Doties uz galveno

Ideālā darbinieka īpašības, prasmes un iemaņas

Izvēloties darbiniekus, uzņēmums vienmēr izvērtē dažādas īpašības, prasmes un iemaņas, ko vienā vārdā apzīmē kā kompetences. Daļa no tām ir tā saucamās “tehnoloģiskās” zināšanas jeb kompetences (hard skills) – tās ir skaidri izmērāmas un novērtējamas, kā, piemēram, konkrētas programmēšanas valodas pārzināšana. Otra daļa ir “sociālās” kompetences (soft skills), kas ietver gan cilvēka personības iezīmes, gan […]

Izvēloties darbiniekus, uzņēmums vienmēr izvērtē dažādas īpašības, prasmes un iemaņas, ko vienā vārdā apzīmē kā kompetences. Daļa no tām ir tā saucamās “tehnoloģiskās” zināšanas jeb kompetences (hard skills) – tās ir skaidri izmērāmas un novērtējamas, kā, piemēram, konkrētas programmēšanas valodas pārzināšana. Otra daļa ir “sociālās” kompetences (soft skills), kas ietver gan cilvēka personības iezīmes, gan viņa motivāciju, arī vērtības. Tās ir daudz grūtāk izmērāmas, tomēr ne mazāk svarīgas.

Gatavojoties RTU Karjeras Dienai 2016, izvērtējām tos personības kritērijus, kurus mēdz ievietot darba sludinājumos. Esam sagatavojuši savu kompetenču modeli, kas ir vērtīgs darbinieks mūsu uzņēmumā. Uzskatām, ka  minētās kompetences ir mūsu  darbinieku veiksmes atslēga. Savukārt citas, mūsuprāt, ir ar mazāku ietekmi uz darbinieka sekmīgumu.

Apņēmība un neatlaidība rezultāta sasniegšanā

Uz darbu mēs nenākam vienkārši labi pavadīt laiku, bet gan sasniegt noteiktus rezultātus. Visbiežāk tas nav viegli un, virzoties uz rezultāta sasniegšanu, mums ir jāsaskaras ar dažādiem šķēršļiem. Gandrīz vienmēr tie ir pārvarami, ja cilvēkam piemīt apņēmība un neatlaidība, tāpēc šīs īpašības tiek ārkārtīgi augstu vērtētas jebkurā darbiniekā.

Izcilas spējas strādāt komandā

Veiksmīga IT produkta vai pakalpojuma radīšanai vienmēr ir nepieciešamas vairāk prasmes un zināšanas nekā piemīt vienam atsevišķam cilvēkam. Tāpēc laba komandas sadarbība ir ārkārtīgi būtiska. Bez tās – kļūdas būs daudz un dārgas.

Iniciatīva un proaktivitāte gan ideju, gan risinājumu radīšanā

Laiki, kad viens, visu zinošs vadītājs deva pavēles izpildītāju armijai, vairumā uzņēmumu ir sen pagājuši. IT kompānijās šāds vadības stils nekad nav bijis populārs. Uzņēmumi meklē gudrus darbiniekus tāpēc, lai viņi savu prātu liktu lietā un dalītos ar idejām un risinājumiem. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai cilvēkam piemistu ne tikai spēja radīt idejas, bet arī vēlme ar tām aktīvi dalīties.

Spēja adaptēties un pielāgoties

Vienīgā lieta, kas ir pilnīgi droši zināma par nākotni – tā būs atšķirsies no tagadnes. Mēs dzīvojam strauju pārmaiņu laikmetā un izdzīvo tās kompānijas, kas ir spējīgas ātri adaptēties jauniem apstākļiem, izmantojot jauninājumu sniegtās iespējas un pašām tos radot. Ne visiem ir viegli pieņemt pārmaiņas, bet bez tām attīstība ir neiespējama. Tāpēc spēja pielāgoties ir ļoti svarīga.

Aizrautība un  zinātkāre

Neattīstot savas prasmes un zināšanas, tās novecos dažu gadu laikā. Pabeidzot skolu, bieži beidzas vai uz laiku tiek pārtraukta arī sistemātiska mācīšanās, tomēr, ja cilvēkam piemīt zinātkārte, viņš aktīvi izmantos iespējas turpināt attīstību. Tādu ir daudz – kolēģu pieredze, dažādi semināri, webināri, interneta resursi. Vajadzīga tikai tik ļoti svarīgā aizrautība un zinātkāre.

Spēja skaidri un saprotami paust savu viedokli

Ir svarīgi, lai cilvēkam ir gana daudz zināšanu, lai viņam būtu viedoklis. Tomēr no tā nav lielas jēgas, ja viņš neprot vienkārši un saprotami savu ziņu nodot citiem. Tāpēc ļoti svarīgi ir apgūt spēju paust savu viedokli skaidri un saprotami. To var izdarīt, piestrādājot pie savām komunikācijas prasmēm, formulējot viedokli un trenējot spēju sarunāties ar dažādiem cilvēkiem.

Izcilas angļu valodas zināšanas

Starptautiskos IT uzņēmumos ir dažādas lomas un tas, kāda līmeņa angļu valodas zināšanas ir nepieciešamas, ir atkarīgs no konkrētajiem darba pienākumiem. Ir cilvēki, kuriem visa komunikācija darba ietvaros ir ar angļu valodā runājošiem kolēģiem. Ir arī tādi, kuriem valodas zināšanas nākas pielietot vairākas reizes gadā kopsapulču laikā. Tāpēc angļu valodas zināšanas viennozīmīgi ir svarīgas, tomēr vēl svarīgāka ir gatavība tās uzlabot.

Ilgstoša pieredze konkrētajā profesijā

No pieredzes nav nekādas jēgas, ja cilvēks to nemāk likt lietā, stājoties pretī jaunajiem izaicinājumiem. Tāpēc svarīgāk par pieredzes ilgumu ir tas, cik intensīva tā ir bijusi un cik daudz cilvēks no tās ir mācījies. Mēs respektējam pieredzes bagātus un zinošus kolēģus un apzināmies, ka jebkurš, kam piemīt, zinātkāre, aizrautība un apņēmība sasniegt rezultātu, var kļūt tikpat sekmīgs kā pieredzējušais kolēģis.

Ekstraverta personība

Mēs esam dažādi – katram ir savs raksturs, personības tips. Ir īpašības un prasmes, ko varam attīstīt un ir tādas, ko mainīt ir grūti un tas arī nav vajadzīgs. Komandām spēku dod tieši to dalībnieku dažādība, kas mijiedarbībā veido ko daudz varenāku nekā katra atsevišķais spēks. Tāpēc tādas personības īpašības kā ekstavertums vai intravertums nav svarīgs kritērijs personāla atlasē.

 

Ieinteresēja darbs Visma? Iepazīsties ar mūsu vakancēm

Populārākie

  • Kādi personāla lietvedības dokumenti nepieciešami?

    AUTORS: Inese Sila mg.hr, LPVA valdes locekle ar praktisko pieredzi personāla vadībā un lietvedībā no 1995. gada. Personāla dokumentu pārvaldība (personāla lietvedība) ir svarīga personāla vadības sastāvdaļa, no kuras neviens darba devējs ikdienā nevar atteikties. Darbinieki ir jāpieņem darbā, jāizbeidz ar kādu darba tiesiskās attiecības, jānosaka mēnešalga, jānosūta komandējumā, jānosaka iekšējā darba kārtība, jādeleģē uzdevumi un […]

  • Parādu piedziņa tiesvedības un ārpustiesas procesā (I daļa)

    Katrs uzņēmums vai fiziskā persona var saskarties ar situāciju, kurā saistību neizpildes rezultātā ir izveidojies parāds. Šajā rakstā aplūkosim iespējamos tiesiskos risinājumus parāda atgūšanai, priekšnoteikumus un kārtību, lai parādu nodotu piespiedu izpildei valsts amatpersonai – Latvijas Zvērinātam tiesu izpildītajam.