Doties uz galveno

“Būtiski skolēniem mācīt no sākuma paļauties uz sevi, uz saviem klases biedriem un tikai tad lūgt skolotāja palīdzību.” Iespējamā misija skolotāja Ance Kancere.

Nupat noslēdzies vēl viens aizraujošs mācību gads. Pavisam īpašs tas bijis mūsu atbalstītajai Iespējamā misija informātikas skolotājai Ancei Kancerei, jo tas ir pirmais – nevis sēžot skolas solā, bet gan mācot. Šajā rakstā Ance dalās ar piedzīvoto – kādas mācības gūtas, mērķi sasniegti un kādas sajūtas mācību gadam noslēdzoties. Izvirzītie mērķi Pirms šī mācību gada […]

Nupat noslēdzies vēl viens aizraujošs mācību gads. Pavisam īpašs tas bijis mūsu atbalstītajai Iespējamā misija informātikas skolotājai Ancei Kancerei, jo tas ir pirmais – nevis sēžot skolas solā, bet gan mācot.

Šajā rakstā Ance dalās ar piedzīvoto – kādas mācības gūtas, mērķi sasniegti un kādas sajūtas mācību gadam noslēdzoties.

Izvirzītie mērķi

Pirms šī mācību gada sākuma kā novēlējumu sev un skolēniem rakstīju: “Katru dienu ikviens no mums apgūst ko jaunu, tāpēc mācīsimies kopā!”

Šobrīd varu teikt, jā, ir izdevies kārtīgs mācību gads, galvenokārt jau man pašai.

Šajā laikā lielākoties strādāju pie diviem mērķiem:

  • Lai skolēni pilnveido patstāvīgās mācīšanās prasmes.
  • Lai viņi spēj stundās apgūto saistīt ar reālo dzīvi. Līdz ar to, prot risināt dažādas problēmsituācijas.

Šīs, manuprāt, ir prasmes, kas skolēniem noderēs ne tikai informātikā, bet arī citos mācību priekšmetos, dažādu projektu darbu izstrādē un arī dzīvē kopumā.

Balstoties uz izvirzītajiem mērķiem, meklēju mācību metodes, kas palīdzētu konkrētās prasmes attīstīt. Vienu metožu kopumu pavisam noteikti veido patstāvīga dažāda veida praktisko uzdevumu izpilde, kur skolotājs klasē ir kā konsultants.

Būtiski skolēniem mācīt no sākuma paļauties uz sevi, uz saviem klases biedriem un tikai tad lūgt skolotāja palīdzību. Domāju, ka mums visiem šis princips izdodas arvien labāk. Skolēni zina un prot ļoti daudz, ir tikai jādod iespēja par to pārliecināties pašiem. Nenoliedzami, spēja meklēt un atrast nepieciešamo informāciju ir prasme, bez kuras neiztikt.

Projektu metode

Otrajā semestrī visām klasēm mācību procesā izmantoju projektu metodi – parasta noslēguma pārbaudes darba vietā skolēni ilgākā laika posmā mācību stundu laikā izstrādā darbu, izmantojot konkrētu lietotni un risinot kādu problēmsituāciju.

Kā piemēru varu minēt 6. klašu projekta darbu lietotnē Excel. Skolēniem vismaz piecas dienas ir jāveic datu nolasīšana un reģistrēšana (gaisa temperatūra, skolas somas svars, saņemtais ziņu skaits Whatsapp, pavadītais laiks mājas darbu izpildei u.tml.). Pēc tam reģistrētie dati jāsakārto tabulā un jāveic dažādi aprēķini. Savukārt 7. klase pāros izstrādā projektu, kura mērķis ir izpētīt kādu sevi un citus interesējošu tēmu vai izveidot ideju pasākumam. Projekta apraksts jāizveido lietotnē Word, atbilstoši aprēķini jāveic Excel un sava ideja vai pētījums jāprezentē ar PowerPoint programmā sagatavotu prezentāciju.

Manuprāt, ar šāda veida mācību uzdevumiem skolēni labāk izprot, kā informātikas stundu laikā apgūtais var tikt pielietots citos mācību priekšmetos un arī ārpus skolas. Informātikas mērķis ir iemācīt skolēniem rīkoties ar dažādiem rīkiem datorā un saprast, kā katrs no tiem varētu tikt pielietots dažādās situācijās. Ja skolēniem ir iespēja izstrādāt darbu par pašu izvēlētu un sevi interesējošu tēmu, tad motivācija un iesaistīšanās ir krietni lielāka.

Vēl būtisks aspekts projektu metodē – katrs skolēns praktisko uzdevumu laikā var strādāt savā tempā, kas nodrošina jebkura skolēna iespēju sasniegt labāko rezultātu.

Lielais izaicinājums – jauna priekšmeta “Programmēšanas pamati” veidošana

Viens no lielākajiem izaicinājumiem šajā mācību gadā bija un joprojām ir – mācību priekšmeta “Programmēšanas pamati” veidošana. Siguldas pilsētas vidusskola šogad ir sākusi īstenot unikālu apmācību programmu vidusskolas 10. klasēs, piedāvājot skolēniem apgūt Robotu Tehnoloģijas. Tas nozīmē, ka skolēni, iegūstot vidējo izglītību un apgūstot obligātos vidējās izglītības ieguvei nepieciešamos mācību priekšmetus, izvēles kārtā apgūst arī mācību priekšmetus, kas saistīti ar robotikas tehnoloģijām, piemēram, elektroniku, 3D modelēšanu, programmēšanu.

Augustā, kolēģis, izstāstīja programmēšanas pamatu priekšmeta būtību, prasības un sasniedzamos rezultātus un jautāja, vai varēšu to īstenot. Es atbildēju: “Protams!”. Tad sāku prātot un meklēt iespējas, kā plānoto saturu īstenot. Es taču nebiju programmējusi kopš bakalaura studijām! Man ir jāsaka liels paldies StartIT programmas veidotājiem, no kuriem guvu idejas programmēšanas pamatprincipu apguves stundu veidošanai. Un esmu ļoti priecīga un pateicīga visiem atsaucīgajiem cilvēkiem, kuri ir atbalstījuši ar idejām un nesavtīgi dalījušies zināšanās, lai skolēnu izstrādātie projekti būtu pēc iespējas labāki.

Esmu gandarīta par iespēju piedalīties jaunas apmācību programmas veidošanā. Un patiesībā ar programmēšanu laikam kā ar riteņbraukšanu, ja kādreiz šīs iemaņas ir apgūtas, tad pavisam, pavisam nedaudz treniņa un sāk atkal izdoties tīri labi.

Mācību stundu plānošana

Ja runājam par mācību stundu plānošanu, tad tas gan šķiet kā nebeidzams process. Idejas skolotāja galvā tiek ģenerētas nepārtraukti. Ir jāpielāgojas katrai klasei, katrai vecuma grupai, katrai situācijai, jo mācību tēmas un arī skolēni ir dažādi. Svarīgi, lai skolotājs saprot, kā zināšanu un prasmju apguvi veicināt sadarbībā ar ikvienu skolēnu.

Izlasīju, ka pagājušā gada jūnija blogā minēju: “Mans personīgais mērķis – būt par skolotāju, kas prot izstāstīt, parādīt, iemācīt un iedvesmot. Ceru, ka izdosies.”

Tas gan jājautā skolēniem, taču es ceru, ka man ir izdevies. Kaut nedaudz.

Plāni nākamajam gadam

Plāni nākamajam gadam? Pēc mācību gada noslēguma izvērtēšu un kopīgi ar savu Iespējamās misijas kuratoru pārrunāšu šī gada izdošanās un lietas, kuras būtu jāuzlabo nākamajā gadā.

Vienīgais, ko šobrīd jau pavisam droši zinu – došos uz skolu ar prieku, jo zinu, ka mani atkal gaidīs ikdienas lielie un mazie izaicinājumi, prieks un nepārtraukta mācīšanās kopā ar skolēniem. Un, protams, mani audzināmie, kuri ikdienu skolā padara īpaši krāsainu, smaidiem un notikumiem bagātu! 😊

 

Arī vēlies piedalīties Latvijas izglītības attīstībā? Ziedo projektam Iespējamā misija!

Populārākie