Doties uz galveno

Cik izmaksā vārdi “izrakstiet rēķinu”? Maksājumu automatizācija taupīgajiem.

Vārdi “izrakstiet rēķinu” bieži vien ir noslēgums ilgstošam pārdošanas procesam. Ja tajā iesaistītajiem tie šķiet kā labs nobeigums vai vismaz nozīmīgs punkts, tad grāmatvedībai tas ir jauna procesa sākums. Maksājumu automatizācija un citi IT risinājumi palīdz samazināt šī procesa izmaksas. Norēķinu procesa nemanāmās izmaksas Rēķina izrakstīšana iesāk vairāku secīgu darbību plūsmu, kurā ir iesaistīti gan […]

Horizon maksājumu automatizācija

Vārdi “izrakstiet rēķinu” bieži vien ir noslēgums ilgstošam pārdošanas procesam. Ja tajā iesaistītajiem tie šķiet kā labs nobeigums vai vismaz nozīmīgs punkts, tad grāmatvedībai tas ir jauna procesa sākums. Maksājumu automatizācija un citi IT risinājumi palīdz samazināt šī procesa izmaksas.

Norēķinu procesa nemanāmās izmaksas

Rēķina izrakstīšana iesāk vairāku secīgu darbību plūsmu, kurā ir iesaistīti gan piegādātāja un saņēmēja grāmatveži, gan arī citas personas. Vairums uzņēmumu ikdienā izraksta daudz rēķinu un veic daudzu rēķinu apmaksu, tam patērējot nozīmīgu grāmatvežu darba laika daļu. Laiks, kā zināms, ir nauda, tāpēc ir vērts papētīt, vai to nav iespējams ietaupīt, izmantojot tehnoloģiju piedāvātās iespējas.

Norēķinu plūsma sastāv no rēķinu un maksājumu plūsmām.

Rēķinu plūsma

Rēķinu izrakstīšana

Vairums uzņēmumu rēķinu izrakstīšanai vairs neizmanto Word vai Excel, bet paveic to ar grāmatvedības programmas palīdzību. Tas nodrošina virkni priekšrocību – iespējams analizēt apgrozījumu, sekot līdz apmaksai, iegūt detalizētas atskaites. Tomēr daudz mazāk uzņēmumi ir gājuši vēl tālāk – aizstājot rēķina izrakstīšanu katram klientam atsevišķi ar automātisku rēķinu ģenerēšanu uz sistēmā ievadīta algoritma pamata. Piemēram, ja jums ir jāizraksta SIA “Neaizmirstule” rēķins reizi mēnesī, nav nepieciešams par to katru mēnesi atcerēties – moderna grāmatvedības programma to izdarīs jūsu vietā.

Rēķinu nogādāšana

Tehnoloģiju iespējas ir vēl lielākas, kad nonākam līdz nepieciešamībai rēķinu nogādāt. Daudzi uzņēmumi pasta pakalpojumu vietā izmanto iespēju rēķinus klientiem nosūtīt pa e-pastu. Arī šo darbu ir iespējams uzticēt modernai grāmatvedības sistēmai – programma spēj ne tikai vajadzīgajā datumā pati rēķinu izveidot, bet arī automātiski nosūtīt to uz klienta e-pastu. Lai gan šis jauninājums vēl tikai ieviešas ikdienas dzīvē, tehnoloģijas strauji attīstās un nu jau vairs nav nepieciešams izmantot e-pastu – ja klients ir cits uzņēmums, iespējams rēķinu nogādāt arī tieši klienta ERP sistēmā.

Rēķinu saņemšana un apstrāde

Vai kādam no jums ir gadījusies situācija, kad piegādātājs zvana par nesamaksātu rēķinu, kas grāmatvedībā nekad nav manīts? Varbūt ir gadījies, ka grāmatvedībā nonāk rēķins, uz kura nav visu nepieciešamo saskaņotāju paraksti? Šādas situācijas patērē ārkārtīgi daudz laika, turklāt rada arī problēmas sadarbībā ar piegādātājiem. Arī tās ir iespējams novērst ar tehnoloģiju palīdzību, izmantojot rēķinu digitalizācijas un saskaņošanas risinājumus.
Saņemtos rēķinus grāmatvedības programmā var ievadīt manuāli, tomēr laiku taupošs risinājums ir izvēlēties to automātisku ielādi.

Maksājumu plūsma un Maksājumu automatizācija

Maksājumu sagatavošana un nosūtīšana

Kad pienācis brīdis rēķinu apmaksāt, grāmatveži gatavo maksājumu uzdevumu. Daudz laika iespējams ietaupīt, veidojot maksājuma uzdevumu nevis katram rēķinam atsevišķi, bet gan ģenerējot tos visam rēķinu sarakstam vienlaicīgi.

Maksājumu saņemšana un apstrāde

Ikviens uzņēmums ir ne tikai maksātājs, bet arī maksājumu saņēmējs. Uzņēmumos ar lielu ienākošo maksājumu skaitu, ievērojams darba apjoms tiek veltīts maksājumu apstrādei. Joprojām daudzi uzņēmumi maksājumus apstrādā manuāli, vienu pēc otra tos ievadot grāmatvedības programmā. Uzņēmumi ar lielu maksājumu skaitu, tam izmanto manuālu bankas pārskata ielādi grāmatvedības sistēmā. Vēl vairāk laika iespējams ietaupīt, izmantojot automātisku saraksta ielādi ar tiešsaistes bankas risinājuma palīdzību. Risinājums paredz, ka uzņēmums nosaka atpazīšanas un piesaistes parametrus, pēc kuriem bankā saņemtais maksājums tiek automātiski atpazīts un piesaistīts attiecīgajam dokumentam uzņēmuma grāmatvedības sistēmā.

Ko dara grāmatvedis, kad maksājuma plūsma ir automatizēta?

Pārskata eksports no internetbankas, ieskaitot bankas atvēršanu, pierakstīšanos un citas darbības, aizņem aptuveni 5 minūtes. Savukārt, viena maksājuma apstrāde veiklam grāmatvedim aizņem vismaz 30 sekundes, mazliet gausākam – pat minūti. Vidēja lieluma uzņēmumam ik dienu ir jāapstrādā apmēram 200 maksājumi. Neliela matemātika un redzam ka, ik dienu cilvēks tam patērē gandrīz divas stundas, kas mēnesī ir veselas 40 stundas. Protams, tas viss ir pie nosacījuma, ka cilvēks, veicot manuālo darbu, nav pieļāvis kļūdas, kas jālabo. Savukārt situācijā, kad tiek izmantota tiešsaistes banka, maksājumu apstrāde notiek automātiski un vienīgais, kas jāizdara, ir jāvelta 5 minūtes konta atlikuma un grāmatvedības sistēmā redzamā konta atlikuma salīdzināšanai vienu reizi dienā.
Ko iesākt ar ietaupīto laiku? Nodarboties ar inteliģentiem uzdevumiem, ko datori nespēj izdarīt bez cilvēka palīdzības.

> Nākotnes grāmatvedis. Ar ko viņš nodarbosies?

Maksājumu automatizācija RVS Horizon

Populārākie

  • Parādu piedziņa tiesvedības un ārpustiesas procesā (I daļa)

    Katrs uzņēmums vai fiziskā persona var saskarties ar situāciju, kurā saistību neizpildes rezultātā ir izveidojies parāds. Šajā rakstā aplūkosim iespējamos tiesiskos risinājumus parāda atgūšanai, priekšnoteikumus un kārtību, lai parādu nodotu piespiedu izpildei valsts amatpersonai – Latvijas Zvērinātam tiesu izpildītajam.

  • Kādi personāla lietvedības dokumenti nepieciešami?

    AUTORS: Inese Sila mg.hr, LPVA valdes locekle ar praktisko pieredzi personāla vadībā un lietvedībā no 1995. gada. Personāla dokumentu pārvaldība (personāla lietvedība) ir svarīga personāla vadības sastāvdaļa, no kuras neviens darba devējs ikdienā nevar atteikties. Darbinieki ir jāpieņem darbā, jāizbeidz ar kādu darba tiesiskās attiecības, jānosaka mēnešalga, jānosūta komandējumā, jānosaka iekšējā darba kārtība, jādeleģē uzdevumi un […]

  • Dažādi līgumi ar fiziskām personām par auto izmantošanu uzņēmuma vajadzībām

    AUTORE: Inga Pumpure Grāmatvede ar nestandarta domāšanu par standartizētām, likumdošanas regulētām normām. Mūsdienās auto nav luksusa lieta, tā ir nepieciešamība. Daudz vairāk un īsākā laikā var izdarīt, ja esi mobils –  vari pārvietoties kad un kur vēlies, neesot pakļauts sabiedriskā transporta kustību sarakstiem un maršrutiem. Turklāt tas attiecas ne tikai uz fiziskām personām, bet arī […]