Doties uz galveno

Jaunāko pētījumu rezultātā resursu vadības sistēmas VISMA Horizon nosaukums tiek mainīts uz Horzion

Jaunākie pētījumi rāda, ka klientu tieša iesaiste produkta attīstībā ir būtisks aspekts tā izaugsmē. Šī iesaiste var izpausties dažādos līmeņos – gan produkta funkcionalitātē, gan vizuālajā tēlā vai pat mārketinga aktivitātēs, gan arī nosaukumā. Ņemot vērā gadu gaitā iegūtos datus, kā arī no klientiem saņemtās atsauksmes, tika nolemts, ka resursu vadības sistēmas VISMA Horizon nosaukums […]

Jaunākie pētījumi rāda, ka klientu tieša iesaiste produkta attīstībā ir būtisks aspekts tā izaugsmē. Šī iesaiste var izpausties dažādos līmeņos – gan produkta funkcionalitātē, gan vizuālajā tēlā vai pat mārketinga aktivitātēs, gan arī nosaukumā.

Ņemot vērā gadu gaitā iegūtos datus, kā arī no klientiem saņemtās atsauksmes, tika nolemts, ka resursu vadības sistēmas VISMA Horizon nosaukums jāmaina uz Horzion.

Kā radās jaunais nosaukums

Lai nonāktu pie jaunā un īstā nosaukuma tika izveidota projekta komanda, kura veica sīkāku datu izpēti, kā arī organizēja dažādus pasākumus, lai rastu īsto produkta nosaukumu.

Pirmkārt, sākām ar klientu minēto nosaukumu reģistrēšanu. Lai gan produkta nosaukums nav mainījies vairākus gadus, klienti vairāku apsvērumu dēļ to lieto dažādi.

Otrkārt, veicām tirgū esošo nosaukumu izpēti un to saistību ar produkta izaugsmi un noietu.

Treškārt, veidojām dažādas fokusgrupas – gan ar esošajiem, gan potenciālajiem klientiem.

Tā, analizējot dažādus kvantiatīvos un kvalitatīvos datus, uzņēmums nonāca pie īstā resursu vadības sistēmas nosaukuma – Horzion.

Iesaistās arī valodnieki

Nav noslēpums, ka produkta nosaukums ir gana būtiska tā sastāvdaļa. Un tas, cik vienkāršs, unikāls un atmiņā paliekošs tas ir, būtiski ietekmēs produkta veiksmi.

Lai būtu droši, ka jaunizvēlētais nosaukums Horzion būs īstais, tika piesaistīti arī valodnieki, kuri pētīja to, cik labskanīgs un patīkams ir jaunais nosaukums.

Cilvēku reakcija uz jauno nosaukumu

Jau tagad jūtam, ka nosaukuma maiņa bija pareizais lēmums, jo interese no potenciālajiem klientiem par programmu ir palielinājusies.

Ko nosaukuma maiņa nesīs ilgtermiņā vēl redzēsim, tomēr izmaiņas ir daudzsološas.

Tā kā jaunā nosaukuma rašanās sakrīt ar Lieldienu laiku – lai nosvinētu jaunumus, VISMA kopā ar saviem klientiem 30. martā iešūpoja jauno nosaukumu pie VISMA biroja Place 11.

*šī ir 1. aprīļa ziņa un neatspoguļo patiesu informāciju!

Vairāk par resursu vadības sistēmu VISMA Horizon

Populārākie

  • Autoratlīdzības saņēmēju ienākums un tā aplikšana ar nodokļiem

    Autoratlīdzību nodokļu režīms pēdējos gados ir bijusi ļoti aktuāla tēma. Tas saistīts ar to, ka iepriekš daudzi uzņēmumi izmantoja autoratlīdzību izmaksu, kā vienu no pakalpojumu vai produktu samaksas veidu fiziskām personām. Bet, pamatojoties uz to, ka regulāri ir bijusi izplatīta negodīga prakse, tika lemts komercuzņēmumos autoratlīdzības “izņemt no aprites”. Pagaidām mēs dzīvojam, tā saucamajā, “pārejas perioda” režīmā, kad līdz 2023.gada beigām vēl drīkst izmaksāt autoratlīdzības no uzņēmumiem, ievērojot konkrētus nosacījumus.

  • Dažādi līgumi ar fiziskām personām par auto izmantošanu uzņēmuma vajadzībām

    AUTORE: Inga Pumpure Grāmatvede ar nestandarta domāšanu par standartizētām, likumdošanas regulētām normām. Mūsdienās auto nav luksusa lieta, tā ir nepieciešamība. Daudz vairāk un īsākā laikā var izdarīt, ja esi mobils –  vari pārvietoties kad un kur vēlies, neesot pakļauts sabiedriskā transporta kustību sarakstiem un maršrutiem. Turklāt tas attiecas ne tikai uz fiziskām personām, bet arī […]

  • Kādi personāla lietvedības dokumenti nepieciešami?

    AUTORS: Inese Sila mg.hr, LPVA valdes locekle ar praktisko pieredzi personāla vadībā un lietvedībā no 1995. gada. Personāla dokumentu pārvaldība (personāla lietvedība) ir svarīga personāla vadības sastāvdaļa, no kuras neviens darba devējs ikdienā nevar atteikties. Darbinieki ir jāpieņem darbā, jāizbeidz ar kādu darba tiesiskās attiecības, jānosaka mēnešalga, jānosūta komandējumā, jānosaka iekšējā darba kārtība, jādeleģē uzdevumi un […]