Doties uz galveno

Kā saņemt ES finansējumu uzņēmuma procesu digitalizācijai?

Eiropas Savienība ir nodevusi ievērojamus resursus digitālās pārveides atbalstam dalībvalstīm, t.sk. Latvijai. Finansējums ir liels, tādēļ šobrīd ļoti aktuāla ir tēma – kā šo atbalstu izmantot procesu digitalizācijai, tādējādi uzlabojot organizāciju efektivitāti un kopumā palielinot Latvijas uzņēmumu konkurētspēju Eiropā?

AUTORS: Ilze Raudiņa
EDIC digitalizācijas virziena vadītāja

Savulaik pabijusi viena no Eiropas līderēm digitālās attīstības jomā, Latvija nu jau vairākus gadus turpina lejupslīdi Eiropas Komisijas Digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksā (DESI), atpaliekot no Baltijas kaimiņiem. Pandēmijas laikā Latvija bija zem ES vidējā rādītāja, savukārt 2022. atradās vien 17. vietā no 27 dalībvalstīm. 

Lai uzlabotu Latvijas un ES dalībvalstu konkurētspēju, ikvienam uzņēmumam pieejams finansējums uzņēmuma procesu digitalizācijai. Iespējams pieteikties kādam no diviem grantiem – mazajam un lielajam.

Finansējuma veidi

Mazais grants paredzēts vienīgi mikro un mazajiem uzņēmumiem. Tie var saņemt atbalstu līdz 5000 eiro, ar ko nosegt gatavo risinājumu, aparatūras, sensoru, iekārtu, programmatūras un informācijas tehnoloģiju infrastruktūras iegādes, izstrādes, uzstādīšanas un pielāgošanas izmaksas 100% apmērā. Naudu drīkst izlietot arī konsultācijām par izvēlēto iekārtu vai programmatūru, kā arī licences apmaksāšanai.

Lielais grants ir pieejams visa veida uzņēmumiem, zemnieku saimniecībām, biedrībām, pētniecības organizācijām un pat ārvalstu uzņēmumu filiālēm. Tajā summas ir krietni lielākas, līdz pat 100 000 eiro, taču komersantam jābūt gatavam ieguldīt arī savus līdzekļus, jo atbalsta apjoms ir 30-60% apmērā no kopējās summas. Projektu īstenošana jāveic divu gadu laikā.

Gan viens, gan otrs grants ir noderīgs atspaids uzņēmumiem digitālo risinājumu ieviešanā, jo tie nosedz ļoti plaša procesu loka digitalizāciju. To vidū ir grāmatvedības, biznesa vadības, dokumentu vadības, projektu vadības, cilvēkresursu vadības, darba laika uzskaites, klientu attiecību pārvaldes, digitālā mārketinga, resursu vadības, noliktavu pārvaldības, datu drošības un daudzu citu programmu ieviešana. Atbalsts tiks piešķirts arī lietu interneta, viedo mobilitātes risinājumu un satiksmes monitoringa sistēmām.

Tomēr, kā pie šiem līdzekļiem tikt?

Seši soļi līdz grantam

Procedūra sākas ar komersanta digitālā brieduma izvērtējumu, ko veic Eiropas Digitālās inovācijas centra (EDIC) speciālisti. Lai to izdarītu, pretendentam jādodas uz vietni dih.lv un jāpiesakās testam, kurā tiks novērtēts uzņēmuma pašreizējais digitalizācijas līmenis un nepieciešamākie uzlabojumi. Pēc pieteikuma nosūtīšanas, EDIC atsūtīs hipersaiti uz testu, un pretendents varēs ķerties pie darba. Testa aizpildīšana aizņem aptuveni stundu un pēc tam uzņēmums saņem mājasdarbu, kurā uzdots izanalizēt darba procesus. Tas ir īpaši svarīgs pretendentiem, kuri vēl nav līdz galam izlēmuši, ko tieši vēlas digitalizēt. 

Lai papildinātu izpratni par digitalizācijas procesu, pretendenti tiek aicināti piedalīties Kickstart digitalizācijas treniņos, kas notiek klātienē dažādās Latvijas pilsētās. Par tiem vairāk var uzzināt vietnē kickstart.lv.

Kad sākotnējais izvērtējums ir veikts, jāķeras pie nākamā posma – jānoslēdz līgums ar EDIC par ceļa kartes izstrādi. Tas paredz, ka EDIC piešķir uzņēmumam savu speciālistu, kurš vada digitālās attīstības ceļa kartes izveidošanu un novērtē nepieciešamās investīcijas digitālās transformācijas veicināšanai. Proti, sadarbībā ar pretendentu tiek sagatavots skaidrs rīcības plāns. Tajā aprakstīts, kādus risinājumus komersants ieviesīs, lai stiprinātu konkurētspēju. Jāpatur prātā, ka līguma slēgšanas brīdī uzņēmumam jābūt piekļuvei de minimis atbalstam. Tam var pieteikties EDS sistēmā uz trim gadiem, un tā ietvaros uzņēmums var īstenot dažādus projektus par publisko naudu. Līdz ar to visi EDIC izdevumi tiek segti no de minimis atbalsta līdzekļiem.

Cenu aptauja trīs piegādātājiem

Nākamajā solī notiek nepieciešamo risinājumu atlasīšana un cenu aptauja, kā rezultātā jau jābūt skaidram, kāda programma vai risinājums tiks iegādāti un kā tos izmantos uzņēmuma darbā. Ar šo informāciju jāvēršas pie Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA), iesniedzot pieteikumu caur business.gov.lv e-pakalpojumu. Būtiski, ka cenas aptauja jāveic vismaz 3 pretendentiem, kurus jānorāda pieteikumā. Pieteikumu LIAA drīkst sākt aizpildīt arī pirms ceļa kartes saņemšanas, taču bez ceļa kartes to nedrīkst iesniegt, tādēļ var saglabāt kā melnrakstu. Saņemtā ceļa karte jāpievieno pieteikumam un caur business.gov.lv jāiesniedz pieteikums izvērtēšanai LIAA.

LIAA viena mēneša laikā izvērtē pieteikumu un informē pieteicēju par gala lēmumu e-pasta vēstulē. Ja vērtējums ir sekmīgs, tiek slēgts līgums ar LIAA par līdzekļu piešķiršanu. Nelielu summu gadījumā procedūra ir vienkārša, bet ja plānotā iepirkuma summa ir virs 70 000 eiro, tad 10 darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas dienas LIAA jāiesniedz iepirkuma plāns. Visi ar iepirkumiem saistītie procesi jādokumentē un tie jāveic saskaņā ar publisko iepirkumu jomā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Digitalizācijas uzlabošanas pasākumi jāpaveic 12 vai 24 mēnešu laikā, atkarībā no granta. Visām ieviešanas darbībām jābūt paveiktām līdz 2026. gada 31. martam. 

Grantu piešķir projekta noslēgumā

Kad digitālais risinājums ieviests, komersantam jāveic atkārtots digitālā brieduma tests un jāsaņem EDIC atzinums, ka ir novērots uzlabojums. Testa rezultāts kopā ar EDIC izsniegto atzinumu par projekta izpildes atbilstību digitālās attīstības ceļa kartē noteiktajām prasībām un izmaksu pamatojošu dokumentu 30 dienu laikā pēc visu darbību sekmīgas īstenošanas jāiesniedz business.gov.lv, lai saņemtu projektā paredzēto grantu. LIAA izvērtēs iesniegtos dokumentus un izmaksās naudu.

Tā kā daudzpakāpju procesa gaitā jāsagatavo specifiski dokumenti un jāizvērtē digitāli risinājumi, kas ar informācijas tehnoloģijām nesaistītiem uzņēmumiem varētu būt sarežģīti, ieteicams vērsties pēc palīdzības pie IT nozares uzņēmumiem. Šādos jautājumos pieredzējušās tehnoloģiju kompānijas, arī Visma, labprāt palīdzēs uzņēmumiem saprast, kādi digitālie risinājumi tiem nepieciešami un kā tie palīdzēs sasniegt efektivitātes un konkurētspējas uzlabošanas mērķus. Speciālistu ekspertīze noderēs arī gatavojoties otrajai digitālā brieduma novērtējuma kārtai, kas ir ļoti svarīga, lai saņemtu grantu.

Vēlies uzzināt vairāk par atbalsta saņemšanas iespējām resursu vadības un grāmatvedības programmas ieviešanai?

Uzzināt vairāk