Lai reģistrētos semināram "MK noteikumu Nr.662 (iepriekš - Nr.541) 14. pielikuma sagatavošana Horizon, datu atlases priekšnosacījumi, pārbaude un kontrole" 7. martā, lūdzam aizpildīt šo anketu.

JĀ, es piekrītu, ka mani personas dati tiek izmantoti šeit aprakstītajā veidā un zinu, ka varu savu piekrišanu to izmantošanai atsaukt jebkurā brīdī.
Jā, es gribu saņemt manām interesēm atbilstošu informāciju no Visma. Es zinu, ka varu atteikties no vienošanās par informācijas saņemšanu jebkurā brīdī vai mainīt savas interešu jomas, izmantojot Abonēšanas vadības sistēmu.