Tiesāšanās izdevumu atlīdzināšana administratīvajā tiesā

Darba vidē var gadīties situācijā, kurā uzņēmums vai fiziska persona vēršas administratīvajā tiesā, lai pārsūdzētu administratīvo aktu vai iestādes faktisko rīcību. Uzsākot tiesvedību uzņēmumam vai fiziskai personai radīsies dažādi izdevumi. Šajā rakstā tiek aplūkoti aktuālie jautājumi, kas skar praktiskas darbības, lai atgūtu samaksāto valsts nodevu vai drošības naudu, kā arī izdevumus, kuri iztērēti administratīvajā lietā saņemtās juridiskās palīdzības samaksai.