Atsauksmes

Jau daudzus gadus arī Viļa Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas skolēni no 5.-12.klasei piedalās konkursā Bebr[a]s, lai gūtu interesantu pieredzi. Uzdevumi ir savādāki nekā mācībās - datorikā, vairāk jāpadomā, jāizmanto loģika. Arī šogad mūsu skolēni piedalīsies starptautiskajā konkursā Bebr[a]s. Pirms konkursa vienmēr pārrunājam, kāda būs tā norise, bērniem ir iespēja izpildīt iepriekšējo gadu uzdevumus. Konkursā katrs skolēns var pārliecināties, ko māk vai nemāk, ko var vai nevar izdarīt šajā jomā. Divas reizes man ir bijusi iespēja pavadīt mūsu skolēnus konkursa 2. kārtā, kas parasti notiek Rīgā. Iekļūšana tajā ir bijusi kā stimuls un motivācija tālākajam darbam gan viņiem pašiem, gan pārējiem skolēniem. Sākotnēji šķiet, ka diez vai starp daudziem tūkstošiem Latvijas bērnu spēsim būt labākie, bet ir pierādījies, ka tas ir iespējams!

Bērni šodien ir atvērti jaunajām tehnoloģijām, ātri visu apgūst. Diemžēl aizvien ne visiem mājās ir pieejams dators un internets, tādēļ skolas datorklasei un šeit pieejamām jebkura veida aktivitātēm saistībā ar datorikas, programmēšanas apguvi ir ļoti liela nozīme!

Inese Freimane

Viļa Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas datorikas skolotāja

Konkursā Bebr[a]s Krāslavas ģimnāzijas 5.-9.klašu skolēni jau vairākus gadus var pārbaudīt savas zināšanas, kā arī, gatavojoties konkursam, tās uzlabot. Cik varam, gatavošanās laikā palīdzam bērniem, viņiem ir iespēja patstāvīgi pildīt līdzīgus uzdevumus, kā arī atnākt uz konsultāciju pēc stundām. Konkursa norise katrai klasei notiek datorikas stundas laikā. Svarīgi ir ne tikai bērnu panākumi konkursā Bebr[a]s, bet arī tas, ka skolēniem veidojas labāka izpratne, cik nozīmīga ir datorika, programmēšana, cik būtiski ir apgūt loģisko domāšanu.

Nataļja Loskutova

Krāslavas ģimnāzijas matemātikas un datorikas skolotāja

No Silenes pamatskolas aizvadītajā gadā konkursā piedalījās 5.-9.klašu skolēni un arī šogad noteikti piedalīsimies! Bērniem patīk gan konkurss kopumā, gan izvēlētie uzdevumi ir interesanti. Viņus aizrauj, ka konkurss norit interaktīvā veidā un ir iespēja domāt soli uz priekšu. Mūsu skolēniem nav jautājums, kādēļ gan būtu jāpiedalās šādā konkursā? Viņi to gaida! Dalībai izvēlamies datorikas stundu, protams, bērni konkursam iepriekš gatavojas. Pirms tam kopīgi apspriežam iepriekšējā gada uzdevumus, katram arī mājās jāpagatavojas. Mūsdienās dzīve ir tik mainīga, vairs nepietiek tikai ar maizi un ūdeni jeb pamatzināšanām, jāmācās un jāapgūst iespējami vairāk

Olga Čebajeva

Silenes pamatskolas matemātikas skolotāja

Bebr[a]s ir starptautisks konkurss un mūsu vidusskolas skolēniem no 5.-12.klasei dodam iespēju tajā piedalīties, lai viņiem ir iespēja paskatīties plašāk. Mūsu skolēnu panākumi konkursā ir mainīgi, bet bērniem ir interesanti un arī šogad pieteiksimies dalībai tajā! Konkursā ir cita veida uzdevumi nekā mācību stundās, kas dod iespēju skolēniem padomāt nedaudz neierastāk. Konkursa norise iekļaujas mācību stundas garumā, līdz ar to skolai ir ērti organizēt bērnu dalību tajā. Vienmēr pastāstām, kur iespējams patstāvīgi paskatīties, lai labāk sagatavotos konkursam, un, skolēni, kuri vēlas, arī izmanto šo iespēju

Lilita Paula

Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas datorikas skolotāja

Engures vidusskolas skolēni no 4.-9.klasei Bebr[a]s piedalās jau gandrīz kopš tā pirmsākumiem, kad pamanīju, ka tiek organizēts šāds konkurss. Arī šogad konkursā piedalīsies aptuveni 100 mūsu skolas bērni. Bērniem ir jāattīsta loģiskā domāšana, jo tā ir nepieciešama gan ikdienā, gan veiksmīgai mācību satura apguvei. Datorikā ir iekļauta programmēšana, jāzina kā pielietot dažādus algoritmus. Mani vērojumi pa šiem gadiem ir, ka reizēm bērni, kuri matemātikā nav ar labākajām atzīmēm, negaidīti labi sevi parāda Bebr[a]s konkursā, kur nepieciešamas nedaudz citādas prasmes. Viņi paši par sevi ir gandarīti un priecīgi par sasniegto, kas dod arī pozitīvu motivāciju tālākām mācībām. Dažiem skolēniem bijuši arī augstāki sasniegumi, piemēram, aizvadītajā gadā vienu Engures vidusskolas skolnieci uzaicināja dalībai konkursa otrajā kārtā. Ļoti jauki, ka organizatori ir padomājuši kā pateikt paldies katram dalībniekam – tiek sagatavoti diplomi ar katra dalībnieka iegūto punktu skaitu. Bērni tehnoloģijas izmanto labprāt, viegli tās apgūst, bet svarīgi viņus ievirzīt pareizajā virzienā, lai brīvo laiku neaizpildītu tikai izklaidējošas spēlītes. Piemēram, konkursā ir krietni jāpiepūlas, jādomā vairāk, bet tas arī ir datorikas skolotāja uzdevums – palīdzēt izzināt un sniegt pirmo priekšstatu par informācijas tehnoloģiju nozari un tās iespējām. Priecājos, ka vairāki mūsu skolēni tālākās studijas saista ar šo jomu un tehnoloģijām.

Arta Šteinberga

Engures vidusskolas datorikas skolotāja

Organizators:

visma-logo-videosem.png

Informatīvie partneri :

izm-transparent.png startittt.png
 vestul.png   facebookistais.png   imagefzlpa.png