Doties uz galveno

Aptauja: 2020.gadā grāmatvežu darbu visvairāk uzlabojušas izmaiņas reversā PVN maksāšanas kārtībā

Kādi notikumi visvairāk ietekmējuši grāmatvežus 2020. gadā? Kas tiek sagaidīts no 2021. gada?

2020. gads satricināja teju ikvienu nozari. Īpašu pielāgošanos tas prasījis arī grāmatvežiem. Likumsakarīgi, ka tieši ar Covid-19 saistītie pienākumi grāmatvedībā strādājošajiem radījuši vislielākos apgrūtinājumus darba veikšanai. Tā apliecina IT uzņēmumu grupas “Visma” īstenotās aptaujas dati, kas atspoguļo grāmatvedības nozarē strādājošo kopējo noskaņojumu pret spēkā esošajām likumdošanas normām.

Aptaujas dalībnieki tika lūgti atklāt, kuri likumdošanas aspekti visvairāk apgrūtinājuši darbu 2020.gadā? 30% respondentu norādīja, ka būtiskus apgrūtinājumus šogad nav jutuši, turklāt tieši tikpat liels aptaujāto skaits norādīja, ka nekāda veida regulējumi darbu nav arī atvieglojuši. Tomēr aptaujas dati atklāj, ka atsevišķas likumdošanas normas grāmatvedībā strādājošos ir gan vairāk apgrūtinājušas, gan iepriecinājušas un likušas ar lielāku optimismu raudzīties uz 2021.gadā gaidāmo.

Vaicāti par pozitīvāko grāmatvedības notikumu 2020.gadā, teju 20% respondentu minēja, ka ļoti pozitīvi vērtē to, ka atcelta reversā PVN maksāšanas kārtība būvizstrādājumu, sadzīves elektronisko iekārtu un sadzīves elektriskās aparatūras piegādēm. Tikmēr pavisam neliels skaits jeb 3% aptaujāto uz šīm likuma izmaiņām raugās negatīvi.

Tikmēr zināma nevienprātība grāmatvežu vidū valda attiecībā uz to, kādu ietekmi uz darbu radījis Covid-19. 10% grāmatvežu norādīja, ka visi ar Covid-19 saistītie papildu noteikumi radījuši vislielāko apgrūtinājumu darba veikšanai 2020.gadā. Tajā pašā laikā 7% aptaujāto atzinīgi novērtēja atbalsta pasākumus Covid-19 skartajiem uzņēmumiem, kā arī ar to saistīto termiņa pagarināšanu gada pārskatu nodošanai. Tikpat bieži pozitīvu novērtējumu saņēma arī izmaiņas, kas padarījušas ātrāku PVN pārmaksas atmaksu.

Desmitā daļa aptaujāto norādīja, ka darbu 2020.gadā apgrūtina noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma ievērošana, kā arī starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju ievērošana, atsevišķos gadījumos norādot, ka tas grāmatvežiem liek veikt funkcijas, kuras būtu jāpilda valsts instancēm. Tikmēr 8% aptaujāto kā galveno apstākli, kas darbu ietekmē negatīvi, norāda kopējo nepatstāvību, ko rada biežie likumu grozījumi, īpaši, ja tie tiek pieņemti gada nogalē, kas ietekmē budžeta plānošanu nākamajam gadam, u.c.

Tomēr aptaujas dati norāda, ka uz 2021. gadu grāmatveži raugās optimistiski. Ar prieku tiek sagaidītas izmaiņas, ko radīs vienotā nodokļu konta ieviešana. To min 16% aptaujas dalībnieku. Tāpat optimismu rada gaidāmās pārmaiņas, ko nesīs jaunais “Grāmatvedības likums”. Šādu atbildi sniedza 10% aptaujāto grāmatvežu.

Aptauja tika veikta “Visma” ikgadējās akcijas “Grāmatvežu lutināšana” ietvaros, kas norisinājās 2020.gada decembrī, kopumā aptaujājot 495 grāmatvežus no visas Latvijas.

Populārākie

 • Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas resursu vadības programma Visma Horizon

  VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” ir daudzprofilu slimnīca, kas sniedz pilna apjoma neatliekamo un plānveida medicīnisko palīdzību, kā arī nodrošina pirms un pēc diploma izglītību, veic zinātniskus pētījumus un nodrošina jaunu ārstniecības metožu un tehnoloģiju aprobēšanu un ieviešanu Latvijā.  Slimnīcā strādā ap 3000 darbinieku. Gadā konsultācijas saņem un ārstējas teju 300 000 pacientu. VSIA […]

 • Rēķinu digitalizacija - offiss bez liekiem papīriem

  Piegādātāju rēķinu digitalizācija. Solis uz efektīvu finanšu procesu organizācijā.

  Būtiska tendence finanšu procesu jomā mūsdienās ir dažādu procesu pārnešana uz e-vidi. Viens no šādiem procesiem – piegādātāju rēķinu digitalizācija un apstrāde elektroniski. Ko tas nozīmē un kādus ieguvumus tas sniedz uzņēmumiem un organizācijām? . Mūsdienās ir iespēja daudzus grāmatvedības procesus, kas vēsturiski ir pārvaldīti papīrā, pārnest uz e-vidi. Piemēram – piegādātāju rēķinu apstrādi. . Prakse […]

 • NACE kodu atbilstība saimnieciskajai darbībai

  MĒNEŠA AUTORS: Ita Bekerta Ekonomikas zinātņu maģistre, profesionāla galvenā grāmatvede, pasniedzēja un konsultante grāmatvedības un nodokļu jautājumos ar 30 gadu darba pieredzi grāmatvedībā.  Pārzina grāmatvedības, nodokļu un darba likumdošanu, kā arī starptautiskos grāmatvedības standartus. Ir pieredze darbā uzņēmumā ar ārzemju kapitālu, darījumos ar ES dalībvalstīm un importa-eksporta darījumos. Veiksmīga sadarbība ar VID un zvērinātajiem revidentiem. Kopš […]