Biznesa inteliģence

Datu pārvēršana lēmumu pieņemšanai izmantojamā reāllaika informācijā

Pieteikt prezentāciju

Kam tiek izmantots datu analīzes risinājums?

datu kvalitate ikonaDatu kvalitātei

Trūkstošo datu ievade un kļūdaino datu labošana tieši atskaišu formās, nodrošinot datu kvalitāti bez papildu programmēšanas.

laika uzskaite ikona Darba laika uzskaitei

Darba laika uzskaite pilnam pašizmaksas aprēķinam, izmaksu pārdales vajadzībām, kā arī informācijas analīzei.

budžetēšana ikonaBudžetēšanai

Budžeta plānošanas, konsolidācijas un atskaišu rīks, kas palīdz pārvaldīt organizācijas un tās padotības iestāžu budžeta plānošanas procesu. Tiek arī nodrošināti E-pārskati.

ĢIS risinājums ĢIS risinājumiem

Datu analīze ģeogrāfiskā griezumā, vizualizējot tos uz kartes un ļaujot pamanīt tendences un pieņemt lēmumus valsts, novada vai citā līmenī.

Pašizmaksas aprēķins ikona Pašizmaksas aprēķinam

Pakalpojumu, produktu un procesu pašizmaksas novērtēšana, kas ļauj identificēt iespējamos uzlabojumus un investīciju iespējas.

Personāla datu analīze ikonaPersonāla datu analīzei

Trūkstošo datu ievade un kļūdaino datu labošana tieši atskaišu formās, nodrošinot datu kvalitāti bez papildu programmēšanas.

Latvijas Tieslietu ministrija izvēlējās MicroStrategy, lai modernizētu datu analītiku. Tagad viņi izmanto AI, lai automatizētu procesus.
Tiesneši var viegli izsekot lietām, un pārskatus, kuru sagatavošanai vajadzēja divdesmit četras stundas, tagad var izveidot ar vienu klikšķi.Visma BI risinājumus veido izmantojot nozares
līdera MicroStrategy platformu

Vairāk par MicroStrategy »

Drošība

MicroStrategy daudzdimensiju drošības modelis garantē informācijas drošību un tās nenokļūšanu ārpus organizācijas.

Paplašināšana

Uz MicroStrategy platformas būvēti BI risinājumi ir viegli piemērojami lietotāju skaita un prasību izmaiņām.

Viegla uzturēšana

MicroStrategy nodrošina visaptverošu produktu kopumu, kas būtiski samazina administratīvās izmaksas augstas veikstspējas BI risinājumiem.

Ērta lietojamība

MicroStrategy nodrošina intuitīvu, viegli lietojamu lietotāja saskarni ar plašu funkcionalitāti. Jaunākajā Gartner pētījumā MicroStrategy ieguva vadošo pozīciju "Lietošanas ērtuma" kategorijā.

Vienota arhitektūra

MicroStrategy platformas arhitektūra piedāvā vienīgo patiešām unificēto organiski attīstītu organizāciju līmeņa BI tehnoloģiju, kas nodrošina vissarežģītāko risinājumu darbību.

Vienoti, vairākkārtēji lietojami metadati

MicroStrategy unikāla objektu orientēta metadatu struktūra definē organizācijas biznesa rādītājus vienā repozitorijā. Metadatu objekti var tikt izmantoti kā sastāvdaļas, lai būvētu sarežģītākus objektus.

Neatkarība

MicroStrategy ir lielo datu bāžu ražotāju vidū vienīgā neatkarīgā BI platforma, kas ļauj lietotājiem piekļūt, uzraudzīt un analizēt informāciju, izmantojot dažādas mobilās ierīces, interneta pārlūkus vai Microsoft Office aplikācijas.

Precīzs atskaišu dizains

Izmantojot dizaina saskarni MicroStrategy Web, iespējams veidot perfekti formatētas atskaites – tas, kā izskatīsies konkrētā atskaite, ir redzams jau atskaites izstrādes laikā.

BI risinājuma izveide 6 soļos

1


Vajadzību izzināšana

Pārdevējs tiekas ar klientu, lai pārrunātu vajadzības un vēlmes.

2


Projekta novērtēšana

Pārdevējs tālāk iet pie projekta vadītāja un izstrādātājiem, lai novērtētu klienta vajadzības un vēlmes. Sastāda piedāvājumu kopīgi, kuru pārdevējs tālāk prezentē klientam.

3


Līguma noslēgšana

Kad vajadzības izzinātas un novērtētas, un abas puses vienojušās par laika ietilpību un izmaksām, tiek noslēgts līgums.

4


Kick-off sanāksme

Abas puses iepazīstas braucot vizītē pie klienta. No Visma projekta vadītājs un izstrādes komanda. No klienta puses visi iesaistītie projekta realizēšanā.

5


Projekta realizēšana

Abas puses komunicē projekta laikā par izdarītajiem darbiem un precizē, ja ir kādi jautājumi. Regulāra komunikācija un darbu atrādīšana, lai klients var jau testēt projekta gaitā un uzdot jautājumus ja ir kādas neskaidrības.

6


Projekta sanāksme

Tiek novadītas apmācības un nodota instrukcija sistēmas lietošanai klientam. Projekts tiek noslēgts, kad klients sāk sistēmu lietot, visi jautājumi un sarežģījumi ir atrisināti.

MicroStrategy apmācības

Datu vizualizācijas MicroStrategy 10.11

Reģistrācija apmācībām atsāksies septembrī

Par apmācībām:

Ikdienā arvien biežāk novērojam nepieciešamību datus apkopot un attēlot vizuāli skaistā un viegli uztveramā veidā. Datu vizualizācijas ļauj mums vēl vieglāk saskatīt galvenos mums interesējošos rādītājus, notikumu tendences, izmaiņas un dažādus izņēmuma gadījumus. Izvēloties piemērotas datu vizualizēšanas metodes, mums ir iespēja vienkāršā veidā parādīt sarežģītus datu aprēķinus un to sakarības. Šādas vizualizācijas sniedz iespēju aplūkot datus citā veidolā, kā arī ļauj ātrāk un ērtāk pieņemt atbilstošus un precīzus datos balstītus lēmumus.

Seminārā tiks detalizēti apskatīta vadības paneļu veidošana un datu vizualizācijas iespējas MicroStrategy rīkā. Par pamatu izmantosim jauno MicroStrategy 10.11 versiju ar visām tās jaunajām iespējām. Taču gribam piezīmēt, ka vizualizāciju veidošanas principi un lielākā daļa funkcionalitātes ir pieejama arī MicroStrategy 10.4 versijas lietotājiem un savstarpēji būtiski neatšķiras. Iepriekšēja pieredze vizualizāciju veidošanā nav nepieciešama. Bet vēlamas ir pamatprasmes darbā ar pašu MicroStrategy programmatūru.

Semināra mērķis ir palīdzēt dalībniekiem apgūt nepieciešamās tehniskās prasmes datu vizualizāciju veidošanā izmantojot MicroStrategy programmatūru. Apskatīsim visas iespējas, kādas mums sniedz dosjē (zināms arī kā vadības paneļu) veidošanas rīks. Labākai iemaņu apguvei, papildus teorijas izklāstam, īpašu uzsvaru liksim tieši uz praktiskiem darbiem. Rezultātā iegūsim iemaņas, kā no tabulāras informācijas (sagatavojot, strukturējot un noformējot to) varam paši izveidot skaistus grafikus un vienā logā attēlot būtiskāko informāciju no vairākiem datu avotiem.

Ja Jums ir jautājumi, uz kuriem vēlaties iegūt atbildes apmācību laikā, lūdzu, sūtiet tos uz e-pastu krisjanis.beitans@visma.com vismaz piecas darba dienas iepriekš.

Katram apmācību dalībniekam būs uzstādīts dators (ierobežojums – 10 dalībnieki).

Programma:

9:00 - 9:30 
Ierašanās, reģistrācija
9:30 - 12:00 
Iepazīšanās ar MicroStrategy vadības paneļu iespējām
12:00 - 12:45 
Pusdienu pauze
12:45 - 15:00 
Praktiskie darbi vizualizāciju veidošanā
15:00 - 15:15 
Kafijas pauze
15:15 - 16:30 
Praktisko darbu turpinājums
16:30 - 17:00 
Atbildes uz jautājumiem, diskusijas

 

Cena: 120.00 EUR + PVN vienai personai.
Piesakot 5 cilvēkus no viena uzņēmuma, cena EUR 480.00 + PVN.
Cenā ietilpst izdales materiāli un kafijas pauze.

Par apmācību kursa pabeigšanu tiek izsniegta apliecība.
Interesējošos jautājumus par apmācībām lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi atbalsts@visma.lv .
Tālrunis informācijai: +371 67116287.

Programma

Uzziniet vairāk, piesakoties individuālai prezentācijai

Mums ir nepieciešama jūsu piekrišana.
Prezentācijas pieteikuma bilde