Svarīgi!

Atbilstoši Vispārējās datu aizsardzības regulas prasībām (VDAR), skolēniem kuri ir jaunāki par 13 gadiem (ieskaitot), reģistrācija dalībai konkursā Bebr[a]s tiek nodrošināta tikai pēc dalībnieku vecāku/aizbildņu atļauju saņemšanas, kurā vecāki/aizbildņi kā bērna likumiskie pārstāvji sniedz piekrišanu bērna dalībai konkursā un personas datu apstrādei.


Lūdzu, aizpildiet zemāk esošo anketu.

Pēc anketas aizpildīšanas, norādītajā e-pastā saņemsiet saiti uz reģistrāciju konkursam.