Doties uz galveno

Kā mums veicies 2018. gadā?

SIA Visma Enterprise 2018. gada pārskata vadības ziņojums (rediģēts un papildināts). Darbības veids SIA Visma Enterprise pamatdarbība ir vadības un procesu automatizācijas IT risinājumu ražošana, ieviešana un konsultatīvu pakalpojumu sniegšana. SIA Visma Enterprise  klienti ir uzņēmumi, valsts un pašvaldību iestādes Latvijā. Periodā no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim Sabiedrība turpināja attīstīt […]

SIA Visma Enterprise 2018. gada pārskata vadības ziņojums (rediģēts un papildināts).

Darbības veids

SIA Visma Enterprise pamatdarbība ir vadības un procesu automatizācijas IT risinājumu ražošana, ieviešana un konsultatīvu pakalpojumu sniegšana. SIA Visma Enterprise  klienti ir uzņēmumi, valsts un pašvaldību iestādes Latvijā.

Periodā no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim Sabiedrība turpināja attīstīt resursu vadības sistēmu „VISMA Horizon” un sniegt tās ieviešanas un ekspluatācijas atbalsta pakalpojumus, kā arī biznesa inteliģences (BI) risinājumu ieviešanas un atbalsta pakalpojumus un nodrošināt personāla atlases sistēmas “VISMA EasyCruit” ieviešanu un lietotāju atbalstu klientiem Latvijā. Sistēmas  „VISMA Horizon” piegādei klientiem ir iespējams izvēlēties arī kādu no izplatītājiem, kuru tīkla pārvaldību nodrošina Sabiedrība. Sabiedrība saviem klientiem sniedz arī konsultatīvus pakalpojumus par biznesa procesu un IT atbalsta procesu efektīvu organizāciju.

Finansiālais sniegums

Pārskata periodā no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim sabiedrības neto apgrozījums ir 6.9 miljoni EUR, bet peļņa –  684 275 EUR. Tas atbilst vadības un akcionāru izvirzītajiem mērķiem pārskata gada sākumā.

Klientu apmierinātība un to pieredzes uzlabojumi

Sabiedrība lielu uzsvaru liek uz klienta pieredzes uzlabošanu produktu lietošanas procesā. Viens no galvenajiem uzņēmuma snieguma mērījumiem ir klientu apmierinātība, kas tiek mērīta, izmantojot Net Promoter Score (NPS) metodoloģiju. 2018. gadā klientu apmierinātības pētījumā piedalījās 861 dalībnieks, sniedzot kopējo rNPS vērtējumu: +31, kas ir labāks nekā iepriekšējā pārskata gadā.

Lai nodrošinātu labāku informācijas plūsmu un sniegtu iespēju lietotājiem savstarpēji apmainīties ar informāciju, tika aktīvi popularizēta bezmaksas platforma Visma klientiem – Visma Community.

2018. gadā uzsākta klientu panākumu vadības procesu un lomu formalizēšana un attīstīšana ar mērķi veikt proaktīvas darbības, lai nodrošinātu, ka Visma klienti saņem iespējami lielu vērtību, izmantojot Visma produktus un pakalpojumus.

Darbinieku iesaiste un to pieredzes uzlabojumi

Darbinieku iesaiste, līdzās finansiālā snieguma rādītājiem un klientu apmierinātības mērījumiem, ir viens no svarīgākajiem Sabiedrības darbības novērtējuma rādītājiem. Divas reizes gadā tiek veikti darbinieku iesaistes pētījumi, izmantojot Visma grupas apstiprinātu pētījuma metodoloģiju, kas ietver arī NPS metodoloģijas jautājumu. 2018. gada pavasara iesaistes pētījuma rezultāts ir +67, bet rudens: +56, kas pārsniedz industrijas vidējo vērtējumu.

Sabiedrība 2018. gadā ir īstenojusi vairākus darbinieku iesaisti un apmierinātību veicinošus pasākumus – piedzīvojumu braucienu uz Stokholmu, sporta spēles, iknedēļas vingrošanas stundas ofisā, dažādas apmācības un citus pasākumus.  

Sociālās atbildības pasākumi

Sabiedrība lielu nozīmi piešķir sociālās atbildības pasākumiem, īstenojot dažādas aktivitātes izglītības jomā un popularizējot VISMA zīmola ilgtermiņa plānus.

Būtiskākā aktivitāte ir algoritmiskās domāšanas konkursa “Bebr(a)s” organizēšana 5.-12. klašu skolēniem – 2018. gadā tajā piedalījās vairāk nekā 17 tūkstoši skolēnu no vairāk nekā 300 Latvijas skolām.

Izglītības aktivitāšu atbalsta ietvaros tiek turpināta atbalsta sniegšana arī RTU Inžienierzinātņu vidusskolai. Sniegts atbalsts arī Latvijas Universitātes studentu komandas dalībai starptautiskās programmēšanas sacensībās.

Galvenie notikumi Horizon produkta attīstībā

2018. gadā tika pārtraukts “VISMA Horizon” Oracle datu bāzes atbalsts, turpmāk nodrošinot “VISMA Horizon” darbību tikai uz Microsoft SQL. Pāreja uz vienu datu bāzi prasīja papildus ieguldījumu, bet rezultātā tiek samazināts izstrādē un testēšanā ieguldītais laiks, kas dod iespēju nākotnē vairāk fokusēties uz jaunu iespēju radīšanu produktā.

Horizon pašapkalpošanās platforma “VISMA HoP” tika būtiski papildināta ar papildus funckionalitāti, kas bija viens no iemesliem produkta lietotāju skaita pieaugumam. Arvien vairāk klientu sāk arī izmantot šo platformu kā mākoņpakalpojumu.

Ņemot vērā aizvien straujāk pieaugošo pieprasījumu pēc mākoņrisinājumiem, tika uzsākts darbs pie “VISMA Horizon” mākoņrisinājuma izveides, pievēršot pastiprinātu uzmanību risinājuma drošības un piegādes jautājumiem.

Galvenie notikumi Biznesa inteliģences darbības jomā

Biznesa analīzes jomā arī 2018. gadā turpinājām veiksmīgi uzsāktos projektus nozares risinājumiem Tiesu administrācijā un Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā. Realizējam budžeta plānošanas, pašizmaksas aprēķina, kā arī dažādu operatīvo pārskatu un vadības paneļu izstrādes projektus Ceļu satiksmes un drošības direkcijā, Rīgas 1. slimnīcā, Valmieras pilsētas domē, Latvijas futbola federācijā, Tieslietu un Iekšlietu ministrijās. Tika paplašināts arī standartizētā datu analītikas mākoņpakalpojuma Cloud BI funkcionalitāte un klientu loks.

Zinātniskās pētniecības un Sabiedrības attīstības pasākumi

Lai nodrošinātu kvalitatīvus pakalpojumus, kā katru gadu, liela vērība pievērsta darbinieku apmācībām un kvalifikācijas celšanai. Šim mērķim Sabiedrība izmanto arī ERAF finansējumu nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai.

Lai nodrošinātu kvalitatīvus pakalpojumus, 2018. gada beigās Sabiedrība veikusi kvalitātes vadības sistēmas pārsertifikāciju saskaņā ar  ISO 9001:2015.

Sabiedrības darbības stabilitāti nodrošina liela pastāvīgo klientu bāze, ilggadējā darbā iemantotā klientu uzticība, zināšanas un pieredze, kā arī nepārtrauktas investīcijas pakalpojumu klāsta pilnveidošanā un klientu apmierinātības paaugstināšanā.

Populārākie

  • Kādi personāla lietvedības dokumenti nepieciešami?

    AUTORS: Inese Sila mg.hr, LPVA valdes locekle ar praktisko pieredzi personāla vadībā un lietvedībā no 1995. gada. Personāla dokumentu pārvaldība (personāla lietvedība) ir svarīga personāla vadības sastāvdaļa, no kuras neviens darba devējs ikdienā nevar atteikties. Darbinieki ir jāpieņem darbā, jāizbeidz ar kādu darba tiesiskās attiecības, jānosaka mēnešalga, jānosūta komandējumā, jānosaka iekšējā darba kārtība, jādeleģē uzdevumi un […]

  • Parādu piedziņa tiesvedības un ārpustiesas procesā (I daļa)

    Katrs uzņēmums vai fiziskā persona var saskarties ar situāciju, kurā saistību neizpildes rezultātā ir izveidojies parāds. Šajā rakstā aplūkosim iespējamos tiesiskos risinājumus parāda atgūšanai, priekšnoteikumus un kārtību, lai parādu nodotu piespiedu izpildei valsts amatpersonai – Latvijas Zvērinātam tiesu izpildītajam.