programm text

Vada: Produkta eksperte Modrīte Šiškova Normatīvie akti nosaka, ka katra mēneša beigās ir nepieciešams aprēķināt virsgrāmatas un analītiskās uzskaites kontu debeta un kredīta apgrozījumus un atlikumus, un savstarpēji tos salīdzināt. Seminārs tiek organizēts, kā praktiska nodarbība, kurā tiks rādīts un stāstīts, kā pārliecināties par datu sakritību un atbilstību standarta situācijās un pēc kādiem principiem vadīties, lai kļūdu gadījumā spētu tās atrast un novērst pēc iespējas ātrāk. Semināra dalībniekiem būs iespēja pastāvīgi darboties ar Horizon Algu moduli , analizēt un atrasts nesakritības iepriekš sagatavotos datos. Seminārs paredzēts grāmatvežiem, kuri strādā ar Algu moduli un ir nepieciešamība salīdzināt algu un virsgrāmatas moduļu kontu atlikumus. Ja Jums ir specifiski jautājumi, uz kuriem vēlaties iegūt atbildes, lūdzu iesūtiet e-pastā modrite.siskova@visma.com piecas darba dienas iepriekš. Katram semināra dalībniekam būs uzstādīts dators (ierobežojums – 10 dalībnieki).

Reģistrēties