Personas datu apstrāde

Visma izmanto Jūsu personas datus, lai apstrādātu Jūsu pieprasījumus un veidotu Jums atbilstošu profilu. Ar šī profila palīdzību  Visma mājas lapu izskats un saturs tiek pielāgots  Jūsu interesēm. Jūsu personas dati un profils tiek izmantoti arī lai ar Jums kontaktētos un nodotu informāciju un piedāvājumus.

Lai identificētu Jūsu intereses mēs izmantojam datus, ko Jūs nododat mūsu rīcībā aizpildot anketas, kā arī reģistrējam Jūsu darbības mūsu mājas lapās un informāciju par Visma produktiem un pakalpojumiem, ko Jūs izmantojat.  Jūs varat jebkurā brīdī mainīt reģistrēto informāciju par savām interešu jomām vai atteikties no turpmākas informācijas saņemšanas. To iespējams izdarīt arī izmantojot Abonēšanas vadības sistēmu. Jūs varat izmantot šo sistēmu arī lai izdzēstu visus personas datus, kas tiek lietoti augstāk minētajām darbībām un atsaukt savu piekrišanu to tālākai apstrādei, izmantojot Jūsu personas datus augstāk minētajiem mērķiem.

Ja Jūs 24 mēnešu laikā neapmeklēsiet Visma mājas lapas vai kā citādi neizrādīsiet savu interesi par informāciju, ko Jums sūtam, Jūsu personas dati tiks dzēsti.

Lai piedāvātu Jums tādus pakalpojumus, kurus uzskatām par Jūsu interesēm atbilstošiem, mēs varam dalīties ar Jūsu personas datiem ar citiem VISMA grupas uzņēmumiem.

Visma nenodod Jūsu personas datus trešajām pusēm, izņemot gadījumus, kad tas ir nepieciešams mūsu IT sistēmu uzturēšanai, ko nodrošina ārējs piegādātājs. Šādos gadījumos mēs nodrošinām Jūsu personas datu aizsardzību noslēdzot attiecīgus līgumus par datu drošību. Daži no šiem IT sistēmu uzturētājiem atrodas ārpus ES, kur Visma nodrošina, ka visas likuma normas, kas regulē personas datu pārnešanu uz šādiem uzņēmumiem/valstīm, tiktu pilnībā ievērotas vai nu izmantojot ES modeļa klauzulas vai konfidencialitētes aizsardzību. Oracle ir tāda apakšuzņēmēja piemērs. Apakšuzņēmējs Oracle daļēji atrodas ASV un VISMA tiek izmantots kā mārketinga rīks, ko sauc par Eloqua (profilēšanas rīks).

Gadījumā, ja Jūs vēlaties saņemt vairāk informācijas par mūsu ārējiem piegādātājiem un dokumentāciju, kas attiecas uz Jūsu personas datu izmantošanu un aizsardzību, vai Jums rodas jebkādi citi jautājumi par to, kā VISMA apstrādā Jūsu personas datus, lūdzu sazinieties ar mums, rakstot uz privacy@visma.com.

Jums ir tiesības pieprasīt piekļuvi Jūsu personas datiem, to labošanai vai izmantošanas ierobežojumiem, kā arī iebilst pret to apstrādi. Jums arīdzan ir tiesības uz datu pārnesamību un iesniegt sūdzību datu uzraudzības un aizsardzības instancēm saistībā ar to, kā VISMA veic Jūsu personas datu apstrādi.

Jūs atradīsiet vairāk informācijas par mūsu personas datu apstrādes kārtību un savām tiesībām šajā jautājumā mūsu privātuma atrunā.