Ēnu dienas atziņas

 

Ēnu dienas ietvaros pie Visma darbiniekiem viesojās trīs lieliskas meitenes. Iepazīsimies tuvāk un uzzināsim, ko jaunu viņas šodien iemācījās.

Madara, Zaķumuižas pamatskolas 9.klases skolniece

Nākotnes plānus Madara raksturo kā “nenoteiktus”. “Labprāt strādātu darbu, kurā notiek aktīva komunikācija ar cilvēkiem. Reizēm esmu apsvērusi arī skolotāja karjeras iespējas.”
Ēnu dienas laikā meitene iepazinās ar pakalpojuma piegādes vadītājas pienākumiem. “Uzzināju, ka Visma veido dažādus saliedēšanās pasākumus un aktivitātes saviem darbiniekiem. Manuprāt, tas ir ļoti noderīgi un interesanti”.

Aiga, RTU Inženierzinātņu vidusskolas 10.klases skolniece

Aiga vēlas kļūt par programminženieri vai darboties kādā no mehatronikas vai robotikas nozarēm.
Par Vismu iespaids ir radies kā par lielu uzņēmumi, kurā ļoti svarīga ir darba organizācija un visam ir jānotiek laikā.

Galvenās atziņas:
“Svarīga ir savstarpējā komunikācija – pasūtījuma izpildītājam ir detalizēti jāsaprot klients, kolēģiem darba grupā ir jāizprot vienam otra darba spējas.”
“Darba videi ir liela nozīme produkta kvalitātē. Labāks produkts taps tur, kur darbinieki jūtas brīvi un ērti, kur komunikācija notiek bez traucēkļiem.”

Estere, RTU Inženierzinātņu vidusskolas 10.klases skolniece

Estere nākotni saista ar padziļinātām matemātikas studijām un ir sapratusi, ka tās jāapvieno ar fizikas, IT vai citām straujas attīstības jomām.
Galvenās atziņas pēc Visma kolektīva ēnošanas:
“Laba organizētība ļauj sasniegt vairāk un izvairīties no lieka darba darīšanas.”
“Nepieciešams nodrošināt radošu vidi, lai veicinātu darbīgumu un uzlabotu padarītā kvalitāti.”
“Lai sasniegtu augstus mērķus, ir svarīgs komandas darbs. Tādēļ ir svarīgi pilnveidot attiecības ar kolēģiem.”

Arī Visma darbiniekiem ēnu uzņemšana ir interesants pasākums, jo ļauj uz ierastajiem darba pienākumiem paskatīties “no malas”. Dažreiz ir ļoti vērtīgi, mēģināt vienkāršiem vārdiem paskaidrot darāmā jēgu un būtību.
Gaidīsim jaunas ēnas nākamgad!

 

Darbs Visma uzņēmumos Latvijā

 

0