Doties uz galveno

Arī VISMA ēnojas — otro gadu pēc kārtas populārākā profesija ir programmētājs

ĒNU DIENAS mērķis ir veicināt skolēnu izglītības satura sasaisti ar reālo dzīvi, palīdzot skolēniem mērķtiecīgi plānot savu karjeru, izdarīt izvēli par savu nākotnes profesiju un atbilstoši sagatavoties darba tirgum. Darba devējiem savukārt tā ir laba iespēja veidot sava uzņēmuma atpazīstamību un piesaistīt nākamos kolēģus.

cof

2018. gada 14. februārī visā Latvijā norisinājās lielākās izglītības organizācijas Junior Achievement Latvija organizētais karjeras izglītības pasākums skolu jauniešiem ĒNU DIENA. Kā parasti ēnoti tika arī Visma programmētāji.

ĒNU DIENAS mērķis ir veicināt skolēnu izglītības satura sasaisti ar reālo dzīvi, palīdzot skolēniem mērķtiecīgi plānot savu karjeru, izdarīt izvēli par savu nākotnes profesiju un atbilstoši sagatavoties darba tirgum. Darba devējiem savukārt tā ir laba iespēja veidot sava uzņēmuma atpazīstamību un piesaistīt nākamos kolēģus.

Šī gada ēnas viennozīmīgi nosliecās par labu programmētāju profesijai

Pie mums viesojās septiņas ēnas – 6. – 11. klašu skolēni no dažādām Latvijas skolām. Sākumā skolēni iepazinās ar uzņēmumu un tā darbības jomu, bet vēlāk izstrādes direktore Valērija Makijenko interaktīvi dalījās ar savu pieredzi, redzējumu, izpratni par programmētāja ikdienu un būtību. Mudinājām jauniešus pieteikties praksē, izmēģināt savus spēkus, zināšanas un likt tās lietā. Nekautrēties, uzdrošināties un būt atvērtiem jaunām idejām, izprast nākotnes redzējumus un saredzēt tajā visā sevi.

Ēnas pievienojās pašapkalpošanās portāla HoP komandai Jura Greitāna un Raimonda Mališeva vadībā. Tika stāstīts un rādīts kā notiek ikdienas darbs pie HoP veidošanas:

– kā rakstām kodu,
– kā testējam,
– kā mūsu padarītais nokļūst no programmētāja datora līdz mākonim,
– kā automatizējam lietas, kas atkārtojas.

Demonstrējām, kā liekam datoram atvērt pārlūku un “staigāt” pa HoP, meklējot kļūdas.

“Pozitīvi bija tas, ka bija interesenti gan klausītājiem, gan arī mums pašiem. Negatīvo lietu nebija,” atzīst  programmētājs-arhitekts Juris Greitāns.

Viens no skolēniem savu pieredzi varēja papildināt Visma Labs HRM Time komandā ar Informācijas sistēmu testētāju Nauri Novicki. ĒNU DIENAS laikā apskatījām ikdienas “rutīnās” iesaistītās komponentes, kā arī bija iespēja piedalīties dažās sanāksmēs. Vienā no tām ēnai bija iespēja ar sevi iepazīstināt kolēģus. Notika arī prakstiska darbošanās pie jaunas C# konsoles aplikācijas Visual Studio un apskatīti aplikācijas kodi.

“Mana “ēna” bija diezgan droša, mācēja angļu valodu, bija pieredze programmēšanā, uzdeva jautājumus, patika starptautiskā vide, pozitīvie cilvēki un mītiņi ar salīdzinoši daudz un dažādiem cilvēkiem,” komentē Nauris Novickis.

 

Vēlies strādāt VISMA?

Populārākie

  • Kādi personāla lietvedības dokumenti nepieciešami?

    AUTORS: Inese Sila mg.hr, LPVA valdes locekle ar praktisko pieredzi personāla vadībā un lietvedībā no 1995. gada. Personāla dokumentu pārvaldība (personāla lietvedība) ir svarīga personāla vadības sastāvdaļa, no kuras neviens darba devējs ikdienā nevar atteikties. Darbinieki ir jāpieņem darbā, jāizbeidz ar kādu darba tiesiskās attiecības, jānosaka mēnešalga, jānosūta komandējumā, jānosaka iekšējā darba kārtība, jādeleģē uzdevumi un […]

  • Parādu piedziņa tiesvedības un ārpustiesas procesā (I daļa)

    Katrs uzņēmums vai fiziskā persona var saskarties ar situāciju, kurā saistību neizpildes rezultātā ir izveidojies parāds. Šajā rakstā aplūkosim iespējamos tiesiskos risinājumus parāda atgūšanai, priekšnoteikumus un kārtību, lai parādu nodotu piespiedu izpildei valsts amatpersonai – Latvijas Zvērinātam tiesu izpildītajam.