Privātuma atruna

Visma Group un tās meitas uzņēmumi (Visma) ciena jūsu privātumu. Šajā privātuma atrunā ir izklāstītas jūsu tiesības uz privātumu un mūsu saistības aizsargāt jūsu personas datus.

Visma ir Eiropas korporācija, kuras juridiskās vienības, biznesa procesi, pārvaldības struktūras un tehniskās sistēmas darbojas starptautiskā mērogā. Visma nodrošina programmatūru un sniedz pakalpojumus privātiem un valsts uzņēmumiem (Klientiem) Eiropā. Visma galvenais birojs atrodas Oslo, un attiecībā uz Visma Group ir piemērojami Eiropas tiesību akti par privātumu, tostarp Vispārīgā datu aizsardzības regula (General Data Protection Regulation - GDPR).

Visus svarīgākos lēmumus par privātumu Visma pieņem korporatīvajā līmenī, bet tos pārrauga datu aizsardzības inspektors (DPO).

Šī Privātuma atruna ir pieejama mūsu visma.com mājaslapā un katras Visma tīmekļa vietnes lapas lejasdaļā.