Doties uz galveno

10 padomi grāmatvežiem, kā sniegt pakalpojumu ar lielāku pievienoto vērtību

MĒNEŠA AUTORS: Ilze Palmbaha Ilze Palmbaha ir Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas valdes priekšsēdētāja vietniece ar 15 gadu pieredzi grāmatvedības ārpakalpojumu nozarē. Lektore Latvijas augstskolās, Biznesa vadības programmas doktorante. 2017.gadā nominēta kā viena no pasaules iedvesmojoškajām un ietekmīgākajām TOP 50 sievietēm grāmatvedībā. Bieži uzstājas konferencēs, diskusijās, semināros par grāmatvedības nozares attīstību.  Grāmatvedības nozare turpina ciest no […]

MĒNEŠA AUTORS:

Ilze Palmbaha

Ilze Palmbaha

Ilze Palmbaha ir Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas valdes priekšsēdētāja vietniece ar 15 gadu pieredzi grāmatvedības ārpakalpojumu nozarē. Lektore Latvijas augstskolās, Biznesa vadības programmas doktorante. 2017.gadā nominēta kā viena no pasaules iedvesmojoškajām un ietekmīgākajām TOP 50 sievietēm grāmatvedībā. Bieži uzstājas konferencēs, diskusijās, semināros par grāmatvedības nozares attīstību. 

Grāmatvedības nozare turpina ciest no darba apjoma palielināšanās, būtiski nepalielinoties samaksai par veikto darbu. Īpaši smags šis laiks grāmatvežiem ir sarežģītajā nodokļu reformas pārejas posmā. Brīdis, kad mazāk apmaksāts, faktiski rēķinveža darbs aizņem lielāko darba stundu skaitu, atstājot mazāk laika domāt par profesionālo attīstību un jaunu pakalpojumu sniegšanu, kas radītu lielāku pievienoto vērtību gan pašam grāmatvedim, gan uzņēmējam.

Taču tieši šobrīd biznesa pārstāvji meklē augsti kvalificētus padomdevējus, kas spēs ieraudzīt un ieteikt ko vairāk par atskaišu sagatavošanu Valsts Ieņēmumu dienestam. Lai sniegtu augsti kvalificētu pakalpojumu, nomainot darbus, kas sniedz zemus ienākumus, nepieciešamas jaunas idejas un kompetences, kas padarīs grāmatveža darbu daudz ienesīgāku un interesantāku. Nav nozīmes, vai esat ārpakalpojuma vai uzņēmuma grāmatvedis – padomi būs vērtīgi ikvienam.

Ieteikumi ir tapuši pateicoties neskaitāmām sarunām un intervijām ar uzņēmējiem, kas ir izteikuši savus novērojumus un vēlmes, lai sasniegtu labākus rezultātus gan biznesā, gan sadarbībā ar saviem grāmatvežiem.

Bankas finansējums

Bieži izplatīta mazo un vidējo uzņēmēju kļūda ir tā, ka cenšoties uzsākt vai paplašināt savu uzņēmējdarbību, piesakās aizdevumam, taču nepietiekamu laiku velta informācijas sagatavošanai, tādējādi saņemot bankas vai kādas citas finanšu institūcijas noraidījumu. Tam pamatā ir nepietiekama izpratne par uzņēmuma attīstību, finanšu plānošanu, sagatavojot budžetu, naudas plūsmu un bilanci.

Tas, kur jūs varat palīdzēt, ir, pirmkārt, saprast uzņēmēja vajadzības un sniegt padomu piemērotākā finansējuma saņemšanā. Piemēram, uzņēmējam ir nepieciešams aizdevums apgrozāmiem līdzekļiem ar izdevīgiem nosacījumiem. Ja esiet interesējies un analizējis dažādos finanšu institūciju piedāvājumus, un ņemsiet vērā uzkrāto pieredzi un zināšanas, spēsiet piedāvāt dažādus variantus. Piemēram, izskatīt iespēju saņemt finanšu institūcijas Altum valsts atbalstu līdz 25 000 EUR ar uzņēmēja līdzdalību 10% apmērā projektos, kuru kopējā summa ir virs 7 000 EUR.

Lai saņemtu aizdevumu, jūs varat palīdzēt sagatavot nepieciešamo informāciju, kas ietver aizdevuma pieteikumu, finanšu informāciju, biznesa plānu ar plānoto naudas plūsmu.

Biznesa vērtēšana

Jūs kā grāmatveži un finansisti esat pirmie, kas redz un izprot finanšu pārskatos atspoguļoto informāciju. Līdz ar to, paturiet prātā, ka var pienākt tāds brīdis, kad uzņēmējs būs gatavs pieņemt lēmumu biznesu apvienot, likvidēt, pārdot vai piesaistīt papildus finansējumu. Tajā brīdī jebkurš darījums, kas tiek atspoguļots finanšu uzskaitē, ietekmēs uzņēmuma nākotni, kā arī būs redzams publiski pieejamos pārskatos.

Jums ir iespēja sevi parādīt kā profesionāļus, kas iedziļinās, izprot un konsultē uzņēmējus, pirms ir noticis, piemēram, uzņēmumu apvienošanas darījums ar tam paredzēto Due dilligence. Iesakiet labākos nekustamā īpašuma, kustamās mantas un transporta vērtētājus, konsultējiet, kas jāņem vērā, lai finanšu pārskatos atpsoguļotā informācija rādītu ilgtspējīga uzņēmuma attīstību, iesakiet, piemēram, parādu vērtības kapitalizāciju.

Naudas plūsmas vadība

Ņemot vērā, ka esat jau iedziļinājies klienta uzņēmuma finanšu stāvoklī, gatavojot ikmēneša nodokļu pārskatus, būs tikai tikai loģiski, ja konsultēsiet uzņēmēju par naudas plūsmu, pirms vēl ir radušās naudas plūsmas problēmas. Piedāvājiet naudas plūsmas prognožu izstrādi (dienas, nedēļas, mēneša vai gada), piemēram, lai novirzītu ikmēneša maksu aizdevumu, personāla izmaksu segšanai, vai, gluži pretēji, ieteiktu pagarināt debitoru apmaksas termiņu vai paredzētu finanšu plūsmu brīzos, kad paredzētas lielas sezonālās pārdošanas apjomu svārstības.

Prognozējot naudas plūsmu, var noderēt dažādi IT rīki, kas ļauj paredzēt uzņēmuma plānotos naudas ienākumus, kā arī attiecīgi saplānot maksājumus pa dienām, ieplānojot konkrētas summas konkrētiem sadarbības partneriem. Svarīgi, lai šis rīks būtu jūsu palīgs, nevis papildus slogs – vienkāršs un intuitīvi lietojams, speciāli pielāgots klienta grāmatvedības datu eksportam.

Pieredze rāda, ka naudas plūsmas prognozēšana ir liels klupšanas akmens tieši maziem un vidējiem uzņēmumiem, bieži uzņēmēji jūtas apjukuši finanšu informācijas apjomā un tieši naudas plūsmas pārskats ir tas, kur grāmatvedis var sniegt savu atbalstu. Piemēram, arhitektu uzņēmuma vadītājs ar 5 darbiniekiem un 7 projektiem būtu neizsakāmi pateicīgs, ja tieši grāmatvedis būtu tas, kurš sekotu līdzi un uzskatāmi pārskatos parādītu, kad nepieciešams izrakstīt rēķinu par vienas vai otras projakta stadijas darbiem, lai varētu veikt ikmēneša norēķinus ar personālu un piegādātājiem.

Statēģiskā biznesa plānošana

Bieži uzņēmēji vairāk paļaujas uz padomdevējiem ārpus uzņēmumam, lai palīdzētu viņiem izveidot stratēģisku plānu uzņēmuma tālākai attīstībai. Jūs varat būt tie, kas apvieno uzņēmēja idejas, izveidojot biznesa plānu, kas ne tikai var nodrošināt papildus finansējuma piesaisti, bet, kas arī būtu ieteicams, ja runa iet par jaunu produktu izstrādi, paplašinot biznesu, nopērkot konkurējošu uzņēmumu vai samazinot izmaksas. Jūs varat palīdzēt saviem klientiem veikt tirgus izpēti, lai  informētu par paradzēto pasākumu efektivitāti.

Ģimenes biznesa pēctecība

Pēc atjaunotās valsts neatkarības 90. gadu sākumā, Latvijas uzņēmējdarbībā ir iespējamas tikai divas paaudzes. Vecāki, kas pirms 20–25 gadiem kļuva par uzņēmējiem, un bērni, kas pamazām pārņem (vai nepārņem) vadību. Ja runā par tendencēm, nevis atsevišķiem gadījumiem, tad arvien lielākam skaitam uzņēmēju, kas 90. gadu sākumā izveidoja uzņēmumus, pienācis laiks domāt par aktīvo darba gaitu beigām vai vismaz slodzes samazināšanu. Tāpēc aktuāls kļūst jautājums par pēctecību.

Jūs varat palīdzēt saviem klientiem izvairīties no neziņas stāvokļa vai strīdiem, rūpīgi izplānojot un konsultējot pēctecības plānu, lai mazinātu nodokļu slogu un glābtu klientu no galvassāpēm.

Jauna biznesa veidošana

Konkurējošā biznesa vide dažkārt var būt tik nežēlīga, ka uzņēmēji ar savām idejām tiek izstumti pa vārtiem, pirms pa tiem ir iegājuši. Jūs varat palīdzēt uzņēmējiem izvairīties no biežāk sastopamajām problēmām, izvēloties pareizāko un efektīvāko finanšu uzskaites programmatūru, sagatavojot plānoto naudas plūsmu un budžeta plānu, sniedzot galveno informāciju savas kompetences robežās.

Nereti, pēc tam, kad ir izdomāta lieliska biznesa ideja, uzņēmēju pārņem milzīgs entuziasms. Tas atspoguļojas arī biznesa plānā, proti, uzņēmējam visu gribas saskatīt rožainā gaismā, taču, lai biznesa plāns būtu veiksmīgs un reālistisks, ir jādomā racionāli. Te palīdzēsiet jūs kā konsultanti, atmetot emocijas un tās nomainot pret racionālu aprēķinu. Fakti un skaitļi ir biznesa plāna pamats.

Tehnoloģiskie risinājumi

Līdz šim grāmatveži lielākoties sadarbojās ar paaudzi, kura “neaug” līdzi tehnoloģijām. Viņiem digitālā vide drīzāk bija sveša pasaule, nevis iespēja. Taču ekonomiski aktīvo cilvēku vidū aizvien vairāk ir jūtama “digitālā paaudze”. Ir tikai loģiski, ja jaunieši, kas ir izauguši kopā ar datoriem, viedtelefoniem un citiem sīkrīkiem, vēlas strādāt kopā ar partneriem, kas ir orientēti uz modernu tehnoloģiju izmantošanu.

Datu analītikas risinājumi, digitalizācijas iespējas, nodokļu pārskatu automatizācija, datu apmaiņas iespējas un vēl daudz neskaitāmu modernu risinājumu, kas atvieglos ne tikai grāmatveža darbu, bet arī sniegs iespēju uzņēmējiem savlaicīgi saņemt finanšu informāciju, lai pieņemtu nepieciešamos biznesa lēmumus pēc iespējas ātrāk.

Grāmatvežiem ir jābūt kā ekspertiem un tiltam starp uzņēmējiem un programmu izstrādātājiem vai konsultantiem, lai ieteiktu vienu vai otru labāko risinājumu.

Pensiju plānošana

Par pensijas jautājumiem neviens šobrīd nevar pateikt, kad tieši naudas pietrūks budžetā un vai vispār pietrūks. Politiķu līmenī neviens tā īsti šobrīd nedzird, ko demogrāfi un pētnieki skaidro par to,  kas draud nākotnē. Valsts iedzīvotāji būtu pateicīgi par saprātīgu valsts politiku demogrāfisko jautājumu risināšanā. Tas ir vienīgais ceļš, kā nākotnē varam prognozēt Latvijas pastāvēšanu, t.sk., pensiju jautājumus.

Kad uzņēmēji plāno savu pensiju, vislabākais, ko jūs varat ieteikt ir dodies pie kāda finanšu speciālista, proti, jums, ja, protams, jūtaties tik spēcīgs, lai saprastu to, cik daudz naudas uzņēmējam mēnesī būs nepieciešams pensijas gados. Daudziem šāda plānošana var nepatikt, jo tad ir jādomā par visām savām izmaksām – plānotiem un neplānotiem izdevumiem – taču šī plānošana ir ļoti būtiska, jo tieši tā parādīs to, vai varēs doties pensijā tad, kad tas bija plānots, vai, iespējams, būs nepieciešams vēl pāris gadus pastrādāt, lai sasniegtu savus finansiālos mērķus. Iespējams ne visi domā, ka tiem ir nepieciešams kāds eksperts, kurš varētu mācīt, kā rīkoties ar savām finansēm, taču tieši šāds finanšu padomdevējs var palīdzēt izstrādāt plānu, lai pensijas gados vairs nevajadzētu domāt par naudu.

Uzkrājumu pārvalda un plānus izveido pārvaldītāji, kas pārsvarā ir Latvijas lielāko banku saistītie uzņēmumi. Katrai no tām ir viens vai vairāki plāni ar dažādām pelnīšanas stratēģijām. Dažkārt var šķist – tas viss ir pārāk sarežģīti, lai cilvēks spētu iedziļināties un izdarīt pārdomātu izvēli. Tāpēc cilvēki bieži vien izvēlas par to “pagaidām” nedomāt, taču, kā redzams, šī ir lieliska niša, lai parādītu savu kompetenci šajos jautājumos, spējot salīdzināt, piemēram, Indexo, kas piedāvā modernu, zemu izmaksu 2.pensiju līmeni ar kādu no Latvijas banku piedāvājumu.

Brīvo līdzekļu ieguldījumu plānošana

Šobrīd ir pieejami daudz un dažādi veidi, kā uzņēmēji var gūt peļņu ar saviem brīvajiem naudas līdzekļiem. Tiek piedāvāti dažādi ieguldījuma veidi – gan tiem, kuri nevēlas ļoti riskēt ar ieguldīto naudas summu, šādi rēķinoties, ka iespējamā peļņa nebūs ļoti liela, taču netiks zaudēta, gan arī tiem, kas naudu vēlas ieguldīt tur, kur pastāv augsts riska procents, taču veiksmīgu investīciju gadījumā iespējams iegūt lielu peļņu.

Latvijas ir salīdzinoši jauna valsts ar jaunām tradīcijām, ja runājam par ieguldījumu plānošanu. Aizvien vairāk cilvēkos rodas izpratne, ka jāveido uzkrājumi, nodrošinot savu un bērnu nākotni, nevis jādzīvo no aizņemtajiem līdzekļiem. Līdz ar to, rodas aizvien vairāk jautājumu, kur un kā ieguldīt, piemēram, ņemot vērā pēdējā laika notikumus Latvijas banku sfērā.

Šī ir lieliska iespēja grāmatvežiem demonstrēt savas zināšanas, salīdzinot dažādos piedāvājumus gan Latvijā, gan ārpus tās, sniegt pirmos impulsus pārdomām par izdevīgāko piedāvājumu.

Padoms

Nesakiet “to nevar izdarīt”, bet gan “padomāšu, kā to izdarīt”. Bieži vien ir dzirdēts, kāpēc uzņēmēji izvēlas par labu citam grāmatvedim, ir tieši, tas, ka grāmatvedis uz jebkuru uzņēmēja jautājumu sniedz atbildi “tas nav iespējams, to nevar”. Taču jūs kā speciālists, iedziļinoties vienā vai otrā jautājumā, spēsiet rast tādu risinājumu, kas atbilst likumdošanas prasībām.

Drīzumā Grāmatvežu ekspreša abonentus informēsim par Ilzes Palmahas vadīto semināru ciklu, kurās autore dalīsies ar vēl vairāk praktiskiem padomiem un veiksmīgiem piemēriem no ārvalstu un vietējo grāmatvežu ikdienas.

 

Vēlaties saņemt šādus rakstus katru mēnesi savā e-pastā? Pierakstieties šeit.

 

Raksts ir autordarbs un atspoguļo autora viedokli doto tēmu, kas var nesakrist ar Grāmatvežu Ekspreša izdevēja SIA Visma Enterprise viedokli. Par rakstā minēto faktu un aprēķinu pareizību atbild raksta autors. 

SIA Visma Enterprise ir grāmatvedības un resursu vadības programmas VISMA Horizon ražotājs un izplatītājs. Ja vēlaties uzzināt vairāk par VISMA Horizon piedāvājumu – SPIEDIET ŠEIT.

Populārākie

  • Kādi personāla lietvedības dokumenti nepieciešami?

    AUTORS: Inese Sila mg.hr, LPVA valdes locekle ar praktisko pieredzi personāla vadībā un lietvedībā no 1995. gada. Personāla dokumentu pārvaldība (personāla lietvedība) ir svarīga personāla vadības sastāvdaļa, no kuras neviens darba devējs ikdienā nevar atteikties. Darbinieki ir jāpieņem darbā, jāizbeidz ar kādu darba tiesiskās attiecības, jānosaka mēnešalga, jānosūta komandējumā, jānosaka iekšējā darba kārtība, jādeleģē uzdevumi un […]

  • Parādu piedziņa tiesvedības un ārpustiesas procesā (I daļa)

    Katrs uzņēmums vai fiziskā persona var saskarties ar situāciju, kurā saistību neizpildes rezultātā ir izveidojies parāds. Šajā rakstā aplūkosim iespējamos tiesiskos risinājumus parāda atgūšanai, priekšnoteikumus un kārtību, lai parādu nodotu piespiedu izpildei valsts amatpersonai – Latvijas Zvērinātam tiesu izpildītajam.