Grozījumi Darba likumā – atvaļinājumu piešķiršana un darba laika uzskaite

Grāmatvede Inga Zāle sniedz ieskatu grozījumos un papildinājumos Darba likumā – atvaļinājumu piešķiršanā un darba laika uzskaitē.