Doties uz galveno

Balvu par mūža ieguldījumu grāmatvedībā saņem Selga Āboltiņa

Žurnāla “Bilance” gadskārtējā konferencē balvu par mūža ieguldījumu grāmatvedībā kā ierasts pasniedza grāmatvedības sistēmas VISMA Horizon ražotājs. Šogad balvas saņēmējas godā biedrības “Patvērums “Drošā māja”” ilggadējā grāmatvede Selga Āboltiņa.

Žurnāla “Bilance” gadskārtējā konferencē balvu par mūža ieguldījumu grāmatvedībā kā ierasts pasniedza grāmatvedības sistēmas VISMA Horizon ražotājs. Šogad balvas saņēmējas godā biedrības “Patvērums “Drošā māja”” ilggadējā grāmatvede Selga Āboltiņa.

Āboltiņas kundze darbu grāmatveža profesijā uzsāka jau 1966. gadā un lielāko savas darba dzīves daļu ir veltījusi organizācijām, kuru darbība vērsta uz palīdzības sniegšanu cilvēkiem.

Jau gandrīz 10 gadus viņa ir biedrības “Patvērums “Drošā māja”” stūrakmens, uz kura balstās visa biedrības finanšu darbība. Grāmatveža darbs sociālajos projektos ir sarežģīts – ir jāizprot katra finansētāja finanšu nosacījumi un tiem atbilstīgi jākārto finanšu dokumenti. Jāsadarbojas ar dažādu nozaru speciālistiem un jāpārzina dažādu nozaru likumdošana, lai precīzi izpildītu projektā plānoto. Katrs projekts ir jauns un neatkārtojams, jo likumdošana pastāvīgi mainās un tai regulāri jāseko līdzi.

Selga ir ne tikai augstas raudzes grāmatvedības profesionālis, bet arī fantastisks cilvēks. Teiciens “kustībā ir dzīvība” pilnībā attiecas uz Selgu, saka viņas kolēģi. Āboltiņas kundze aktīvi piedalās uzņēmuma ārpus projektu pasākumos un ir atsaucīga kolēģe, kas nekad neliedz savu atbalstu, kā arī aizrautīga slēpotāja, kas katru gadu kādu sava atvaļinājuma daļu velta kalniem un dabai.

VISMA kā grāmatvedības sistēmas VISMA Horizon ražotājs daudz runā par to, ka grāmatvedim ir jābūt nevis dokumentu apstrādātājam vai rutīnas uzdevumu veicējam, bet gan organizācijas finanšu padomdevējam. Ir skaidrs, ka balvas par mūža ieguldījumu grāmatvedībā saņēmēja Selga Āboltiņa tam pilnībā atbilst – kolēģi viņu raksturo kā cilvēku, kas stratēģiski domā uz priekšu par organizācijas finanšu situāciju un sniedz atbilstošus padomus. Tāpēc mums ir liels prieks balvu pasniegt tieši šādam grāmatvedim. Apsveicam Selgu Āboltiņas kundzi!

Apsveicam arī gada balvas grāmatvedībā ieguvēju, ilggadēju grāmatvedības sistēmas VISMA Horizon galveno lietotāju, slimnīcas “Ģintermuiža” galveno grāmatvedi Modri Putnu!

Populārākie

  • Kādi personāla lietvedības dokumenti nepieciešami?

    AUTORS: Inese Sila mg.hr, LPVA valdes locekle ar praktisko pieredzi personāla vadībā un lietvedībā no 1995. gada. Personāla dokumentu pārvaldība (personāla lietvedība) ir svarīga personāla vadības sastāvdaļa, no kuras neviens darba devējs ikdienā nevar atteikties. Darbinieki ir jāpieņem darbā, jāizbeidz ar kādu darba tiesiskās attiecības, jānosaka mēnešalga, jānosūta komandējumā, jānosaka iekšējā darba kārtība, jādeleģē uzdevumi un […]

  • Dažādi līgumi ar fiziskām personām par auto izmantošanu uzņēmuma vajadzībām

    AUTORE: Inga Pumpure Grāmatvede ar nestandarta domāšanu par standartizētām, likumdošanas regulētām normām. Mūsdienās auto nav luksusa lieta, tā ir nepieciešamība. Daudz vairāk un īsākā laikā var izdarīt, ja esi mobils –  vari pārvietoties kad un kur vēlies, neesot pakļauts sabiedriskā transporta kustību sarakstiem un maršrutiem. Turklāt tas attiecas ne tikai uz fiziskām personām, bet arī […]

  • Autoratlīdzības saņēmēju ienākums un tā aplikšana ar nodokļiem

    Autoratlīdzību nodokļu režīms pēdējos gados ir bijusi ļoti aktuāla tēma. Tas saistīts ar to, ka iepriekš daudzi uzņēmumi izmantoja autoratlīdzību izmaksu, kā vienu no pakalpojumu vai produktu samaksas veidu fiziskām personām. Bet, pamatojoties uz to, ka regulāri ir bijusi izplatīta negodīga prakse, tika lemts komercuzņēmumos autoratlīdzības “izņemt no aprites”. Pagaidām mēs dzīvojam, tā saucamajā, “pārejas perioda” režīmā, kad līdz 2023.gada beigām vēl drīkst izmaksāt autoratlīdzības no uzņēmumiem, ievērojot konkrētus nosacījumus.