Doties uz galveno

Abonēšanas iespējas VISMA Horizon klientiem

No 2018. gada marta visiem VISMA Horizon klientiem būs iespēja izvēlēties uzsākt sistēmas lietošanu abonēšanas režīmā.

No 2018. gada marta visiem VISMA Horizon klientiem būs iespēja izvēlēties uzsākt sistēmas lietošanu abonēšanas režīmā.

Jau gadu visi jaunie VISMA Horizon klienti tā vietā, lai veiktu apjomīgus ieguldījumus sistēmas licencēs, izmanto Horizon kā abonētu pakalpojumu par fiksētu nomas maksu. Tas dod iespēju daudz elastīgāk mainīt sistēmas lietošanas apjomu, maksājot tikai par to, kas tiek faktiski izmantots.

Tagad šāda iespēja būs pieejama arī tiem, kas sākotnēji iegādājušies Horizon licences. Visa Horizon funkcionalitāte ir sadalīta pamatsistēmas pakā un astoņās papildiespēju pakās. Katru no tām būs iespējams nomāt par fiksētu ceturkšņa maksu un lietot bez ierobežojumiem. Pēc nepieciešamības klientiem būs iespēja nomāt licences arī papildus lietotājiem, algas kartiņām un firmām. Tādējādi klientiem tiks nodrošināta pieeja plašākai funkcionalitātei un vienkāršāks process tās apjoma maiņai.

Klienti, kas abonēšanas piedāvājumu izmantot nevēlēsies, varēs tāpat kā līdz šim izmantot iegādātās licences un veikt ikgadējo sistēmas uzturēšanas maksājumu.

Abonēšanas piedāvājuma detalizēts izklāsts visiem Horizon klientiem būs pieejams no 2018. gada marta. Izņēmuma gadījumos, kad piedāvājums nepieciešams ātrāk, aicinām sazināties ar savu sistēmas izplatītāju.

 

Uzzināt vairāk par VISMA Horizon

Populārākie

  • Parādu piedziņa tiesvedības un ārpustiesas procesā (I daļa)

    Katrs uzņēmums vai fiziskā persona var saskarties ar situāciju, kurā saistību neizpildes rezultātā ir izveidojies parāds. Šajā rakstā aplūkosim iespējamos tiesiskos risinājumus parāda atgūšanai, priekšnoteikumus un kārtību, lai parādu nodotu piespiedu izpildei valsts amatpersonai – Latvijas Zvērinātam tiesu izpildītajam.

  • Kādi personāla lietvedības dokumenti nepieciešami?

    AUTORS: Inese Sila mg.hr, LPVA valdes locekle ar praktisko pieredzi personāla vadībā un lietvedībā no 1995. gada. Personāla dokumentu pārvaldība (personāla lietvedība) ir svarīga personāla vadības sastāvdaļa, no kuras neviens darba devējs ikdienā nevar atteikties. Darbinieki ir jāpieņem darbā, jāizbeidz ar kādu darba tiesiskās attiecības, jānosaka mēnešalga, jānosūta komandējumā, jānosaka iekšējā darba kārtība, jādeleģē uzdevumi un […]

  • Dažādi līgumi ar fiziskām personām par auto izmantošanu uzņēmuma vajadzībām

    AUTORE: Inga Pumpure Grāmatvede ar nestandarta domāšanu par standartizētām, likumdošanas regulētām normām. Mūsdienās auto nav luksusa lieta, tā ir nepieciešamība. Daudz vairāk un īsākā laikā var izdarīt, ja esi mobils –  vari pārvietoties kad un kur vēlies, neesot pakļauts sabiedriskā transporta kustību sarakstiem un maršrutiem. Turklāt tas attiecas ne tikai uz fiziskām personām, bet arī […]