Paziņojums par konfidencialitāti

Visma Group un tās meitasuzņēmumi (Visma) ciena jūsu konfidencialitāti. Šajā paziņojumā par konfidencialitāti ir izklāstītas jūsu tiesības uz konfidencialitāti, kā arī mūsu apņemšanās gādāt par jūsu personas datu drošību. Visma mērķis ir panākt, lai mūsu konfidencialitātes prakse un izvēles, ko varat izdarīt attiecībā uz veidu, kā Visma apstrādā jūsu personas datus, būtu pilnībā caurskatāmas.

Visma ir Eiropas korporācija ar starptautiskām juridiskām struktūrvienībām, uzņēmējdarbības procesiem, pārvaldības struktūrām un tehniskajām sistēmām. Visma nodrošina programmatūru un sniedz pakalpojumus privātiem un valsts uzņēmumiem (Klientiem) Eiropā. Visma galvenais birojs atrodas Oslo. Visi Visma uzņēmumi, izņemot uzņēmumu Serbijā, atrodas ES/EEZ teritorijā, un tāpēc uz tiem attiecas Eiropas datu aizsardzības un konfidencialitātes regulas un direktīvas. Mūsu konfidencialitātes politikas nostādnes un vadlīnijas atbilst ES direktīvai Nr. 95/46/EK, kā arī tiesību aktiem par konfidencialitāti valstīs, kurās darbojamies. Mēs arī nemitīgi ieguldām pūles, lai pielāgotos jaunajiem Vispārējiem datu aizsardzības noteikumiem un ES/ASV konfidencialitātes aizsardzības tiesību aktu sistēmai, kas regulē datu pārraidi uz ASV. Visi galvenie Visma lēmumi par konfidencialitāti tiek pieņemti korporatīvajā līmenī.

Šis Paziņojums ir pieejams mūsu vietnes Visma.com sākumlapā un ikvienas Visma vietnes apakšdaļā. Lūdzu, lietojiet tālāk norādītās saites, lai piekļūtu konkrētām valstīm piemērojamiem šī paziņojuma pielikumiem.

Tvērums un piekrišana

Šis Paziņojums par konfidencialitāti attiecas uz visiem uzņēmējdarbības procesiem uzņēmumā Visma un uz visām Visma vietnēm, domēniem, mobilajiem risinājumiem, mākoņpakalpojumiem un kopienām, kā arī uz vietnēm ar Visma zīmolu un trešo pušu sociālajiem tīkliem (piemēram, Facebook) (Visma vietnēm). Visi konkrētie pielikumi par mākoņpakalpojumiem būs atrodami Pakalpojumu sniegšanas noteikumos vai līdzvērtīgos attiecīgā pakalpojuma dokumentos.

Paziņojums sniedz informāciju par Visma veikto datu apstrādi gadījumos, kad Visma nosaka apstrādes mērķi un līdzekļus (Visma ir datu kontrolētājs), un datu apstrādi, ko veicam mūsu Klientu vārdā, balstoties uz viņu sniegtajiem norādījumiem (Klients ir datu kontrolētājs, un Visma ir datu apstrādātājs).

Personas dati ir informācija, kas var identificēt jūs personīgi, piemēram, e-pasta adrese, mājas adrese vai tālruņa numurs. Jūsu personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai mēs varētu sniegt pakalpojumus jums vai mūsu Klientiem. Sniedzot mums savus personas datus, jūs apliecināt piekrišanu praksei un nosacījumiem, kas aprakstīti šajā Paziņojumā par konfidencialitāti. Ja tiem nepiekrītat, lūdzu, nelietojiet Visma vietnes un nesniedziet mums savus personas datus.

Kuru personu datus mēs apstrādājam

Visma apstrādā datus par darba meklētājiem, kontaktpersonām un programmatūras lietotājiem mūsu Klientu lokā, tostarp par personām, kas pārstāv potenciālus jaunus Klientus, kas ar mums sazinās ar Visma vietņu vai citu kanālu starpniecību. Mūsu paziņojums par to ir atrodams datu kontrolētāju sadaļā.

Mēs arī apstrādājam datus par mūsu Klientu darbiniekiem un citu Klientu pārziņā esošo personu datus. Mūsu paziņojums par to ir atrodams datu apstrādātāju sadaļā.

Šajā Paziņojumā minētie datu subjekti var arī tikt dēvēti par personām vai jums.

Visma kā datu kontrolētājs

Ja Visma meitasuzņēmums nosaka jūsu datu apstrādes mērķi un līdzekļus, šis uzņēmums darbojas kā datu kontrolētājs. Visma kontrolē personas datus, kurus apkopojam, ja esat darba meklētājs, ja jūs nodarbina Klients, kuram ir vai var būt uzņēmējdarbības saiknes ar Visma, vai ja jūs paziņojat, ka vēlaties saņemt no mums informāciju, balstoties uz jūsu paša vai jūsu darba devēja interesēm. Kad pārstāvat Visma klientu, jūsu tiesības ir tādas pašas kā tad, ja būtu privātpersona, kas pārstāv tikai sevi.

Kādēļ mēs apstrādājam jūsu personas datus

Lai pārvaldītu mūsu attiecības ar Klientiem un lai izpildītu saistības pret Klientiem, uzņēmumam Visma ir nepieciešama informācija par jums kā Klienta kontaktpersonu vai pakalpojuma lietotāju. Līdz ar to mūsu mērķi ir:

 1. sniegt piedāvājumus saistībā ar programmām un pakalpojumiem, ko ir pieprasījuši Klienti vai potenciāli klienti;

 2. sniegt programmu un pakalpojumu piedāvājumus, kas ir cieši saistīti ar programmām un pakalpojumiem, ko Klients jau lieto, kā arī sniegt informāciju par tiem;

 3. nodrošināt piegādi saskaņā ar klientu līgumiem;

 4. piedāvāt atbalstu lietotājiem darbā ar mūsu programmām un pakalpojumiem;

 5. uzlabot mūsu programmu, pakalpojumu un Visma vietņu kvalitāti;

 6. identificēt un novērst drošības apdraudējumus un veikt uzturēšanu un atkļūdošanu;

 7. nepieļaut mūsu programmu un pakalpojumu ļaunprātīgu izmantošanu;

 8. izplatīt informāciju, kas īpaši attiecas uz mūsu piegādēm un vispārīgi — uz mūsu attiecībām ar klientiem;

 9. apstrādāt pasūtījumus, rēķinus, maksājumus un risināt citus Klientu finanšu jautājumus;

 10. apstrādāt maksājumus par programmām un pakalpojumiem, kas iegādāti ar Visma vietņu palīdzību.


Apstrāde saskaņā ar iepriekš minētajiem (a-j) mērķiem ir nepieciešama, lai mēs varētu pārvaldīt attiecības ar mūsu klientiem. Tāpēc Visma nelūdz papildu atļauju apstrādāt jūsu personas datus. Mēs neuzskatām, ka šī apstrāde jūs ietekmētu kādā negatīvā veidā.

Turklāt mēs arī apkoposim informāciju par jums kā par kontaktpersonu vai pakalpojuma lietotāju tālāk minēto mērķu dēļ:

 1. lai pārvaldītu jūsu piekļuvi mūsu tīmeklī balstītajiem pakalpojumiem (mākoņpakalpojumiem);

 2. lai popularizētu jaunus produktus un pakalpojumus.


Ja esat darba meklētājs, mēs šo informāciju apkopojam tālāk minēto mērķu dēļ:

 1. lai analizētu jūsu prasmes un pieredzi;

 2. lai izvērtētu jūsu kā Visma darbinieka potenciālu.


Visma veic personas datu apstrādi iepriekš minēto mērķu (k-n) vārdā, balstoties uz jūsu brīvprātīgu piekrišanu. Varat norādīt brīvprātīgu piekrišanu Visma vietnēs, kad tas ir piemērojams. Lūdzu, ņemiet vērā — lai piekļūtu daudzām mūsu programmām un pakalpojumiem, kā arī jūsu pieprasītajai informācijai, ir nepieciešams apkopot individuālas personas datus.

Lai gādātu par jūsu un mūsu drošību, mēs arī uzglabāsim informāciju par jums gadījumos, kad apmeklēsiet mūsu telpas. Par savām tiesībām šādā kontekstā tiksiet informēts brīdī, kad reģistrēsieties mūsu elektroniskajā apmeklētāju sistēmā.

Kā mēs apkopojam jūsu personas datus

Visma galvenokārt apkopo datus tieši no jums vai citām personām, kas saistītas ar Klienta uzņēmumu, kurā strādājat. Šīs personas var būt vadītājs vai kolēģis. Ja Klients, pie kura strādājat, ar Visma partneruzņēmuma starpniecību iegādājas Visma programmas vai pakalpojumus, mēs, iespējams, no šī partneruzņēmuma apkoposim informāciju par jums.


Laikā, kad izmantosiet Visma vietnes, mēs ar jūsu piekrišanu arī izmantosim sīkfailus un citas uzskaites tehnoloģijas, lai optimizētu jūsu pieredzi šajās vietnēs. Lai iegūtu plašāku informāciju par šīm tehnoloģijām un jūsu tiesībām šajā kontekstā, lūdzu, skatiet rindkopu par automātiskās datu apkopošanas rīkiem.

Dažos gadījumos varam arī apkopot informāciju par jums no citiem likumīgiem avotiem, ja esat trešajai pusei, kas apkopo personas datus, sniedzis atļauju šos datus kopīgot ar citiem. Šie avoti var būt trešo pušu datu apkopotāji, uzņēmuma Visma mārketinga partneri, publiski avoti vai trešo pušu sociālie tīkli. Visma varēs apvienot jūsu personas datus, kas iegūti no viena avota, ar datiem, kas iegūti no cita avota. Šādi mums rodas pilnīgāks priekšstats par jums kā kontaktpersonu, tāpēc varam jums sniegt atbilstošākus un personalizētākus pakalpojumus.

Automātiskās datu apkopošanas rīki

Visma izmanto dažādas tehnoloģijas, lai apkopotu jūsu brīvi piedāvāto informāciju par jūsu darbībām tīmeklī, kā arī par interesēm un preferencēm.

Sīkfaili

Sīkfaili ir nelieli teksta faili, kas satur rakstzīmju virknes un identificē atsevišķu pārlūkprogrammu. Vietņu operatori vai trešās puses tos nosūta uz datoru. Lielākajai daļai pārlūkprogrammu sākotnējais iestatījums ir pieņemt sīkfailus. Taču jūs varat mainīt pārlūkprogrammas iestatījumus, lai tā noraidītu trešo pušu sīkfailus vai paziņotu par trešās puses sīkfaila sūtīšanu. Ja vēlaties uzzināt vairāk par sīkfailiem un to darbības principiem, lūdzu, apmeklējiet vietni www.allaboutcookies.org.

Mārketinga automatizācijas rīki

Visma izmanto Oracle nodrošinātu digitālā mārketinga programmatūru, kas izmanto sīkfailus, lai atpazītu atgriezušos apmeklētāju kā unikālu lietotāju. Šīs programmatūras ievietotos sīkfailus var nolasīt vienīgi tās pārdevējs, un šie sīkfaili nevar piekļūt nekādiem citiem datiem jūsu datorā, tos nolasīt vai modificēt. Sīkfailos uzglabāto informāciju mēs saistām ar visu personu identificējošo informāciju, ko iesniedzat laikā, kad uzturaties mūsu tīmekļa vietnē.

Google

Google Analytics: šis sīkfails ļauj mums skatīt informāciju par lietotāja aktivitātēm Vietnē, tostarp (bet ne tikai) lapu skatījumus, avotu un Vietnē pavadīto laiku. Šī informācija ir depersonalizēta un tiek attēlota ciparu formātā. Tas nozīmē, ka to nav iespējams saistīt ar atsevišķām personām. Tādējādi tiek veicināta jūsu konfidencialitātes aizsardzība. Lietojot pakalpojumu Google Analytics, mēs varam noskaidrot, kāds saturs ir populārs mūsu Vietnē, un censties jums piedāvāt vairāk tāda satura, ko jums patīk lasīt un skatīties.

Google Analytics atkārtotais mārketings: ar šo pakalpojumu jūsu datorā tiek ievietoti sīkfaili. Tas nozīmē, ka pēc tam, kad pametat mūsu vietni, Google jums var rādīt reklāmas par Visma, kas varētu jūs interesēt, balstoties uz jūsu iepriekšējām darbībām mūsu vietnē. Šī informācija nav personīgi identificējama.

Google AdWords: izmantojot Google AdWords kodu, mēs varam noskaidrot, kuras lapas palīdzēja izraisīt kontaktinformācijas veidlapas iesniegšanu. Tādējādi varam labāk izmantot mūsu apmaksāto meklēšanas rezultātu budžetu. Šī informācija nav personīgi identificējama.

Google AdWords atkārtotais mārketings: ar šo pakalpojumu jūsu datorā tiek ievietoti sīkfaili. Tas nozīmē, ka pēc tam, kad pametat mūsu vietni, Google jums var rādīt reklāmas par Visma, kas varētu jūs interesēt, balstoties uz jūsu iepriekšējām darbībām mūsu vietnē. Šī informācija nav personīgi identificējama.

Lai turpmāk neļautu Google apkopot un apstrādāt Google sīkfaila ģenerēto informāciju, varat lejupielādēt un instalēt jūsu pašreizējai tīmekļa pārlūkprogrammai paredzēto Google Analytics Opt-out pārlūka pievienojumprogrammu. Šī pievienojumprogramma ir pieejama vietnē http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Kādus personas datus mēs apstrādājam

Visma var apstrādāt šādu jūsu datu veidus:

 • jūsu un Klienta kontaktinformācija, piemēram, vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs un e-pasta adrese;

 • informācija par dzimšanas datumu, vecumu un dzimumu;

 • informācija par jūsu nodarbinātību klienta uzņēmumā, piemēram, amats un tā nosaukums, tostarp ar profesionālo darbību saistītas preferences un intereses;

 • atsauksmes, komentāri vai jautājumi par Visma kā piegādātāju vai mūsu programmām un pakalpojumiem;

 • jūsu fotoattēli vai video, kas uzņemti mūsu telpās;

 • jūsu augšupielādētais saturs, piemēram, fotoattēli un video,

 • unikāla lietotāja informācija, piemēram, pieteikšanās ID, lietotājvārds, parole un drošības jautājums;

 • finanšu informācija, piemēram, kredītkartes dati;

 • jūsu pārlūkprogrammas sniegtā datplūsmas informācija, piemēram, pārlūkprogrammas veids, valoda un tās tīmekļa vietnes adrese, no kuras ieradāties, kā arī cita datplūsmas informācija, piemēram, IP adrese;

 • klikšķu secības dati, piemēram, saites, uz kurām noklikšķināt, un noklikšķināšanas laiks;

 • citi personas dati, kas ietverti jūsu profilā trešās puses sociālajos tīklos (Facebook u.c.).


Dažos gadījumos varam arī salīdzināt iegūto IP adresi ar ģeogrāfisko karšu pakalpojumu datiem, lai uzzinātu jūsu aptuveno atrašanās vietu.


Ja vēlaties uzrakstīt ierakstu, komentāru vai ko līdzīgu kādā publiskā forumā vai Visma vietnē, ikviena persona, kam ir piekļuve vietnei, šādu informāciju var nolasīt un to izmantot izmantot mērķiem, kurus ne Visma, ne jūs nekādā veidā nekontrolējat. Visma neuzņemas nekādu atbildību par informāciju, ko iesniedzat šādos forumos vai Visma vietnēs. Visma nepublicēs nevienu jūsu rakstīto komentāru, atsauksmi vai līdzīgus datus bez jūsu iepriekšējas piekrišanas.


Visma kā datu kontrolētājs neapstrādā jūsu sensitīvos personas datus.

Kā mēs kopīgojam jūsu personas datus

Tā kā Visma apvieno daudzus un dažādus uzņēmumus, ir ļoti iespējams, ka Klients sadarbosies ar vairāk nekā vienu Visma uzņēmumu. Mums ir svarīgi nodrošināt labāko iespējamo klientu apkalpošanu un lietošanas ērtības. Lai gūtu pilnīgu priekšstatu un detalizētu informāciju par to, kuriem Klientiem ir attiecības ar dažādajām uzņēmuma grupām, mēs kopīgosim jūsu datus ar šiem uzņēmumiem. Mērķis ir gādāt par to, lai jūs varētu laicīgi piekļūt vajadzīgajai informācijai un lai ar jums nesazinātos biežāk, nekā tas ir vajadzīgs jums vai uzņēmumam Visma.

Visma bez jūsu atļaujas nekopīgo jūsu personas datus ar trešajām pusēm, kuras plāno šos datus izmantot mārketinga nolūkos.

Visma var jūsu personas datus kopīgot ar trešajām pusēm citos nolūkos, taču tikai tālāk minētajos apstākļos.

Uzņēmējdarbības partneri

Visma var jūsu personīgo informāciju kopīgot ar mūsu partneriem, ja šādu rīcību pamato uzņēmējdarbības mērķi. Piemēram, ja jūs sava darba devēja vārdā iegādājaties programmu vai pakalpojumu, ko piedāvājam ar mūsu sertificēta partnera starpniecību.

Varas iestādes

Policija un citas iestādes var pieprasīt, lai Visma izsniedz personīgo informāciju. Šādos gadījumos Visma izsniegs datus tikai apmaiņā pret tiesas pavēsti.

Apvienošanās vai iegāde

Ja notiek visa Visma uzņēmuma vai tā daļu apvienošanās, iegāde vai atsavināšana, pārņemošā struktūrvienība, kā arī tās un uzņēmuma Visma konsultanti iegūs piekļuvi datiem, kurus pārvalda iesaistītā(-s) Visma struktūrvienība(-s), un dažos gadījumos šie dati var ietvert personas datus. Tādā gadījumā šīs trešās puses noslēgs konfidencialitātes līgumu ar Visma, kas attieksies arī uz personas datu potenciālu izpaušanu.

Jūsu tiesības

Tiesības atteikties no mārketinga saziņas

Jums ir tiesības atteikties no Visma mārketinga ziņu saņemšanas. To varat paveikt šādi:

(a) sekojot norādījumiem par atteikšanos attiecīgajā mārketinga ziņojumā;

(b) mainot savas atteikšanās/pieteikšanās preferences attiecīgajā konta rediģēšanas sadaļā, ja jums ir Visma konts, vai

(c) sazinoties ar mums pa e-pastu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka arī tad, ja atsakāties no mārketinga ziņu saņemšanas, joprojām varat saņemt administratīvas ziņas no Visma, piemēram, pasūtījumu apstiprinājumus un paziņojumus par aktivitātēm jūsu kontā (piemēram, konta apstiprināšanu un paroles maiņu).

Piekļuve un labošana

Jums ir tiesības pieprasīt savu personas datu kopiju. Jūs varat mums sūtīt pieprasījumu tādu izsniegt.

Jums ir arī tiesības pieprasīt, lai Visma izlabo visas neprecizitātes jūsu personas datos. Ja jums ir Visma vai Visma vietnes konts, parasti to var paveikt attiecīgajā(-s) jūsu konta vai profila sadaļā(-s) Visma vietnē (ja tāda ir pieejama) vai Visma mākoņpakalpojumā. Lai pārvaldītu Visma informatīvo paziņojumu abonēšanas iestatījumus, noklikšķiniet uz saites "Pārvaldīt manu abonementu" (Manage my subscription), kas atrodas saņemto e-pasta ziņojumu apakšdaļā. Varat arī mums nosūtīt pieprasījumu labot jūsu datus.

Datu drošība un uzglabāšana

Kā mēs gādājam par jūsu personas datu drošību

Visma nopietni uztver jūsu izrādīto uzticēšanos. Visma apņemas nepieļaut nesankcionētu piekļuvi, datu izpaušanu vai citu neatbilstošu jūsu datu apstrādi. Turklāt Visma apņemas nodrošināt pienācīgu šīs informācijas lietošanu, lai uzturētu datu integritāti un nodrošinātu to pieejamību. Saskaņā ar šo apņemšanos mēs izmantojam samērīgas un piemērotas fiziskās, tehniskās un administratīvās procedūras un līdzekļus, lai aizsargātu mūsu apkopoto un apstrādāto informāciju. Uzņēmums Visma ir ieviesis vairākus drošības līdzekļus, tostarp tālāk minētos:

 • Droša darbības vide — Visma uzglabā jūsu datus drošā darbības vidē, kurai piekļūt var vienīgi tie Visma darbinieki un apakšuzņēmēji, kuriem šī piekļuve ir nepieciešama. Šajos jautājumos Visma arī ievēro vispārpieņemtos nozares standartus.

 • Maksājumu informācijas šifrēšana — Visma izmanto nozares standarta šifrēšanu, lai aizsargātu sensitīvu finanšu informāciju, piemēram, kredītkaršu datus, kas tiek nosūtīti ar interneta starpniecību (piemēram, kad veicat maksājumus Visma tiešsaistes veikalos).

 • Autentifikācija pirms piekļuves kontam — lai nepieļautu nesankcionētu piekļuvi, uzņēmuma Visma reģistrētajiem lietotājiem ir jāapliecina sava identitāte (piemēram, ar pieteikšanās ID un paroli), pirms viņi var piekļūt savam kontam vai veikt tajā izmaiņas.


Lūdzu, ņemiet vērā, ka šie aizsardzības līdzekļi neattiecas uz personas datiem, kurus esat izvēlējies izpaust publiskajā telpā, piemēram, kopienu vietnēs.

Cik ilgi mēs uzglabājam jūsu personas datus?

Visma uzglabā jūsu personas datus tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams norādīto mērķu izpildei, vienlaikus ņemot vērā mūsu vajadzību atbildēt uz palīdzības pieprasījumiem vai aicinājumiem risināt problēmas un ievērot spēkā esošo likumu prasības.

Tas nozīmē, ka mēs varam jūsu personas datus uzglabāt samērīgu laika posmu pēc pēdējās reizes, kad ar mums sadarbojāties. Ja mūsu apkopotie personas dati šādiem mērķiem vairs nav nepieciešami, mēs tos drošā veidā iznīcinām vai izdzēšam. Mēs varam apstrādāt datus statistikas ieguves nolūkā, taču šādos gadījumos dati tiks anonimizēti.

Visma kā datu apstrādātājs

Visma saviem Klientiem piedāvā daudzus un dažādus pakalpojumus. Šie pakalpojumi ietver Klientu datu apstrādi un var ietvert personas datu apstrādi. Šīs apstrādes mērķus nosaka mūsu Klienti, nevis Visma. Šādā situācijā datu subjekta datu kontrolētājs ir Klients. Šādos gadījumos Visma veic datu apstrādātāja funkcijas un apstrādā datus Klienta vārdā un saskaņā ar tā sniegtajiem norādījumiem. Veicot datu apstrādātāja funkcijas, Visma ievēro piemērojamo datu aizsardzības tiesību aktu nosacījumus, kas vienmēr attiecas uz datu apstrādes līgumu (DPA), kas noslēgts ar Klientu. Klients piekrīt un garantē, ka:

 • Klientam pieder dati vai kā citādi ir tiesības uz datiem, kas tiek nodoti apstrādei uzņēmumā Visma, un ka Klients ir atbildīgs par personas datu precizitāti, integritāti, saturu, uzticamību un likumību.

 • Klienta kā datu kontrolētāja pienākums ir tiesību aktos noteiktajā mērā ziņot attiecīgajām uzraudzības iestādēm un/vai datu subjektam par jebkādu personas datu drošības pārkāpumiem vai nesankcionētu izpaušanu.

Veicot datu apstrādātāja funkcijas, Visma uzņemas atbildību par tehnisko un organizatorisko drošības līdzekļu nodrošināšanu, lai aizsargātu jūsu konfidencialitāti mūsu Klienta — datu kontrolētāja — vārdā.

Veicot datu apstrādātāja funkcijas, Visma neapstrādās personas datus nekādā veidā un nekādos nolūkos, kas nav sankcionēti līgumā ar datu kontrolētāju.

Datu subjektiem, kam ir jautājumi, komentāri, pretenzijas vai kādi citi iebildumi par viņu personas datiem, kurus apstrādā Visma, šī informācija ir jāiesniedz datu kontrolētājam. Veicot datu apstrādātāja funkcijas, Visma nevienam datu subjektam nesniegs piekļuvi viņa personas datiem, ja vien no datu kontrolētāja nebūs saņemti norādījumi to darīt. Ja valsts iestādes vai policija pieprasīs personas datu izpaušanu, Visma par to savlaicīgi ziņos datu kontrolētājam un mēs šādus datus izpaudīsim tikai pēc tiesas pavēstes saņemšanas.

Visma Klientiem un sadarbības partneriem pēc pieprasījuma izsniegs nepublisku informāciju par datu apstrādes iekšējām sistēmām un procedūrām. Izsniegšana var būt atkarīga no konfidencialitātes līguma.

Apakšuzņēmēji un personas datu eksportēšana

Dažos gadījumos Visma izmantos apakšuzņēmējus, lai apstrādātu personas datus, un mēs varam eksportēt jūsu vai mūsu Klientu datus ārpus ES. Šie apakšuzņēmēji parasti ir mākoņpakalpojumu vai citu IT mitināšanas pakalpojumu pārdevēji. Ja tiks izmantoti apakšuzņēmēji, Visma vienmēr noslēgs datu apstrādes līgumu (DPA), lai aizsargātu jūsu tiesības uz konfidencialitāti un/vai izpildītu mūsu saistības pret mūsu Klientiem.

Ja datu apstrāde tiek veikta ārpus ES, mēs gādāsim par to, lai DPA balstītos uz ES līgumu standartklauzulām. Ja datu apstrāde notiek ASV, mēs gādāsim par to, lai datu importētājs būtu sertificēts saskaņā ar ES/ASV konfidencialitātes aizsardzības tiesību aktu sistēmu. Šādos gadījumos mēs arī informēsim mūsu Klientus par datu eksportēšanu. Visma neuzņemas atbildību par šādas informācijas sniegšanu datu subjektiem, kuru datus kontrolē mūsu Klienti.

Šī paziņojuma izmaiņas

Ja mainīsim mūsu Paziņojumu par konfidencialitāti, rediģēto paziņojumu publicēsim šeit, norādot jaunākās pārskatīšanas datumu. Mēs jūs aicinām regulāri pārskatīt Paziņojumu. Ja Paziņojumā ieviesīsim svarīgas izmaiņas, kas būtiski maina mūsu konfidencialitātes praksi, pirms šo izmaiņu stāšanās spēkā, iespējams, jūs informēsim arī citos veidos, piemēram, nosūtot e-pasta ziņojumu vai izliekot paziņojumu mūsu korporatīvajā tīmekļa vietnē un/vai sociālo mediju lapās.

Pēdējās izmaiņas šajā Paziņojumā par konfidencialitāti tika veiktas 2016. gada 1. septembrī

Kā ar mums sazināties

Mums ir svarīgs jūsu viedoklis. Ja jums ir komentāri vai jautājumi par mūsu Paziņojumu par konfidencialitāti, jebkādām neskaidrībām par konfidencialitāti vai datu lietojumu vai potenciāliem jūsu konfidencialitātes pārkāpumiem, lūdzu, nosūtiet tos uz privacy@visma.com. Varat arī tos sūtīt rakstiski uz šādu adresi: Visma AS, Corporate Data Protection Manager, Karenslyst allé 56, 0277 Oslo, Norway.

Jūsu pieprasījumu vai sūdzību apstrāde būs konfidenciāla. Mūsu pārstāvis ar jums sazināsies, lai pārrunātu jautājumus, kas sagādā bažas, un izklāstītu iespējamos risinājumus. Mūsu mērķis ir nodrošināt sūdzību laicīgu un pienācīgu atrisināšanu.

Lai piedāvātu saturu, kas pielāgots Jūsu interesēm, mēs izmantojam sīkdatnes, kuras apvieno informāciju par darbībām šajā mājaslapā ar informāciju, kuru Jūs mums sniedzat.

Piekrītot, Jūs ļaujat mums uzkrāt un apstrādāt savu personīgo informāciju, kā aprakstīts šeit.