tiek pielāgots  Jūsu interesēm. Jūsu personas dati tiek izmantoti arī lai ar Jums kontaktētos un nodotu informāciju un piedāvājumus. Mēs komunicēsim ar jums izmantojot e-pastu tikai tad, ja būsim tam saņēmuši Jūsu PIEKRIŠANU.

Lai identificētu Jūsu intereses mēs izmantojam datus, ko Jūs nododat mūsu rīcībā aizpildot anketas, kā arī reģistrējam Jūsu darbības mūsu mājas lapās un informāciju par Visma produktiem un pakalpojumiem, ko Jūs izmantojat.  Jūs varat jebkurā brīdī mainīt reģistrēto informāciju par savām interešu jomām vai izvēlēties atteikties no turpmākas informācijas saņemšanas. To iespējams izdarīt, izmantojot Abonēšanas vadības sistēmu. Jūs varat izmantot šo sistēmu arī lai izdzēstu visus personas datus, kas tiek lietoti augstāk minētajām darbībām un atsaukt savu piekrišanu to tālākai apstrādei.

Ja Jūs 24 mēnešu laikā neapmeklēsiet Visma mājas lapas vai kā citādi neizrādīsiet savu interesi par informāciju, ko Jums sūtam, Jūsu personas dati tiks dzēsti.

Visma nenodod Jūsu personas datus trešajām pusēm, izņemot gadījumus, kad tas ir nepieciešams mūsu IT sistēmu uzturēšanai, ko nodrošina ārējs piegādātājs. Šādos gadījumos mēs nodrošinām Jūsu personas datu aizsardzību noslēdzot attiecīgus līgumus par datu drošību. Ja IT sistēmas uzturētājs atrodas ārpus ES, Visma nodrošina, ka visas likuma normas, kas regulē personas datu pārnešanu uz šādiem uzņēmumiem/valstīm, tiktu pilnībā ievērotas.

Jūs atradīsiet vairāk informācijas par mūsu personas datu apstrādes kārtību un savām tiesībām šajā jautājumā mūsu paziņojumā par privātuma politiku.