Doties uz galveno

Iespējamā Misija: izaicinājums veidot praksē balstītas mācības

Skolotājs, ar misijas apziņu jau kopš pirmās klases – Emīls Veide. Emīls ir matemātikas, dabas zinātņu un astronomijas skolotājs, kura galvenā misija ir veidot tādu mācību saturu, kas ne vien attīsta skolēnu zināšanu līmeni, bet arī tās dzīves jomas, kas dzīvē svarīgas, lai kļūtu par veiksmīgiem un laimīgiem cilvēkiem. Ceļš līdz praksē balstītām mācībām nav […]

Skolotājs, ar misijas apziņu jau kopš pirmās klases – Emīls Veide.

Emīls ir matemātikas, dabas zinātņu un astronomijas skolotājs, kura galvenā misija ir veidot tādu mācību saturu, kas ne vien attīsta skolēnu zināšanu līmeni, bet arī tās dzīves jomas, kas dzīvē svarīgas, lai kļūtu par veiksmīgiem un laimīgiem cilvēkiem.
Ceļš līdz praksē balstītām mācībām nav vienkāršs, tomēr Emīls ir gatavs cīnīties, augt un attīstīties, lai viss izdotos.

Šajā mācību gadā projektā Iespējamā Misija (turpmāk tekstā: IM) Emīlu atbalsta Visma. Ar iespaidiem un savu IM stāstu lūdzām dalīties pašam Emīlam.

Mīts – Iespējamā Misija domāta tiem, kam nav pieredzes

Bieži tiek uzskatīts, ka IM piesaista un sagatavo darbam skolā tos, kuriem nav pieredzes. Es šo mītu apgāžu, jo strādāju skolā un biju ieguvis apliecinājumu, ka drīkstu veikt pedagoģisko darbību, vēl pirms iestājos šajā projektā.

Jau paralēli studijām es sāku strādāt skolā un mācīju vispirms astronomiju, tad matemātiku. Mans pirmais gads kā skolotājam bija izaicinājumiem pilns. Tika lauzts sabiedrībā valdošais mīts, ka skolotājs no rīta atnāk uz darbu, novada savas stundas un pēc tām uzreiz dodas mājās atpūsties. Lai gan sākotnēji man bija vien pāris stundu nedēļā – katra mācību stunda prasīja vairāku stundu ilgu gatavošanos.

Es taču nevarēju iet klasē nesagatavojies – ja nu skolēns uzdod jautājumu, uz kuru es nevaru atbildēt?

Man bija pašam jāizplāno viss mācību saturs gada garumā, kā arī katra stunda, sākot ar satura lietām, beidzot ar metodiku – kādā veidā mēs konkrētos jautājumus varam apgūt dziļāk, efektīvāk, lai veidotos noturīgas zināšanas.

Šajā laika posmā man ļoti pietrūka profesionālā atbalsta, jo ne tikai astronomijas priekšmeta saturs bija pilnībā atkarīgs no manis, bet man arī trūka zinoša eksperta padoms. Turklāt – vecais astronomijas mācību priekšmeta standarts bija novecojis un pamatā balstījās uz sausām zināšanām, kas skolēnam jāzina un jāprot, apgūstot astronomijas pamatkursu. Ļoti maz vai pat vispār nebija minētas prasmes, kas skolēnam jāapgūst, kā arī – ko iesākt ar visām šīm zināšanām; kur tās pielietot? Šie bija jautājumi, uz kuriem ilgi meklēju atbildes, tāpēc katru jauno mācību gadu, it kā mācot to pašu astronomijas kursu, atkal un atkal ieviesu izmaiņas, pielāgojot mācību saturu tā brīža aktualitātēm.

Kāpēc Iespējamā Misija?

Kāda tam visam saistība ar IM? Strādājot skolā, es arvien vairāk jutu, ka man trūkst zināšanu tieši metodikā – kā konkrētu tematu iemācīt efektīvāk, kādas mācību metodes izvēlēties, lai sasniegtu labākus rezultātus. Esošās teorētiskās zināšanas un atļauja strādāt skola man nekā nepalīdzēja uzlabot darba plānošanu un mācību procesa organizēšanu.

12

Iespēja gūt vērtīgu pieredzi

Tieši praksē balstītas mācības bija tas, ko es meklēju, un ieguvu IM. Paralēli darbam skolā divu gadu garumā misijas skolotāji reizi divās nedēļās tiekas mācībās, kurās ir iespēja gan izrunāt aktuālos skolas jautājumus, gan apgūt jaunas lietas, gan vienkārši dalīties pieredzē par skolā piedzīvoto. Liels atbalsts ir visa IM kopiena – gan citi skolotāji un pasniedzēji, kas iesaistās projektā, gan kurators, kurš seko līdzi izaugsmei un ir padomdevējs dažādās situācijās. Atbalstu sniedz arī mentors no skolas puses, kurš palīdz labāk iejusties jaunajā darbavietā, daloties ar “nerakstītajiem likumiem” un zināšanām.

Izvērtējot savu pirmā gada pieredzi IM, varu teikt, ka piecus sešus gadus esmu mācījis astronomiju ar nelielām saturiskām un metodiskām izmaiņām, bet septītajā gadā (pēc pirmā gada IM) es plānoju pilnībā mainīt fokusu, kāpēc skolēniem vispār būtu jāapgūst astronomijas mācību priekšmets, kā mēs mācīsimies un vērtēsim savu sniegumu.

Vēlos šogad piedāvāt skolēniem lielāku brīvību, mazāku kontroli, bet vienlaikus prasīt no viņiem atbildību par viņu mācību darbu.

Ticu, ka, īstenojot šādu pieeju, skolēni iegūs vairāk ne tikai astronomijas zināšanu jomā, bet attīstīs arī tās kompetences, kas viņiem katram ir dzīvē svarīgas, lai kļūtu par veiksmīgiem un laimīgiem cilvēkiem.

Veiksmīgs skolotājs ir tāds, kurš spēj ieinteresēt

Cik veiksmīgs skolotājs es esmu? Tas droši vien jājautā maniem skolēniem. Tomēr lielu gandarījumu sniedz apziņa, ka vairāki mani skolēni strādā skolā un māca kādu no dabaszinātņu priekšmetiem. Tas ir kā pierādījums tam, ka man ir izdevies ieinteresēt un pastāv cerība, ka šādā veidā veiksmīgākās lietas tiks nodotas arī tālāk nākamajām paaudzēm.

skolotajs
Emīla zīmīte 1.klasē – jau tad radās pirmā īstā vēlme būt skolotājam.

Visma ir ilggadējs organizācijas Iespējamā misija atbalstītājs. Esam droši, ka ilgtspējīga attīstība iet roku rokā ar gudriem cilvēkiem – tādiem, kuru pirmās zinības un dzīves vērtības tiek iemācītas jau skolas solā. Skolotājam ir neatsverama nozīme mūsu nākotnē, savukārt Iespējamā misija rada izmaiņas vidē, skolotājos, bērnos. Ja arī Tu sevī jūti aicinājumu būt daļa no projekta, kas veido labāku pasauli – esi drosmīgs un piesakies!

Iesaisties Iespējamā Misijā

Populārākie

  • Parādu piedziņa tiesvedības un ārpustiesas procesā (I daļa)

    Katrs uzņēmums vai fiziskā persona var saskarties ar situāciju, kurā saistību neizpildes rezultātā ir izveidojies parāds. Šajā rakstā aplūkosim iespējamos tiesiskos risinājumus parāda atgūšanai, priekšnoteikumus un kārtību, lai parādu nodotu piespiedu izpildei valsts amatpersonai – Latvijas Zvērinātam tiesu izpildītajam.

  • Kādi personāla lietvedības dokumenti nepieciešami?

    AUTORS: Inese Sila mg.hr, LPVA valdes locekle ar praktisko pieredzi personāla vadībā un lietvedībā no 1995. gada. Personāla dokumentu pārvaldība (personāla lietvedība) ir svarīga personāla vadības sastāvdaļa, no kuras neviens darba devējs ikdienā nevar atteikties. Darbinieki ir jāpieņem darbā, jāizbeidz ar kādu darba tiesiskās attiecības, jānosaka mēnešalga, jānosūta komandējumā, jānosaka iekšējā darba kārtība, jādeleģē uzdevumi un […]

  • Dažādi līgumi ar fiziskām personām par auto izmantošanu uzņēmuma vajadzībām

    AUTORE: Inga Pumpure Grāmatvede ar nestandarta domāšanu par standartizētām, likumdošanas regulētām normām. Mūsdienās auto nav luksusa lieta, tā ir nepieciešamība. Daudz vairāk un īsākā laikā var izdarīt, ja esi mobils –  vari pārvietoties kad un kur vēlies, neesot pakļauts sabiedriskā transporta kustību sarakstiem un maršrutiem. Turklāt tas attiecas ne tikai uz fiziskām personām, bet arī […]