Doties uz galveno

Visma Blogs LV

Visi raksti

 • Ceļvedis grāmatvedības pakalpojumu sniedzējiem, kas vēlas paplašināt savu darbību (1. daļa)

  Grāmatvedības pakalpojumu sniedzēji var būtiski paplašināt savu darbību, piedāvājot konsultāciju pakalpojums. Šajā ceļvedī Ilze Palmbaha izskata piecas būtiskas sastāvdaļas veiksmīgu konsultāciju pakalpojumu sniegšanai. Ceļveža otrajā daļā, kas gaidāma augustā, tiks apskatīti veiksmīgu konsultāciju pakalpojumu un tehnoloģisko risinājumu piemēri.

 • Apmaksāts atpūtas laiks

  Atpūtas laiks ir svarīga darba sastāvdaļa, lai darbinieks justos laimīgs un būtu produktīvs savā darbavietā. Šajā rakstā Inga Zāle apskata situācijas, kad darba ņēmējam ir tiesības atpūsties, bet darba devējam ir pienākums šo laiku apmaksāt

 • Dažādie maršruti

  Skolēnu loģiskās un algoritmiskās domāšanas konkursa Bebr[a]s uzdevums 11.-12. klašu skolēniem.

 • Vai darba snieguma pārrunas ir jēgpilnas un efektīvas?

  Gada sākums daudzās organizācijās ir padarīto darbu izvērtēšanas laiks. Laiks, kad tiek veiktas arī darba snieguma pārrunas. Novērtēt iepriekšējā gadā sasniegto un padarīto ir sarezģīts un laikietilpīgs process. Kā darbinieki vērtē šo sarunu efektivitāti?

 • Parādu piedziņa tiesvedības un ārpustiesas procesā (II daļa)

  Katrs uzņēmums vai fiziskā persona var saskarties ar situāciju, kurā saistību neizpildes rezultātā ir izveidojies parāds. Šajā rakstā aplūkosim iespējamos tiesiskos risinājumus parāda atgūšanai, priekšnoteikumus un kārtību, lai parādu nodotu piespiedu izpildei valsts amatpersonai – Latvijas Zvērinātam tiesu izpildītajam.

 • Andris: hobijs kā dāvana dabai un tehnoloģijām

  Visma darbinieku stāsti. Pie mums nekad nav garlaicīgi. Viens no iemesliem, kāpēc tā, noteikti ir mūsu cilvēki! Visdažādākie viedokļi, prasmes, zināšanas un talanti vienuviet! Tāpēc nav brīnums, ka arī hobiji Visma kolēģiem ir ne mazāk interesanti!

 • Visma Skolu indekss 2024

  Noslēdzoties “Visma” rīkotajam starptautiskajam ikgadējam loģiskās un algoritmiskās domāšanas konkursam “Bebr[a]s”, Skolu indeksā ir apkopotas 100 aktīvākās skolas. Konkursa rezultāti liecina, ka reģionu skolas joprojām izteikti aktīvāk veicina skolēnu iesaisti konkursā.

 • Klusā aiziešana – modes sauklis vai skarba realitāte?

  Dažreiz darbinieki ir neapmierināti ar savu darba vietu un vēlas mainīt to, bet tomēr paliek strādāt uzņēmumā, samazinot savu interesi un iesaisti savā darbā. Šajā rakstā personāla speciāliste Inga Daliba pastāsta vairāk par “klusās aiziešanas” pazīmēm un kā tās mazināt.

 • Aktualitātes grāmatvedībā 2024. gadā

  Jaunā gada sākumā grāmatveži analizē iepriekšējā gada laikā padarīto un ieplāno nākotnes darbus saistībā ne tikai ar gada pārskata sagatavošanu, bet arī ar jauno likumu normu piemērošanu savā grāmatvedības uzskaitē. Ko jaunu grāmatvežiem nesīs 2024.gads?

Populārākie

 • Kādi personāla lietvedības dokumenti nepieciešami?

  AUTORS: Inese Sila mg.hr, LPVA valdes locekle ar praktisko pieredzi personāla vadībā un lietvedībā no 1995. gada. Personāla dokumentu pārvaldība (personāla lietvedība) ir svarīga personāla vadības sastāvdaļa, no kuras neviens darba devējs ikdienā nevar atteikties. Darbinieki ir jāpieņem darbā, jāizbeidz ar kādu darba tiesiskās attiecības, jānosaka mēnešalga, jānosūta komandējumā, jānosaka iekšējā darba kārtība, jādeleģē uzdevumi un […]

 • Parādu piedziņa tiesvedības un ārpustiesas procesā (I daļa)

  Katrs uzņēmums vai fiziskā persona var saskarties ar situāciju, kurā saistību neizpildes rezultātā ir izveidojies parāds. Šajā rakstā aplūkosim iespējamos tiesiskos risinājumus parāda atgūšanai, priekšnoteikumus un kārtību, lai parādu nodotu piespiedu izpildei valsts amatpersonai – Latvijas Zvērinātam tiesu izpildītajam.