Doties uz galveno

Aktualitātes grāmatvedībā 2024. gadā

Jaunā gada sākumā grāmatveži analizē iepriekšējā gada laikā padarīto un ieplāno nākotnes darbus saistībā ne tikai ar gada pārskata sagatavošanu, bet arī ar jauno likumu normu piemērošanu savā grāmatvedības uzskaitē. Ko jaunu grāmatvežiem nesīs 2024.gads?

AUTORS: Nataļja Griškova
SIA “Biznesa Konsaltinga Grupa” finanšu direktore

2024. gada sākums tika izziņots, kā cīņas sākšanās posms ar ēnu ekonomiku, 2024.-2027. gada programmas ietvaros. Kā tas ietekmēs grāmatvedības nozari? Kā tagad efektīvi organizēt grāmatvedības darbu? Kam pievērst īpašu uzmanību?

 VID reitingi

Jau janvāra sākumā uzņēmumi varēja iepazīties ar savu reitinga vērtējumu VID EDS sistēmā. Spriežot pēc publiskās informācijas un apkopotajiem datiem, vairums uzņēmumu nonākuši “B” reitingu grupā. Tie šajā grupā iekļauti saistībā ar darba samaksas neatbilstības problemātiku. Šīs problēmas būtība balstās uz Valsts Ieņēmuma Dienesta jauno darba samaksas atbilstības rēķināšanas pieeju – uzņēmuma darbinieku kopējais skaits pret uzņēmuma algas apjomu mēneša ietvaros. Rezultātu salīdzinot ar nozares vidējo uz vienu darbinieku. Šādā pieejā nav ņemts vērā, ka darbinieki strādā nepilnu darba slodzi utml.  Faktiski atbilstība vērtēta “uz galviņām” nevis pēc faktiski nostrādātā laika. 

Pēc publiski izziņotās informācijas, nesaņemtie ieņēmumi budžetā no ēnu ekonomikas, sastāda 2-3,6 miljardus eiro, no kuriem 77% ir darbaspēka nodokļi. Cipars ir diezgan būtisks. Iespējams ar jauno Valsts Ieņēmuma Dienesta pieeju algas atbilstībām, plānots uzlabot situāciju. Bet ko darīt pašam uzņēmumam, lai labotu savus reitinga datus? Universālas receptes nav nevienam. Iespējams kādam būs jāpārplāno savus biznesa procesus, jāatbrīvo pusslodzes darbiniekus, jāautomatizē darbības vai jānoslēdz līgumi ar ārpakalpojumu sniedzējiem. Varbūt cits var atļauties palielināt darba samaksas apjomu uzņēmumā. 

Kas attiecās uz grāmatvedību – grāmatvedis nav galvenais lēmuma pieņēmējs uzņēmumā, saistībā ar globālām biznesa procesu pārmaiņām. Bet tas, ko grāmatvedis var darīt pastāvīgi –  sekot līdzi VID EDS datiem par visām uzņēmuma datu neatbilstībām, tostarp darba algas samaksas datiem, laicīgi informēt uzņēmuma vadību un ieteikt risinājumus no grāmatvedības skatu punkta.

Šie reitingi ir jāuztver nopietni, jo plānots, ka ar laiku tie būs pieejami publiski. Līdz ar to, tie  ietekmēs uzņēmuma reputāciju.

Ārpakalpojumu grāmatveži

Sākot ar pagājušā gada jūliju ārpakalpojuma grāmatvedību klientiem nevar kārtot bez Valsts Ieņēmuma Dienesta izsniegtas licences. Pēc oficiālās informācijas uz februāra sākumu, Valsts Ieņēmumu Dienests ir izsniedzis 3285 licences ārpakalpojuma grāmatvežu darbībai, no kurām 80 jau apturētas un 11 ir anulētas. Ņemot vērā ka, faktiskās licencēšanas darbības periods ir diezgan neilgs, apturētās un anulētās licences, izraisa nesaprašanu. Kāpēc tā notiek? 

Pārsvarā šī situācija rodas pēc VID NILL TPFN tematiskajām pārbaudēm, kurām iniciatori sākumposmā bija kredītiestādes/ bankas. Bankām bija aizdomas par ārpakalpojuma grāmatveža klienta konkrētajiem darījumiem un tā ziņoja Valsts Ieņēmumu Dienestam, un vairumā gadījumu, izbeidza attiecības ar klientu, t.i. noslēdza norēķinu kontus.

Pēc ķēdes – Valsts Ieņēmumu Dienests ierosina pārbaudi ārpakalpojuma grāmatvedim. Un ko konstatē? Pārsvarā par darījumiem, kas bija aizdomīgi no bankas puses, ārpakalpojuma grāmatvedības sniedzējs nav ziņojis. Pārbaudes laikā arī pierādīšanas bāze ārpakalpojuma grāmatvedim Valsts Ieņēmumu Dienesta priekšā ir ļoti skopa. Līdz ar to rodas “iespēja” zaudēt licenci. 

Protams, ir arī dažādas citas situācijas, kas var būt par pamatu Valsts Ieņēmumu Dienesta NILL TPFN pārbaudei. Jebkurā gadījumā, ārpakalpojumu grāmatvedim nav jāaizmirst par galveno – ja ārpakalpojuma grāmatvedis ir saņēmis licenci savai darbībai, tad tā nav uz mūžu. Pastāvīgi un kārtīgi  jāuztur savas iekšējās kontroles sistēmas, nevis “ķeksīša pēc”. Un tikai tad būs pamatoti argumenti un rakstiski pierādījumi kontrolējošo iestāžu priekšā. Vienmēr jātur prātā, ka paviršība var maksāt dārgi un pat novest pie licences anulēšanas.

Grāmatvedības darba organizācijas jautājumi

Galvenais jautājums kas vienmēr ir aktuāls grāmatvežiem, ir milzīgas informācijas plūsmas pārvaldība darba procesā. Kas izraisa vislielāko uztraukumu? Nepalaist garam likumdevēja grozījumus, būt lietas kursā par praktiskiem grāmatvedības paņēmieniem un principiem, ieviest jauninājumus grāmatvedības procesos, apmainīties ar viedokļiem kolēģu vidē, nepārtraukti mācīties utt. Ilgus gadus darbojoties nozarē, katram ir savi darba organizācijas principi. Protams, viens no  nozīmīgākajiem ir sava darba laika pārvaldība, jo uzdevumu ir daudz, bet laiks ir ierobežots.

Ja ieskicētu šodienas grāmatveža darba organizācijas lapu, tajā jābūt:

 • pierakstīties likumdevēja grozījumu informatīvajiem paziņojumiem
 • grāmatvedības iekšējās darba procedūras nolikums –  lieku darbu minimizācijai un efektīvai darba izpildei
 • komunikācijas organizēšana un uzturēšana ar darba kolēģiem, vadību, uzraugošām iestādēm, klientiem, sadarbības partneriem       
 • dalība profesionālās grupās, semināros, vebināros pieredzes apmaiņai un mācībām.

Kopumā viss vērsts uz laicīgu jaunumu saņemšanu, efektīvu darba laika izmantošanu un kvalitatīvu darba izpildi. It kā nav daudz, bet grāmatveža kļūdas uzņēmumam vienmēr maksa dārgi.

Grāmatvedības uzskaites organizācija

Jaunais Grāmatvedības likums darbojas kopš 2022. gada. It kā divu gadu laikā visam jābūt sakārtotām, bet… 

Joprojām revidenti laiku pa laikam ziņo, ka daļai uzņēmumu nav sakārtota grāmatvedības uzskaites organizācija pēc 2022. gada likuma. Uzņēmēji rāda uz grāmatvežiem, grāmatveži savukārt uzsver, ka šim birokrātiskajam darbam nav brīva laika pieķerties. 

Skatoties no citas puses,  grāmatvedības uzskaites organizācija ir grāmatveža darba procedūras dokuments, kas var būtiski ietekmēt efektīvu organizācijas darbu – ne tikai grāmatvedības nodaļā, bet visā uzņēmumā kopumā. 

Pamatnoteikumi, kuriem jābūt grāmatvedim pa rokai – iekšējās uzņēmuma darba organizācijas noteikumi:

 • Rēķinu, ieņēmumu, izdevumu u.c. attaisnojumu dokumentu aprite, apstrāde, glabāšana, kontu plāns
 • Bankas, kases operācijas
 • Debitoru, kreditoru uzskaite
 • Avansu izlietojums un norēķinu operācijas 
 • Krājumu uzskaite
 • Ieņēmumu un izdevumu atzīšanas principi
 • Darba laika uzskaite un darba samaksa
 • Darbinieku papildus labumu atzīšana, uzskaite, in noteiktās normas
 • Pamatlīdzekļu un mazvērtīgā inventāra uzskaite, aprite, darbības cikls
 • Uzņēmuma transporta izdevumu uzskaite un organizācija
 • Komandējumi, darba braucieni
 • Reklāmas atzīšanas principi
 • Reprezentācija un personāla ilgtspējas izdevumu atzīšana 
 • Grāmatvedības informācijas datorsistēmu drošības noteikumi 
 • Citi uzņēmuma specifiskie uzņēmuma darbības noteikumi.

Uzņēmuma inventarizācijas veikšanas noteikumi

Uzņēmuma gada pārskata u.c. pārskatu sastādīšanas noteikumi. Protams, pie sakārtošanas ir jāpiestrādā. Ir jāveic faktisku noteikumu inventarizāciju. Tas palīdzes ne tikai likumiski atjaunot darba procedūras un sakārtot grāmatvedības procesus, bet arī, iespējams, arī atrast savas kļūdas, ko strādājot ikdienas rutīnā vienkārši nepamanām. Tomēr, rezultāts attaisnos ieguldīto laiku un ietaupīs uzņēmumam laiku kontrolējošo iestāžu pārbaudēs, kā arī palīdzēs izvairīties no sodiem.

Sadarbības partneru atbilstības pārbaude

Pašreiz publiskajā telpā tiek daudz runāts par sadarbības partneru atbilstības pārbaudi. Kā tas var skart grāmatvedi? Saņemot kādu izdevumu dokumentu, rēķinu u.tml., kur minēts nezināms piegādātājs, vai slēdzot līgumu ar jauno klientu, grāmatvedis kārto piegādātāja “ček-listi” jeb pārbaudes: 

 • PVN maksātāju reģistrā
 • Nodokļu parādnieku reģistrā
 • Dažādu licenču vai saimnieciskās darbības reģistros  
 • Ķīlas, aizliegumu reģistrācijas u.c. publiski pieejamos vai privātās datu bāzes, raugoties no darījuma būtības.

Vai ar to pietiks, lai darījums norisinātos veiksmīgi un nebūtu atzīst kā fiktīvs, skatoties no šīs dienas skatu punkta? 

Pašreiz, raugoties no labas prakses, kas balstīta uz sadarbības risku mazināšanas pieeju, grāmatveža rīcībā jābūt darījumu partneru nodokļu risku pārvaldības metodikai. Tā būs “apdrošināšanas polise” pret fiktīviem darījumiem un ieņēmumu/izdevumu atzīšanas faktiem.    

Kā tā var palīdzēt ikdienās darbā?

Pirmkārt, metodikā jābūt aprakstītam sadarbības organizācijas procesam ar darījuma partneriem, no sākuma līdz līguma izbeigšanai, kas uzlabo sadarbības kvalitāti.   

Otrkārt, darījuma partneru pārbaudes biežums reģistros – mazina risku netrāpīt šaubīgo debitoru izveidošanu un izveidot nodokļu uzrēķina risku. 

Treškārt, pamatots uzņēmuma darījumu partneru risku pārvaldības dokuments ir ļoti labs pierādījumu arguments kontrolējošo instanču priekšā.

2024. gads ir periods, kad  rūpīgi jāseko līdzi vairākām lietām, lai nepalaistu garam būtisko! Veiksmi darbos!

(function() { var qs,j,q,s,d=document, gi=d.getElementById, ce=d.createElement, gt=d.getElementsByTagName, id=”calconic_”, b=”https://cdn.calconic.com/static/js/”; if(!gi.call(d,id)) { j=ce.call(d,”script”); j.id=id; j.type=”text/javascript”; j.async=true; j.dataset.calconic=true; j.src=b+”calconic.min.js”; q=gt.call(d,”script”)[0]; q.parentNode.insertBefore(j,q) } })();

Vērtīgs raksts?
Vēlaties saņemt šādus rakstus katru mēnesi savā e-pastā?

Pierakstīties šeit

Raksts ir autordarbs un atspoguļo autora viedokli par doto tēmu, kas var nesakrist ar Grāmatvežu Ekspreša izdevēja SIA Visma Enterprise viedokli. Par rakstā minēto faktu un aprēķinu pareizību atbild raksta autors. 

SIA Visma Enterprise ir grāmatvedības un resursu vadības programmas VISMA Horizon ražotājs un izplatītājs. Ja vēlaties uzzināt vairāk par VISMA Horizon piedāvājumu – SPIEDIET ŠEIT.