Doties uz galveno

Jaunāko pētījumu rezultātā resursu vadības sistēmas VISMA Horizon nosaukums tiek mainīts uz Horzion

Jaunākie pētījumi rāda, ka klientu tieša iesaiste produkta attīstībā ir būtisks aspekts tā izaugsmē. Šī iesaiste var izpausties dažādos līmeņos – gan produkta funkcionalitātē, gan vizuālajā tēlā vai pat mārketinga aktivitātēs, gan arī nosaukumā. Ņemot vērā gadu gaitā iegūtos datus, kā arī no klientiem saņemtās atsauksmes, tika nolemts, ka resursu vadības sistēmas VISMA Horizon nosaukums […]

Jaunākie pētījumi rāda, ka klientu tieša iesaiste produkta attīstībā ir būtisks aspekts tā izaugsmē. Šī iesaiste var izpausties dažādos līmeņos – gan produkta funkcionalitātē, gan vizuālajā tēlā vai pat mārketinga aktivitātēs, gan arī nosaukumā.

Ņemot vērā gadu gaitā iegūtos datus, kā arī no klientiem saņemtās atsauksmes, tika nolemts, ka resursu vadības sistēmas VISMA Horizon nosaukums jāmaina uz Horzion.

Kā radās jaunais nosaukums

Lai nonāktu pie jaunā un īstā nosaukuma tika izveidota projekta komanda, kura veica sīkāku datu izpēti, kā arī organizēja dažādus pasākumus, lai rastu īsto produkta nosaukumu.

Pirmkārt, sākām ar klientu minēto nosaukumu reģistrēšanu. Lai gan produkta nosaukums nav mainījies vairākus gadus, klienti vairāku apsvērumu dēļ to lieto dažādi.

Otrkārt, veicām tirgū esošo nosaukumu izpēti un to saistību ar produkta izaugsmi un noietu.

Treškārt, veidojām dažādas fokusgrupas – gan ar esošajiem, gan potenciālajiem klientiem.

Tā, analizējot dažādus kvantiatīvos un kvalitatīvos datus, uzņēmums nonāca pie īstā resursu vadības sistēmas nosaukuma – Horzion.

Iesaistās arī valodnieki

Nav noslēpums, ka produkta nosaukums ir gana būtiska tā sastāvdaļa. Un tas, cik vienkāršs, unikāls un atmiņā paliekošs tas ir, būtiski ietekmēs produkta veiksmi.

Lai būtu droši, ka jaunizvēlētais nosaukums Horzion būs īstais, tika piesaistīti arī valodnieki, kuri pētīja to, cik labskanīgs un patīkams ir jaunais nosaukums.

Cilvēku reakcija uz jauno nosaukumu

Jau tagad jūtam, ka nosaukuma maiņa bija pareizais lēmums, jo interese no potenciālajiem klientiem par programmu ir palielinājusies.

Ko nosaukuma maiņa nesīs ilgtermiņā vēl redzēsim, tomēr izmaiņas ir daudzsološas.

Tā kā jaunā nosaukuma rašanās sakrīt ar Lieldienu laiku – lai nosvinētu jaunumus, VISMA kopā ar saviem klientiem 30. martā iešūpoja jauno nosaukumu pie VISMA biroja Place 11.

*šī ir 1. aprīļa ziņa un neatspoguļo patiesu informāciju!

Vairāk par resursu vadības sistēmu VISMA Horizon