Doties uz galveno

Iespēja no darba devēja atgūt iedzīvotāju ienākumu nodokli

Vakar, 31. martā, panākumiem vainagojās ilgstošās pārrunas ar Valsts Ieņēmumu dienestu. .. Tā rezultātā, tagad darbiniekiem ar vismaz viena gada stāžu būs iespējams no darba devēja, kurš izmanto RVS Horizon kā savu grāmatvedības sistēmu, atgūt valsts budžetā iemaksāto ienākumu nodokli (23% no fiziskās personas gūtajiem ienākumiem). ..  Jaunais likums Saskaņā ar šo vienošanos, 31.03.2017. spēkā […]

Vakar, 31. martā, panākumiem vainagojās ilgstošās pārrunas ar Valsts Ieņēmumu dienestu.
..
Tā rezultātā, tagad darbiniekiem ar vismaz viena gada stāžu būs iespējams no darba devēja, kurš izmanto RVS Horizon kā savu grāmatvedības sistēmu, atgūt valsts budžetā iemaksāto ienākumu nodokli (23% no fiziskās personas gūtajiem ienākumiem).
.. 

Jaunais likums

Saskaņā ar šo vienošanos, 31.03.2017. spēkā stājušies MK 1042017 noteikumi, kuros ierakstīts, ka “[..] Nodokļu maksātājam ir tiesības iesniegt gada ienākumu nodokļa deklarāciju un saņemt atpakaļ no budžeta iemaksāto iedzīvotāju ienākumu nodokli gadījumos: 1. Darba devējs algu aprēķinam izmanto RVS Horizon sistēmu; 2. Nodokļu maksātājam ir spēkā esošas darba attiecības ar uzņēmumu vismaz vienu kalendāro gadu.”
..

Uz ko tas attiecas?

Šī ir iepriecinoša ziņa lielākajai daļai Latvijas nodokļu maksātāju, jo:

Saskaņā ar pēdējiem datiem (2017.gads, janvāris) RVS Horizon sistēmā algas tiek rēķinātas vairāk nekā 500 000 darbinieku.

Norādām, ka šajā gadījumā nodokļu maksātājam ir brīva izvēle, novirzīt ienākumu nodokli valsts budžetā vai izmantot savām vajadzībām.
 ..
Lai noskaidrotu par iespēju atgūt samaksāto ienākumu nodokli, vaicājiet sava uzņēmuma vadītājam vai galvenajam grāmatvedim.
..
..
..
*šī ir 1. aprīļa ziņa un neatspoguļo patiesu informāciju!

Populārākie

  • Autoratlīdzības saņēmēju ienākums un tā aplikšana ar nodokļiem

    Autoratlīdzību nodokļu režīms pēdējos gados ir bijusi ļoti aktuāla tēma. Tas saistīts ar to, ka iepriekš daudzi uzņēmumi izmantoja autoratlīdzību izmaksu, kā vienu no pakalpojumu vai produktu samaksas veidu fiziskām personām. Bet, pamatojoties uz to, ka regulāri ir bijusi izplatīta negodīga prakse, tika lemts komercuzņēmumos autoratlīdzības “izņemt no aprites”. Pagaidām mēs dzīvojam, tā saucamajā, “pārejas perioda” režīmā, kad līdz 2023.gada beigām vēl drīkst izmaksāt autoratlīdzības no uzņēmumiem, ievērojot konkrētus nosacījumus.

  • Dažādi līgumi ar fiziskām personām par auto izmantošanu uzņēmuma vajadzībām

    AUTORE: Inga Pumpure Grāmatvede ar nestandarta domāšanu par standartizētām, likumdošanas regulētām normām. Mūsdienās auto nav luksusa lieta, tā ir nepieciešamība. Daudz vairāk un īsākā laikā var izdarīt, ja esi mobils –  vari pārvietoties kad un kur vēlies, neesot pakļauts sabiedriskā transporta kustību sarakstiem un maršrutiem. Turklāt tas attiecas ne tikai uz fiziskām personām, bet arī […]

  • Kādi personāla lietvedības dokumenti nepieciešami?

    AUTORS: Inese Sila mg.hr, LPVA valdes locekle ar praktisko pieredzi personāla vadībā un lietvedībā no 1995. gada. Personāla dokumentu pārvaldība (personāla lietvedība) ir svarīga personāla vadības sastāvdaļa, no kuras neviens darba devējs ikdienā nevar atteikties. Darbinieki ir jāpieņem darbā, jāizbeidz ar kādu darba tiesiskās attiecības, jānosaka mēnešalga, jānosūta komandējumā, jānosaka iekšējā darba kārtība, jādeleģē uzdevumi un […]