Doties uz galveno

Izveidots ES rekomendācijām atbilstošs e-rēķina standarts

Apkopojot Latvijas uzņēmumu vajadzības, ES rekomendācijas un citu valstu labāko praksi, izveidots jauns elektroniskā rēķina standarts. Tas palīdzēs uzņēmējiem veidot ar biežāk izmantotajām IT sistēmām savietojamus e-rēķinus, tādejādi sniedzot maksimālu līdzekļu ietaupījumu. Saskaņā ar Eiropas Komisijas (EK) ekspertu grupas secinājumiem e–rēķinu ieviešana tautsaimniecībā ļautu ietaupīt 5-15 EUR uz vienu rēķinu. To izmantošana nodrošina īsākus maksājumu […]

Apkopojot Latvijas uzņēmumu vajadzības, ES rekomendācijas un citu valstu labāko praksi, izveidots jauns elektroniskā rēķina standarts. Tas palīdzēs uzņēmējiem veidot ar biežāk izmantotajām IT sistēmām savietojamus e-rēķinus, tādejādi sniedzot maksimālu līdzekļu ietaupījumu.

Saskaņā ar Eiropas Komisijas (EK) ekspertu grupas secinājumiem e–rēķinu ieviešana tautsaimniecībā ļautu ietaupīt 5-15 EUR uz vienu rēķinu. To izmantošana nodrošina īsākus maksājumu termiņa kavējumus, mazāk kļūdu, samazina drukāšanas un pasta izmaksas un, pats galvenais, nodrošina pilnībā integrētu apstrādi. Tādēļ īpaša e-rēķinu iezīme ir to potenciālā automatizācija – e-rēķinus var sastādīt un nosūtīt no pakalpojumu sniedzēja finanšu uzskaites sistēmas uz saņēmēja sistēmām. Tādējādi lielākā daļa ekonomisko ieguvumu nerodas no ietaupījumiem par poligrāfijas un pasta izdevumiem, bet automatizējot visu procesu no pasūtījuma līdz pat maksājumam.

Patlaban dalībvalstīs elektronisko rēķinu jomā tiek izmantoti vairāki pasaules, valstu, reģionālie un pašu standarti. Neviens no tiem nav dominējošais un vairums nav savietojami. Tas ir veicinājis vienotā tirgus sadrumstalotību, kā arī liedz izmantot iespēju gūt nozīmīgus ietaupījumus visām ieinteresētajām personām. Pēdējos gados būtiski pieaudzis pakalpojumu un preču tirgus Eirozonas valstu starpā, un vienota e-rēķina neesamība bremzē Eirozonas iekšējā tirgus attīstību. Tieši tāpēc EK ir izņēmusies iniciatīvu ar mērķi ieviest vienotu e-rēķina standartu, kas novērsīs tehniskos šķēršļus masveida e-rēķinu izmantošanai.

Ar jauno e-rēķina Latvijas standartu var iepazīties vietnē www.erekins.info, kur ar speciāla validatora palīdzību iespējams pārbaudīt rēķinu atbilstību standartam.

E-rēķina standartu un validatoru izstrādājis Latvijas IT klāsteris ar ERAF un Latvijas lielāko IT kompāniju, tostarp Visma, līdzfinansējumu projekta “IT KVAP – Informācijas tehnoloģiju klastera vēstniecības, akadēmija, platformas” (Līgums Nr. L-KAP-12-0008).

 

ERAFESLIAALogo1

Populārākie