Doties uz galveno

Aptauja: 2020.gadā grāmatvežu darbu visvairāk uzlabojušas izmaiņas reversā PVN maksāšanas kārtībā

Kādi notikumi visvairāk ietekmējuši grāmatvežus 2020. gadā? Kas tiek sagaidīts no 2021. gada?

2020. gads satricināja teju ikvienu nozari. Īpašu pielāgošanos tas prasījis arī grāmatvežiem. Likumsakarīgi, ka tieši ar Covid-19 saistītie pienākumi grāmatvedībā strādājošajiem radījuši vislielākos apgrūtinājumus darba veikšanai. Tā apliecina IT uzņēmumu grupas “Visma” īstenotās aptaujas dati, kas atspoguļo grāmatvedības nozarē strādājošo kopējo noskaņojumu pret spēkā esošajām likumdošanas normām.

Aptaujas dalībnieki tika lūgti atklāt, kuri likumdošanas aspekti visvairāk apgrūtinājuši darbu 2020.gadā? 30% respondentu norādīja, ka būtiskus apgrūtinājumus šogad nav jutuši, turklāt tieši tikpat liels aptaujāto skaits norādīja, ka nekāda veida regulējumi darbu nav arī atvieglojuši. Tomēr aptaujas dati atklāj, ka atsevišķas likumdošanas normas grāmatvedībā strādājošos ir gan vairāk apgrūtinājušas, gan iepriecinājušas un likušas ar lielāku optimismu raudzīties uz 2021.gadā gaidāmo.

Vaicāti par pozitīvāko grāmatvedības notikumu 2020.gadā, teju 20% respondentu minēja, ka ļoti pozitīvi vērtē to, ka atcelta reversā PVN maksāšanas kārtība būvizstrādājumu, sadzīves elektronisko iekārtu un sadzīves elektriskās aparatūras piegādēm. Tikmēr pavisam neliels skaits jeb 3% aptaujāto uz šīm likuma izmaiņām raugās negatīvi.

Tikmēr zināma nevienprātība grāmatvežu vidū valda attiecībā uz to, kādu ietekmi uz darbu radījis Covid-19. 10% grāmatvežu norādīja, ka visi ar Covid-19 saistītie papildu noteikumi radījuši vislielāko apgrūtinājumu darba veikšanai 2020.gadā. Tajā pašā laikā 7% aptaujāto atzinīgi novērtēja atbalsta pasākumus Covid-19 skartajiem uzņēmumiem, kā arī ar to saistīto termiņa pagarināšanu gada pārskatu nodošanai. Tikpat bieži pozitīvu novērtējumu saņēma arī izmaiņas, kas padarījušas ātrāku PVN pārmaksas atmaksu.

Desmitā daļa aptaujāto norādīja, ka darbu 2020.gadā apgrūtina noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma ievērošana, kā arī starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju ievērošana, atsevišķos gadījumos norādot, ka tas grāmatvežiem liek veikt funkcijas, kuras būtu jāpilda valsts instancēm. Tikmēr 8% aptaujāto kā galveno apstākli, kas darbu ietekmē negatīvi, norāda kopējo nepatstāvību, ko rada biežie likumu grozījumi, īpaši, ja tie tiek pieņemti gada nogalē, kas ietekmē budžeta plānošanu nākamajam gadam, u.c.

Tomēr aptaujas dati norāda, ka uz 2021. gadu grāmatveži raugās optimistiski. Ar prieku tiek sagaidītas izmaiņas, ko radīs vienotā nodokļu konta ieviešana. To min 16% aptaujas dalībnieku. Tāpat optimismu rada gaidāmās pārmaiņas, ko nesīs jaunais “Grāmatvedības likums”. Šādu atbildi sniedza 10% aptaujāto grāmatvežu.

Aptauja tika veikta “Visma” ikgadējās akcijas “Grāmatvežu lutināšana” ietvaros, kas norisinājās 2020.gada decembrī, kopumā aptaujājot 495 grāmatvežus no visas Latvijas.

Populārākie

  • Autoratlīdzības saņēmēju ienākums un tā aplikšana ar nodokļiem

    Autoratlīdzību nodokļu režīms pēdējos gados ir bijusi ļoti aktuāla tēma. Tas saistīts ar to, ka iepriekš daudzi uzņēmumi izmantoja autoratlīdzību izmaksu, kā vienu no pakalpojumu vai produktu samaksas veidu fiziskām personām. Bet, pamatojoties uz to, ka regulāri ir bijusi izplatīta negodīga prakse, tika lemts komercuzņēmumos autoratlīdzības “izņemt no aprites”. Pagaidām mēs dzīvojam, tā saucamajā, “pārejas perioda” režīmā, kad līdz 2023.gada beigām vēl drīkst izmaksāt autoratlīdzības no uzņēmumiem, ievērojot konkrētus nosacījumus.

  • Dažādi līgumi ar fiziskām personām par auto izmantošanu uzņēmuma vajadzībām

    AUTORE: Inga Pumpure Grāmatvede ar nestandarta domāšanu par standartizētām, likumdošanas regulētām normām. Mūsdienās auto nav luksusa lieta, tā ir nepieciešamība. Daudz vairāk un īsākā laikā var izdarīt, ja esi mobils –  vari pārvietoties kad un kur vēlies, neesot pakļauts sabiedriskā transporta kustību sarakstiem un maršrutiem. Turklāt tas attiecas ne tikai uz fiziskām personām, bet arī […]

  • Kādi personāla lietvedības dokumenti nepieciešami?

    AUTORS: Inese Sila mg.hr, LPVA valdes locekle ar praktisko pieredzi personāla vadībā un lietvedībā no 1995. gada. Personāla dokumentu pārvaldība (personāla lietvedība) ir svarīga personāla vadības sastāvdaļa, no kuras neviens darba devējs ikdienā nevar atteikties. Darbinieki ir jāpieņem darbā, jāizbeidz ar kādu darba tiesiskās attiecības, jānosaka mēnešalga, jānosūta komandējumā, jānosaka iekšējā darba kārtība, jādeleģē uzdevumi un […]