Doties uz galveno

Grāmatveža profesijas izmaiņas šodien un rīt

AUTORE: Ilze Palmbaha Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas (LRGA) valdes locekle, PwC Nodokļu pārvaldības un Grāmatvedības nodaļas vadītāja. Šajā neskaidrajā laikā, kad COVID-19 pandēmijas dēļ tiek bremzēta globālā ekonomika, labam grāmatvedim ir lielāka nozīme kā jebkad. Grāmatvedis šobrīd ir visu datu, informācijas centrā. Tieši grāmatvedis ir tas, kas var sniegt ieskatu, ko uzņēmējs var darīt nodokļu […]

AUTORE: Ilze Palmbaha

Ilze PalmbahaLatvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas (LRGA) valdes locekle, PwC Nodokļu pārvaldības un Grāmatvedības nodaļas vadītāja.

Šajā neskaidrajā laikā, kad COVID-19 pandēmijas dēļ tiek bremzēta globālā ekonomika, labam grāmatvedim ir lielāka nozīme kā jebkad. Grāmatvedis šobrīd ir visu datu, informācijas centrā. Tieši grāmatvedis ir tas, kas var sniegt ieskatu, ko uzņēmējs var darīt nodokļu un finanšu pārvaldības ziņā, lai saglabātu savu biznesu, un veikt apzinātus lēmumus uzņēmuma labā. Laba grāmatveža “spēku veido viņa visaptverošās zināšanas, kā arī prasme apstrādāt un analizēt datus. Labs grāmatvedis ir tāds, kas prot vadīt finanses caur pasaulē pastāvošo neskaidrību, tāds, kas izcili pārzina uzņēmējdarbību, finanses, nodokļu pārvaldību, tāds, kas var saskatīt iespējas tur, kur citi to nespēj.

Labs grāmatvedis ir izmaiņu veicinātājs, un tas ir ļoti nozīmīgi šajā neparedzamajā un nestabilajā pandēmijas laikā. Jāatceras, ka izaicinājumi rada iespējas. Šīs iespējas ir jāatrod un jārealizē.

Pateicoties mākslīgajam intelektam un procesu automatizācijai, grāmatveža darbs ir kļuvis daudz ātrāks un efektīvāks. Mūsdienu grāmatveža pienākumu sarakstu papildina datu apstrāde, analītika, vizualizācija. Grāmatvedim ir jāspēj atbildēt uz jautājumiem – “Kas ir tas, ko mēs darām, cik labi to darām un kā to izmērīt?”. Visas ekonomiskās aktivitātes prasa LABUS GRĀMATVEŽUS.

Kāda ir šī brīža grāmatvedība:

 • Daļēji vai pilnībā automatizēts darbs;
 • Liela daļa darbu, kam nepieciešama saprātīga lēmumu pieņemšana vai nestrukturētas informācijas apstrāde, joprojām darāmi manuāli;
 • Komunikācija ar klientu un VID;
 • Nodokļu un finanšu konsultēšana un plānošana;
 • Labas datorprasmes, spēja analizēt datus.

Grāmatvedība kā nozare virzās uz maksimāli automatizētu nākotni, taču tas nenozīmē, ka grāmatveža darbs pazudīs. Grāmatvedis kļūs par uzņēmuma konsultantu, finanšu ekspertu. Roboti būs grāmatveža «draugi», nevis konkurenti. 

Atvērtība izaugsmei un nepārtraukta izglītošanās ir un būs divi virzītājspēki. Precīzāk, šī brīža izvēli – būt mūsdienīgam vai būt pasīvam vērotājam – var raksturot ar teicienu Be scared or be confident (tulkojot – esi nobijies vai esi pārliecināts). Katra paša izvēle ir pieņemt jauno nākotnes lomu.

TOP 5 izmaiņu veicinātāji

 • Tehnoloģiskās inovācijas – mākoņprogrammas, finanšu uzskaites sistēmu integrācija, blokķēdes, mākslīgais intelekts, mašīnmācīšanās, robotika, automatizācija, sociālie mediji;
 • Vajadzība pēc prasmīgiem, pieredzējušiem darbiniekiem – būtiski mainās darba vide, tas viss pieprasa jaunas darbinieku prasmes. Jo vairāk datu pieejami, jo vairāk jādomā par kritisko analīzi, problēmu risināšanas veidiem, izpratni par to, ko tad mums pieejamā informācija vēsta. Inovatīvai pieejai, radošumam, jaunu tehnoloģiju ieviešanai nepieciešami izglītoti un augsti kvalificēti darbinieki. Produktivitātes pamats – izglītība, darbaspējas, spēja pielāgoties pārmaiņām un vēlme attīstīties.
 • Pieaugošs regulējums – uzņēmējdarbības vide piedzīvo pastāvīgas pārmaiņas. Spēja pielāgoties jauniem izaicinājumiem, lai uzlabotu līdzsvaru starp sabiedrības un uzņēmuma interesēm. Nepārtraukti pieaug regulējuma slogs.
 • Mainīgas organizatoriskās struktūras un funkcijas piedzīvojam laikmetu, kad darba vidē sastopas četras vai jau piecas paaudzes. Palielinoties mūža ilgumam, paildzinās laiks, ko vecākās paaudzes pavada darba tirgū. Tas, kas ir jāiemācās, ir sadzīvot visām paaudzēm, veicinot talantu, pieredzes, zināšanu apmaiņu visos līmeņos.
 • Datu pieejamība un neizmantotais potenciāls – aizvien svarīgāki top lietišķie pētījumi, sadarbība starp uzņēmumiem un universitātēm, zinātniskajiem centriem un start-up vidi.

Ko grāmatvedībā ienesīs jaunās tehnoloģijas?

 • Mazākas izmaksas;
 • Produktivitāte, ātra darba izpilde;
 • Precizitāte, kvalitāte;
 • Lielāka iespēja darbiniekiem koncentrēties uz klientu apkalpošanu.

Automatizācija grāmatvedībā

 • Digitālā ekonomika izjauc ierasto kārtību pat grāmatvedībā. Uzņēmumu dati kļūst par vērtīgu aktīvu. Dinamiskas globālās ekonomikas laikmetā uzņēmējiem jāspēj prognozēt un ātri reaģēt;
 • Datu vākšana, pārveidošana un vizualizācija ir mūsdienu grāmatvedības pamats. Nepieciešama skaidra izpratne par iespējām apvienot datus, informāciju un lēmumus;
 • Lai ieviestu robotu vadītu automatizācijas procesu ar pieejamiem rīkiem, biznesa līderiem jādefinē automatizācijas procesa stratēģija: kurus procesus nepieciešams automatizēt, kādi būs ieguvumi, kurš palīdzēs ieviest, kā atrast īstos konsultantus, kā izmērīt ieguvumus;
 • Grāmatvežu apmācība un izglītības iegūšana robotikā – IT, analītiskās prasmes, sistēmu integrācija. Uzdevums ir mazināt plaisu starp tradicionālo T-grāmatvedības apmācību un zināšanu ieguvi par mūsdienīgu digitālo ekonomiku.

Nākotnes profesijas grāmatvedībā un finansēs

Grāmatvedis neizbēgami kļūs  par tādu kā biznesa partneri, kas operē ar datu analītiku, ievērojot globālas klientu vajadzības, lai nodrošinātu pakalpojuma kvalitāti, efektivitāti, un izmantojot sniegtās digitālās iespējas.

ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) paredz, ka nākotnē grāmatvedības nozarē radīsies piecas apakšprofesijas:

 • Datu navigators (Data Navigator) izmanto jaunās tehnoloģijas, lai datu analīze palīdzētu uzņēmumam pieņemt tālredzīgus lēmumus un īstenot kvalitatīvu finanšu pārvaldību;
 • Digitālās saspēles vadītājs (Digital Playmaker) saredz uzņēmuma digitālās pārveides potenciālu, uzlabo datu pārvaldību un organizē jaunāko tehnoloģiju ieviešanu visās uzņēmuma nodaļās;
 • Ilgtspējas novators (Sustainability Trailblazer) mēra darba efektivitāti, izvērtē funkciju lietderību un uzlabo vadības grāmatvedību, lai sniegtu precīzāku informāciju ieinteresētajām personām un līdzsvarotu peļņas gūšanu ar pienesumu sabiedrībai;
 • Risku pārvaldības aizstāvis (Assurance Advocate) uzņēmumā ienes jauna līmeņa uzticību un godīgumu, uzlabo darbības caurskatāmību, veic funkciju auditus, ievieš labāko praksi un kontroles mehānismus, nodrošinot normatīvo aktu ievērošanu un risinot nodokļu jautājumus. Risku pārvaldības aizstāvis  aktīvi piedalās biznesa stratēģijas izstrādē , attīstībā un
 • ieviešanā, uzlabo biznesa procesus.
 • Biznesa pārveidotājs (Business Transformer) uzņēmumā nodrošina organizatoriskas vai finanšu izmaiņas un izstrādā biznesa stratēģijas, vai arī strādā nelielā inovatīvā grāma
  tvedības uzņēmumā, kas palīdz klientiem pārveidot savu biznesu.

Tāpat kā citi, arī mēs nezinām, kādas konkrētas lomas būs nākotnes grāmatvedim, taču zinām, ka liela nozīme būs konsultatīvām prasmēm.

Izmaiņas grāmatvedības vidē

Statistika

Lielākas izaugsmes iespējas
ACCA 2018. gada finanšu un grāmatvedības darbinieku aptaujā noskaidrots, ka 70% darbinieku plāno mainīt darba vietu nākamo divu gadu laikā. Tas paver lielākas izaugsmes iespējas tiem, kas plāno uzņēmumā strādāt ilgtermiņā.

Ātra darbinieku rotācija
24% respondentu savā pašreizējā darba lomā atrodas mazāk par gadu, bet 22% darbinieku savā pakāpē atrodas 1–2 gadus. Tas liecina par ātru pakāpju rotāciju un lielu izaugsmes potenciālu.

Ievērojamas izmaiņas
49% respondentu uzskata, ka darbs finanšu un grāmatvedības nozarē būtiski mainās. 80% respondentu uzskata, ka vislielāko iespaidu uz nākotnes karjeru atstās tehnoloģiskās inovācijas.

 

Kā izdzīvot pārmaiņu laikmetā?

 • Pielāgojies! Nākotnes profesijas nav skaidras nevienam, pārbaudījumu izturēs tie, kas spēs pielāgoties izmaiņām.
 • Iepazīsti jauno! Nebaidies iepazīt jaunus rīkus un tehnoloģijas, uzlabo savu konkurētspēju.
 • Iemācies pārvaldīt datus! Grāmatvežiem nebūs jākļūst par datu pārvaldniekiem, bet prasmju veidošana datu analīzē un informācijas izpratnē būs priekšrocība.
 • Mācies (no jauna)! Digitālais laikmets izmaina līdzšinējo darba pieeju, tādēļ jāmācās izmantot jaunās iespējas.
 • Pārdomā savu CV! Nākotnes CV vairāk centrēsies uz prasmēm, nevis darba tituliem. Paplašini savu zināšanu loku.
 • Dari to, kas tev patīk! Jaunais digitālais laikmets pavērs daudz jaunu darba iespēju – atrodi savējo! Sekmīgāki būs tie, kas savu darbu redzēs kā aizraušanos, nevis ienākumu avotu.

Jautājumi sev kā darba devējam

 • Vai uzņēmuma piedāvātais karjeras ceļš ir skaidri saprotams? Vai uzņēmumā ir izaugsmes potenciāls? Vai darbinieks to saskata?
 • Kā tiek veicināta darbinieku izglītošanās? Vai darba devējam izglītoti darbinieki ir prioritāte? Vai darba ņēmējs novērtē izglītošanās iespējas?
 • Vai tehnoloģijas tiek pozicionētas kā iespēja darbaspēkam? Tehnoloģijām jābūt darbinieku palīgiem, nevis aizstājējiem. Ar tehnoloģijām jāveicina savstarpēja sadarbība, komunikācija, darba efektivitāte.
 • Vai tiek izmantotas priekšrocības, ko sniedz vairāku paaudžu darbaspēks? Jāizmanto potenciāls starp jauno, digitālo paaudzi un pieredzējušo, vecāko paaudzi.
 • Vai pietiekami tiek veicināta iekšējā sadarbošanās? Vai uzņēmums veicina komandu sadarbību, dalīšanos pieredzē?
 • Vai uzņēmumam ir skaidra vīzija un mērķis? Ir svarīgi uzņēmumam demonstrēt vērtību, ko tas pienes sabiedrībai.

Tas jautājums, kas jāuzdod sev, ir: “Kā vadīt uzņēmumu, tā finanses cauri pārmaiņām un nenoteiktībai?” Grāmatveži ir kā karavīri, kas ved uzņēmēju armiju tuvāk uzvarai. Tas viss var notikt tikai ar LABA GRĀMATVEŽA palīdzību!

Vēlaties saņemt šādus rakstus katru mēnesi savā e-pastā?
Pierakstieties šeit.

Raksts ir autordarbs un atspoguļo autora viedokli par doto tēmu, kas var nesakrist ar Grāmatvežu Ekspreša izdevēja SIA Visma Enterprise viedokli. Par rakstā minēto faktu un aprēķinu pareizību atbild raksta autors. 

SIA Visma Enterprise ir grāmatvedības un resursu vadības programmas VISMA Horizon ražotājs un izplatītājs. Ja vēlaties uzzināt vairāk par VISMA Horizon piedāvājumu – SPIEDIET ŠEIT.