Bebrs aicina reģistrēties

Konkursa pirmā kārta notiek tiešsaistē, individuāli pie datora.

Uzdevumu pildīšanas ilgums ir 35 minūtes: no 11. līdz 24. novembrim skolēns vai skolotājs var brīvi izvēlēties dienu un laiku konkursam. 1. kārtā uzdevumi ir jāpilda tikai vienu reizi.

Konkursa otrā kārta ar 20 spēcīgākajiem skolēniem katrā vecuma grupā notiek klātienē: skolēni kas iekļuvuši par to saņems atsevišķu ziņu e-pastā.

Konkursā var pieteikties jebkurš Latvijas skolu audzēknis no 5. līdz 12. klasei.

Katrs skolēns startē vienā, savai klasei atbilstošā, vecuma grupā*: 5.-6. klase 7.-8. klase 9.-10. klase 11.-12. klase.

Konkursam iespējams pieteikties divos veidos: skolotājs piesaka klasi vai skolēns piesakās individuāli.

* tiek pieļauts izņēmums, ja jaunāku klašu skolēni piedalās 5.-6. klases vecuma grupā, kā arī, ja speciālo izglītības iestāžu audzēkņi reģistrējas jaunākā, sev atbilstošā, vecuma grupā.

Šeit ir pieejami vairāki pagājušo gadu uzdevumi.

Katram skolēnam ir 35 minūtes 15 uzdevumu izpildei.

Konkursu visi iesāk ar 60 punktiem un par katru pareizu atbildi punkti nāk klāt, savukārt nepareizu - tiek noņemti. Maksimālais punktu skaits: 120.

Uzdevumi veidoti 3 sarežģītības līmeņos (katrs 5 gb.): 3 punktu vērtībā, 4 punktu vērtībā un 5 punktu vērtībā.

Šāda vērtēšanas sistēma izvēlēta, lai skolēni, nevis minētu pareizās atbildes, bet pildītu tik, cik var paspēt. Uzdevumi ir radīti tik izaicinoši, lai maksimālo punktu skaitu dotajā laikā iegūt būtu teju neiespējami. Līdz ar to, par to, ka visi uzdevumi nav izpildīti - noteikti nav jāsatraucas.

Konkursā pieejami dažādu veidu uzdevumi: gan tādi, kur jāizvēlas pareizais atbilžu variants, gan tādi, kur atbilde jāieraksta pašam, gan interaktīvie.

Konkursa 2. kārta norisināsies 2020. gada 25. janvārī.

Konkursa 2. kārta norisinās klātienē. Skolēniem ir 20 minūtes 10 dažādu sarežģītības uzdevumu pildīšanai. Uzdevumi tiek risināti uz papīra. 

Katrs skolēns sāk ar 21 punktu. Par katru nepareizu atbildi uzdevuma vērtība tiek atņemta, savukārt pareizu - pieskaitīta.

Ņemot vērā, ka skolēni uz 2. kārtu ierodas no visas Latvijas, konkurss tiek veidots kā pasākums, kura laikā padomāts gan par gardumiem, gan izklaidi rezultātus gaidot. Arī skolotāji un vecāki tiek aicināti piedalīties pasākumā.

Bebr[a]s konkurss nav veidots kā klasiska olimpiāde vai pārbaudes darbs, kurā piedalīšanos iespējams novērtēt, liekot atzīmes pēc iegūtā punktu skaita.

Tā kā Bebr[a]s ir 2 kārtas un piedalās vairāk nekā 20 000 skolēnu, konkurss radīts tā, lai spētu noteikt 20 labākos skolēnus katrā vecuma grupā. Tas nozīmē, ka maksimālo punktu skaitu dotajā laikā iegūt ir teju neiespējami un ļoti izaicinoši.

Arī punktu sistēma veidota tā, lai skolēnu pildītu tik, cik paspēj un necenstos uzminēt pareizās atbildes, jo par to punkti tiek atņemti.

Līdz ar to, īpaši zemākajās klasēs (5.-6.), konkursa organizatori iesaka konkursu novērtēt kā papildu aktivitāti, kas semestra beigās var pacelt vidējo atzīmi, ne būtiski samazināt. Ja skolēns ir iekļuvis konkursa 2. kārtā - tā ir milzīgs sasniegums, par ko iesakām likt papildu vērtējumu 10.

Bebr[a]s būtība ir parādīt, ka ikkatrs skolēns var piedalīties, jo nepieciešama loģiskā un algoritmiskā domāšana, nevis specifiskas zināšanas. Rezultātā: skolēni saprot, ka arī viņi varētu rast savu vietu IT pasaulē, jo tas nav tik sarežģīti, kā sākumā šķitis.