Pareizi izmantoti dati ir vērtība, kas palielina organizācijas efektivitāti


 

20+

gadu pieredze

70+

klienti

 

LV-EP-Device-600x400.png
Sertificētu BI speciālistu komanda nodrošinās pilna cikla izstrādi no sistēmu analīzes līdz rezultātam.

LV-EP-Support-300x400.png
BI risinājumi tiek veidoti uz nozares līderu platformu bāzes - Microstrategy, Power BI.

Individuāli BI risinājumi dažādām nozarēm un vajadzībām


Pašizmaksas aprēķins ikona Pašizmaksas aprēķins

Pakalpojumu, produktu un procesu pašizmaksas aprēķināšana, palīdzot identificēt iespējamos uzlabojumus un investīciju iespējas.

budžetēšana ikonaBudžetēšana

Budžeta plānošanas, konsolidācijas un atskaišu risinājums, kas palīdz pārvaldīt organizācijas un tās padotības iestāžu budžeta plānošanas un izpildes kontroles procesu. Valsts budžeta iestādēm un pašvaldībām tiek nodrošināti arī VK ePārskati.

ĢIS risinājumsFinanšu analīze

Peļņas vai zaudējumu pārskati, bilance, naudas plūsmas pārskati, kā arī citi griezumi, kas nepieciešami iestādes finanšu analīzei.

Personāla datu analīze ikonaPersonāla datu analīze

Personāla datu apkopošana, KPI rādītāju aprēķināšana, kontrole, analīze pēc finanšu, prasmju un motivācijas rādītājiem. Trūkstošo datu ievade un kļūdaino datu labošana uzreiz atskaišu formās.

datu kvalitate ikonaPrognozēšana un modelēšana

Biznesa procesu prognozēšanas un modelēšanas risinājumu, izstrāde izmantojot gan konvencionālus modeļus, gan mašīnmācīšanās elementus. Rezultātā spējot noteikt prognozētos vai modelētos rezultātus, kas iegūti, balstoties uz reāliem, uzkrātiem, vēsturiskiem datiem ar atbilstošu un statistiski pamatotu mainīgo datu izmantošanu.

Datu analīzes procesu automatizācija ikonaDatu analīzes procesu automatizācija

Tādu apjomīgu atskaišu automātiska sagatavošana un regulāra atjaunošana, kas līdz šim gatavotas manuāli, iesaistot vairākus darbiniekus. Izstrādes gaitā tiek apkopoti dati no dažādām sistēmām. Papildus iespējams BI rīkā ievadīt trūkstošo informāciju un izmantot papildu aprēķinus, ja tādi nepieciešami. Iespējama dokumenta izdruku vai cita formāta failu sagatavošana.

Vēl vairāk iespēju attīstībaiBiznesa analīze

Pirms projekta tehniskās realizācijas sadarbībā ar biznesa analītiķiem tiek veikta rūpīga biznesa procesa analīze, lai sagatavotu atbilstošu risinājuma funkcionālo vajadzību kopumu. Identificējam būtisko informāciju, nepieciešamos aprēķinus un procesus aprakstām algoritmu veidā, palīdzot noteikt arī izņēmuma gadījumus un iespējamās izmaiņas uzskaites sistēmā nākotnē. Papildus tam tiek izpētīta datu avotos pieejamā informācija.


Datu noliktavas

Vienotā datubāzē tiek apkopota informācija no vienas vai vairākām sistēmām. Vairāku datu avotu gadījumā tiek veidoti arī centralizēti klasifikatori, kas koplietojami dažādu datu avotu analīzē. Tiek veikta datu apstrāde, transformācijas, datu tīrīšana, jaunu klasifikatoru izveide, būtisko datu idenfiticēšana, sagrupēšana. Papildu informācijas aprēķināšana pēc dažādiem nosacījumiem, datu strukturēšana un uzkrāšana analīzei ērtā veidā. Tiek fiksētas arī vēsturiskās izmaiņas.


Nestandarta risinājumi

Ar Writeback paplašinājuma palīdzību BI rīks tiek papildināts ar dažādām ievades formām. Pieejami teksta lauki, izvēlnes, pogas u.c. funkcionalitāte. Ar pogu palīdzību tiek izsauktas dažādas datubāzes procedūras, kas, balstoties uz lietotāja ievadīto informāciju, maina statusus, veic datu pārrēķinus, maina informāciju citās ievades formās un atskaitēs. Nepieciešamības gadījumā ģenerē .XML formāta failus vai citas datu kopas, piemēram, lai sagatavotu informāciju importam datu avota sistēmā. Rezultātā ir pieejamas plašas tehniskās iespējas dažādu risinājumu konfigurācijai un iespēju lietotājiem ieviest uzlabojumus bez izstrādātāja iesaistes.

Klienti


Rīgas brīvostas pārvaldes atsauksme par Visma biznesa inteliģences risinājumiem Finanšu direktores A.Mamajas pieredze BI risinājumu izvēlē, ieviešanā un lietošanā

Lasīt pieredzes stāstu

Tieslietu ministrija - Visma biznesa inteliģences risinājums.jpg Latvijas Tieslietu ministrija izvēlējās individuālu BI risinājumu, lai modernizētu datu analītiku. Tagad tiesneši var viegli izsekot lietām, un pārskatus, kuru sagatavošanai agrāk vajadzēja divdesmit četras stundas, var izveidot ar vienu klikšķi.

Skatīties video

Funkcionalitāte plašākai datu analīzei

Automātiskas atskaites

Automātiskās atskaites

Atskaites un pārskati tiek izveidoti un automātiski atjaunināti ar programmatūras palīdzību, un automātisko atskaišu un pārskatu rīks nodrošina dažādus veidus, kā aktivizēt, ieplānot un pārsūtīt atskaites lietotājiem. Tādējādi pārskati regulāri vai ar noteiktiem intervāliem vai nosacījumiem tiek piegādāti gala saņēmējam, izmantojot dažādus līdzekļus, piemēram, e-pastu, un nodrošinot efektīvāku un optimālāku informācijas apmaiņu par aktuālajiem jautājumiem.

Vizualizācijas

Biznesa inteliģence datu vizualizācija

Datu vizualizācijas ir datu vai informācijas vizuāla prezentācija. Datu vizualizācijas nodrošina iespēju skaidri un efektīvi pasniegt datus vai informāciju lasītājam. Dati tiek vizualizēti grafiku, diagrammu, galveno rādītāju formā. Datu vizualizācijas iespējams veidot kā noteiktu tēmu stāstus, indikācijas, tos iespējams apkopot bukletos ar sadaļām.

Dinamiskās atskaites

Biznesa inteliģence dinamiskās atskaites

Skaitliskie rādītāji dažādā detalizācijā nodrošina ātru piekļuvi būtiskajai informācijai, radot iespēju lietotājam strādāt ar datiem, izmantojot interaktīvas Biznesa inteliģences rīka funkcijas. No augstas detalizācijas datiem iespējams ērti tikt līdz konkrētiem ierakstiem. Informācija atskaitēs un pārskatos tiek regulāri, automātiski atjaunota, ļaujot efektīvi un operatīvi iegūt aktuālo informāciju un atbilstoši reaģēt uz izmaiņām.

Atskaišu mobilitāte

Biznesa inteliģence - mobilās to-go atskaites

Mobilā platforma sniedz iespēju piekļūt aktuālajiem datiem no viedtālruņiem un planšetēm. Nodrošināta mobila piekļuve gan informācijas paneļiem, gan vizualizācijām, pārskatiem un atskaitēm.

Writeback spraudnis

WriteBackPlugin - Visma

BI rīkā integrētas datu ievades formas ar Writeback paplašinājuma palīdzību. Šādi BI rīkā nodrošināta iespēja ne vien skatīt ielādētos datus, bet ievadīt un saglabāt papildu informāciju ar dažādiem formu elmentiem: teksta ievades lauks, poga (izsaukt kādu procesu, dzēst/pievienot rindu utml.), izvēles rūtiņa, lejupkrītošā izvēlne (sarakstā var būt mainīga daudzuma informācija no kādas datubāzes tabulas), tūlītēja Excel ielāde un apstrāde datu noliktavā, autocomplete mehānisms.

Hipersaites kartītes

Biznesa inteliģence  - hiper kartītes

Hipersaišu kartīte ir iepriekš noteikta parametru un rādītāju kolekcija, kas sniedz konkrētas tēmas kopsavilkumu atvērtajā tīmekļa pārlūkprogrammā vai mobilajā ierīcē. Tādā veidā ir iespēja operatīvi iegūt raksturojošu informāciju par konkrētu tīmekļa vietnē atzīmētu atslēgas vārdu, neatkarīgi vai tie ir cilvēki, vietas, jēdzieni, produkti vai procesi.

Pieteikties individuālai prezentācijai par BI risinājumiem jūsu uzņēmumā