Doties uz galveno

Kā mums veicies 2019. gadā?

SIA Visma Enterprise 2019. gada pārskata vadības ziņojums (rediģēts un papildināts). Darbības veids SIA Visma Enterprise pamatdarbība ir vadības un procesu automatizācijas IT risinājumu ražošana, ieviešana un konsultatīvu pakalpojumu sniegšana. SIA Visma Enterprise  klienti ir uzņēmumi, valsts un pašvaldību iestādes Latvijā. Periodā no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim Sabiedrība turpināja attīstīt […]

calendar on wooden table

SIA Visma Enterprise 2019. gada pārskata vadības ziņojums (rediģēts un papildināts).

Darbības veids

SIA Visma Enterprise pamatdarbība ir vadības un procesu automatizācijas IT risinājumu ražošana, ieviešana un konsultatīvu pakalpojumu sniegšana. SIA Visma Enterprise  klienti ir uzņēmumi, valsts un pašvaldību iestādes Latvijā.

Periodā no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim Sabiedrība turpināja attīstīt resursu vadības sistēmu „VISMA Horizon” un sniegt tās ieviešanas un ekspluatācijas atbalsta pakalpojumus, kā arī biznesa inteliģences (BI) risinājumu ieviešanas un atbalsta pakalpojumus, un nodrošināt personāla atlases sistēmas “VISMA EasyCruit” ieviešanu un lietotāju atbalstu klientiem Latvijā. Sistēmas  „VISMA Horizon” piegādei klientiem ir iespējams izvēlēties arī kādu no izplatītājiem, kuru tīkla pārvaldību nodrošina Sabiedrība. Sabiedrība saviem klientiem sniedz arī konsultatīvus pakalpojumus par biznesa procesu un IT atbalsta procesu efektīvu organizāciju.

Finansiālais sniegums

Pārskata periodā no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim Sabiedrības neto apgrozījums ir 7.2 miljoni EUR. Pārskata gada peļņa ir 706 110 EUR.

Klientu apmierinātība un to pieredzes uzlabojumi

Sabiedrība lielu uzsvaru liek uz klienta pieredzes uzlabošanu produktu lietošanas procesā. Lai nodrošinātu labāku informācijas plūsmu un sniegtu iespēju lietotājiem savstarpēji apmainīties ar informāciju, tika aktīvi popularizēta platforma Visma Community. Uzsākta klientu panākumu vadības procesu un lomas formalizēšana un attīstīšana. 

Sociālās atbildības pasākumi

Sabiedrība lielu nozīmi piešķir sociālās atbildības pasākumiem, īstenojot dažādas aktivitātes izglītības jomā un popularizējot VISMA zīmola ilgtermiņa plānus. Būtiskākā aktivitāte ir algoritmiskās domāšanas konkursa “Bebr(a)s” organizēšana 5.-12. klašu skolēniem. Sabiedrība piedalījās Ilgtspējas indeksā un ieguva Bronzas kategoriju, tādējādi saņemot augstu novērtējumu procesu un risku vadības, kā arī sociālās atbildības jomā.

Galvenie notikumi Horizon produkta attīstībā

2019. gadā realizēti 173 dažāda apjoma sistēmu ieviešanas un izstrādes projekti. Horizon produktu klāstā lielākie projekti bijuši LR Veselības ministrijas centralizācija, Horizon ieviešana Valmieras pilsētas domē, Madonas novada centralizācija. Privātā sektora lielākie Horizon ieviešanas projekti bija uzņēmumos Pillar management, Baltacon farmācijas uzņēmumu grupā, Pārtikas veikalu grupā. Turpinām jaunu klientu piesaisti. 2019. gadā no uzsāktajiem projektiem 26% bija programmas ieviešanas projekti jauniem klientiem. Lai gan ieviešanas projektu skaits jaunajiem klientiem ir nedaudz samazinājies, vidējais projekta apjoms jaunajiem klientiem ir audzis par 30%. 

Pēc investīcijām produkta drošībā, sākot ar 2019. gada sākumu “VISMA Horizon” produkts ir pieejams kā mākoņpakalpojums, pilnībā no klienta noņemot rūpes par tehniskās infrastruktūras uzturēšanu. Tāpat tika veiktas būtiskas investīcijas produkta izstrādes tehnoloģiju un arhitektūras atjaunošanā. Tika veikti dažādi uzlabojumi produkta funkcionalitātē un uzsākti darbi pie būtiskiem “VISMA Horizon” lietotojamības uzlabojumiem. Horizon pašapkalpošanās platforma “VISMA HoP” tika papildināta ar jaunām iespējām un moduļiem, kas izmanto arī  trešo pušu sniegtās iespējas, piemēram, attēlu satura atpazīšanā. Tika veiksmīgi turpināta pāreja no produkta licenču iegādes modeļa uz produkta licenču abonēšanas modeli, sasniedzot punktu, kurā abonēšanas klientu īpatsvars ir lielāks par uzturēšanā esošo.

Galvenie notikumi Biznesa inteliģences darbības jomā

Biznesa analīzes jomā arī 2019. gadā Sabiedrība turpināja veiksmīgi uzsāktos projektus nozares risinājumiem Tiesu administrācijā un Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā. 2019. gadā tika uzsākti 2 apjomīgi projekti – Biznesa analīzes risinājuma ieviešana AS “Augstsprieguma tīkli” un Nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības prognozēšanas risinājuma izstrāde Valsts zemes dienestā. 

Zinātniskās pētniecības un attīstības pasākumi

Lai nodrošinātu kvalitatīvus pakalpojumus, kā katru gadu, liela vērība pievērsta darbinieku apmācībām un kvalifikācijas celšanai. Šim mērķim Sabiedrība izmanto arī ERAF finansējumu nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai.

Lai nodrošinātu kvalitatīvus pakalpojumus, 2019. gada beigās Sabiedrība veikusi kvalitātes vadības sistēmas pārsertifikāciju saskaņā ar  ISO 9001:2015.

Sabiedrības darbības stabilitāti nodrošina liela pastāvīgo klientu bāze, ilggadējā darbā iemantotā klientu uzticība, zināšanas un pieredze, kā arī nepārtrauktas investīcijas pakalpojumu klāsta pilnveidošanā un klientu apmierinātības paaugstināšanā.