Doties uz galveno

Kā tiekam galā ar algu aprēķiniem?

AUTORS: Inga Pumpure Grāmatvede ar nestandarta domāšanu par standartizētām, likumdošanas regulētām normām.   Varētu teikt, ka gads iet uz otru pusi, un par algu aprēķiniem pēc jaunajām normām nevienam vairs nevajadzētu uztraukties, vai ne? Bet, dzīvē nav kā kino, un man jāsaka, ka nav tāda nedēļa bijusi, kad kāds man kaut ko nepajautātu par algas […]

AUTORS:

Inga Pumpure

Inga Pumpure

Grāmatvede ar nestandarta domāšanu par standartizētām, likumdošanas regulētām normām.

 

Varētu teikt, ka gads iet uz otru pusi, un par algu aprēķiniem pēc jaunajām normām nevienam vairs nevajadzētu uztraukties, vai ne? Bet, dzīvē nav kā kino, un man jāsaka, ka nav tāda nedēļa bijusi, kad kāds man kaut ko nepajautātu par algas aprēķiniem, vai par atvaļinājumiem, vai slimības lapām. Tātad, jautājumi ir!

Šoreiz, par dažiem no tiem.

Joprojām jautājumi ir par neapliekamo minimumu (NM), kurš tiek mainīts, kā minimums, divas reizes gadā! Kāpēc saku – minimums? Tāpēc, ka var būt situācijas, ka mainās arī trešo reizi, jo personas ienākumi sasnieguši līmeni, kad neapliekamais vairs nepienākas, bet pirms tam tas tika pielietots. Ir pieņemti grozījumi likumā par IIN, kuri stāsies spēkā 1. oktobrī. 12. panta 1.6 daļā būs jauns punkts:

1.6 Valsts ieņēmumu dienests ienākuma izmaksātājam, kuram ir iesniegta algas nodokļa grāmatiņa, nodrošina ierakstu par maksātājam piemērojamo Valsts ieņēmumu dienesta prognozēto mēneša neapliekamā minimuma apmēru Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas pārskatā “Iesniegto algas nodokļa grāmatiņu dati” šādā kārtībā:

3) triju darba dienu laikā par to, ka no nākamās dienas pēc ieraksta veikšanas līdz taksācijas gada
31. decembrim maksātājam nepiemēro Valsts ieņēmumu dienesta prognozēto mēneša neapliekamo minimumu. Šādu ierakstu veic, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošo informāciju, ka maksātāja ienākumi, kurus ņem vērā viņa gada diferencētā neapliekamā minimuma apmēra noteikšanai, taksācijas gada laikā ir sasnieguši Ministru kabineta noteikto gada apliekamā ienākuma apmēru, virs kura nepiemēro gada diferencēto neapliekamo minimumu.

Piemērs:

Darbiniekam no 01.01 līdz 31.07. neapliekamais minimums bija noteikts 200.00 EUR, no 01.08 – atsūtītais prognozētais NM ir 30.00 EUR. 17. oktobrī darbinieka kopējie ienākumi no gada sākuma sasnieguši 12000.00 EUR, tāpēc VID nosūta informāciju, ka no tā brīža līdz gada beigām šai personai NM tiek noteikts 0.00 EUR. Grāmatvedis veic ierakstus savā sistēmā un turpmāk aprēķinos neapliekamo minimumu nepielieto.

Ja atceraties, tad gada sākumā aktualizējās jautājums par neadekvātu neapliekamo minimumu tām personām, kas iepriekšējā gadā nebija guvušas ienākumus, vai tie bija salīdzinoši mazi, bet šajā gadā ienākumam palielinoties, pielietot NM būtu bijis nepareizi. Likumdošanā nebija tādas normas, bet VID darbinieki ieteica izmantot darbinieka paša izteikto vēlmi (rakstiskā veidā) neizmantot VID nosūtīto prognozēto NM. Daudzi tā arī darīja, citādi ir iespēja iekulties “nodokļu parādu nepatikšanās”.

Piemērs:

Darbiniekam līgumā noteikta alga 900.00 EUR mēnesī pirms nodokļu ieturēšanas, iesniegta nodokļu grāmatiņa, ir divas apgādājamās personas. Prognozētais neapliekamais minimums noteikts 200,00 EUR mēnesī! Ko darīt? Personai acīmredzami tik liels NM nepienākas.

Viens variants – darbinieks labprātīgi atsakās no NM, uzrakstot darba devējam iesniegumu.

2018.gads
Alga
900.00
Sociālās iemaksas darbinieka daļa 11% = 99.00
Sociālās iemaksas d/d daļa 24.09% = 216.81
Neapliekamais minimums 200.00 (nolemj nepielietot)
Atvieglojums par apgādājamo 2×200.00 = 400.00
Ar IIN apliekamais ienāk. 401.00
IIN 20% = 80.20
Darbinieks saņem uz rokas 720.80

Otrs variants – darbinieks nav ar mieru atteikties no VID noteiktā NM, bet ir gatavs uzrakstīt iesniegumu par IIN likmes samazināšanu, t.i., pielietot nevis 20%, bet 23% likmi.

Likuma 15.pantā šo normu arī ir papildinājuši, un jaunā redakcija stāsies spēkā 1.oktobrī:

23.Pamatojoties uz maksātāja rakstveida iesniegumu ienākuma izmaksātājam vai maksātāja veiktu atzīmi grāmatiņā, ienākuma izmaksātājs taksācijas gada laikā ietur nodokli saskaņā ar 23 procentu likmi arī no ienākumiem, kuriem saskaņā ar šā panta otro, trešo vai astoņpadsmito daļu piemērojama nodokļa likme 20 procentu apmērā. Ja nodokli ietur saskaņā ar 23 procentu likmi, pamatojoties uz maksātāja veiktu atzīmi grāmatiņā, šo likmi sāk piemērot ar nākamā mēneša 1. datumu.

Papildināts ir ar jaunu normu – darbinieks pats var veikt izmaiņas savā nodokļu grāmatiņā par likmi, uzņēmuma grāmatvedis saņems ziņu no EDS, ka ir veiktas izmaiņas darbinieka nodokļu grāmatiņā, un tās pielietos ar nākamā mēneša pirmo datumu.

2018.gads
Alga
900.00
Sociālās iemaksas darbinieka daļa 11% = 99.00
Neapliekamais minimums 200.00 (nolemj pielietot)
Atvieglojums par apgādājamo 2×200.00 = 400.00
Ar IIN apliekamais ienāk. 201.00
IIN – pieprasa 23% likmi 23% = 46.23
Darbinieks saņem uz rokas 754.77 (iepriekš 720.80)

Starpība, kas rodas, pielietojot vienu vai otru variantu, ir pietiekami liela! Tāpēc veikšu aprēķinus, ko tas nozīmē darbiniekam lielākā laika posmā. Šajā gadījumā, pirmais NM tika pielietots līdz 1. augustam, tātad, 7 mēnešus.

Darbinieks saņem:  900.00 x 7 = 6300.00
Sociālais 11% = 693.00
Par apgādājamajiem = 2800.00
Neapliekamais 7 mēnešos (aprēķināts pēc formulas)
= 250,01
Apliekamais ienākums  = 2556,99
Nodoklis 20% = 511,40
Samaksāts 7 mēnešos = 561,40 vai 323,61
1.variantā ir pārmaksa = 50,00
2.variantā ir parāds = 187,79!

Tātad, ja darbinieks nav ar mieru atteikties no NM, kurš viņam praktiski nepienākas, tad viņš būs spiests samaksāt nodokli, iesniedzot gada deklarāciju. Protams, tā ir katra nodokļu maksātāja atbildība, bet, tā kā aprēķinus veic grāmatvedis, tad ļoti bieži vainots tiek aprēķinu veicējs.

Joprojām daudziem nav skaidrs, kāpēc un kā tiek rēķināti nodokļi, ja darbinieks strādā bez nodokļu grāmatiņas, t.i., viņam tā ir kā “otrā darba vieta”. Ja algas rēķina ar grāmatvedības programmu palīdzību, tad daudz nav jādomā– programmā ir saliktas formulas, un dziļo jēgu var nemeklēt. Bet, grāmatvedim taču gribas redzēt sava darba jēgu un saprast, kāpēc jādara tā vai citādi, vai ne? Tas, kas mūsu likumdošanā tā arī nav atrunāts – šī aprēķina “metodika” un pamatojums. Mēs zinām tikai to, ka tā ir jādara! Loģisko pamatojumu arī es neesmu atradusi, bet aprēķināt, protams, protu. 

Piemērs:

Darbiniekam uzņēmums ir kā “otrā darba vieta”. Darba līgumā noteiktā darba samaksa ir 600.00 EUR pirms nodokļu ieturēšanas. Tā kā darba vietā nav nodokļu grāmatiņas, netiek pielietoti ne atvieglojumi, ne prognozētais NM. Būtiski, kas jāsaprot – IIN tiek rēķināts no visas summas. Šajā gadījumā netiek pielietota zināmā formula, ka vispirms no apliekamā ienākuma atņem attaisnotos izdevumus un tad aprēķina ienākuma nodokli. Attiecīgi, arī sociālās iemaksas tiek rēķinātas no visas summas. Un tad ir jāveic  IIN samazinājuma aprēķins. Šī aprēķina būtību ir grūti pat izskaidrot, mēs vienkārši veicam matemātiskas darbības:

600.00
*23% (IIN likme)
IIN =138,00
600,00 *11% (VSAOI likme)
VSAOI = 66,00
66 *20% = 13,20 (Atskaitījumu daļa, ko reizina ar 20% IIN likmi)
138,00 – 13,20 = 124,80 (IIN 2. darba vietā)

Par darba algas un nodokļu aprēķiniem no tās varētu runāt un rakstīt ļoti daudz, bet jāņem vērā, ka katram uzņēmumam ir sava darba specifika, ir dažādi darba laiki un dažādas darba laika uzskaites sistēmas. Neaizmirsīsim, ka ir nepilns darba laiks un normālais darba laiks – nepilns ir viss, kas nesasniedz normālo darba laiku – 40 h nedēļā. Ja ir nepilns darba laiks, tas nenozīmē, ka var kaut kā “apbižot” šos darbiniekus – viņiem ir gan tādi paši pienākumi, gan tādas pašas tiesības, kā darbiniekam ar normālo darba laiku. Izplatītākā apzinātā vai neapzinātā kļūda – ja darbinieks strādā nepilnu darba laiku, viņam pienākas īsāks atvaļinājums.

Ir jāievēro dažādas nianses, kas skar summēto darba laiku un maiņu darbu. Un lūdzu – nejauciet tos kopā vienā katliņā – tie ir divi dažādi darba laika veidi! Jā, protams, pie summētā darba laika iespējamas arī maiņas, bet, ja līgumā ir ierakstīts “maiņu darbs”, tas pēc būtības atbilst normālajam darba laikam! Šajos abos gadījumos ir obligāti darbinieki jāiepazīstina ar darba grafikiem vismaz mēnesi iepriekš.

Valdība ir solījusi 3 gadus nodokļu likumdošanas aktus būtiski negrozīt. Taču nevar zināt, vai tas ir labi, vai ne tik labi, jo dažas normas “brēc” pēc izmaiņām.

Kolēģi grāmatveži, lai jums viegli aprēķini, jauki kolēģi, kam rēķināt algas un forši darba devēji, kas novērtē jūsu darbu!

Vēlaties saņemt šādus rakstus katru mēnesi savā e-pastā? Pierakstieties šeit.

 

Raksts ir autordarbs un atspoguļo autora viedokli par šo tēmu, kas var nesakrist ar Grāmatvežu Ekspreša izdevēja SIA Visma Enterprise viedokli. Par rakstā minēto faktu un aprēķinu pareizību atbild raksta autors. 

SIA Visma Enterprise ir grāmatvedības un resursu vadības programmas VISMA Horizon ražotājs un izplatītājs. Ja vēlaties uzzināt vairāk par VISMA Horizon piedāvājumu – SPIEDIET ŠEIT.

Populārākie

  • Kādi personāla lietvedības dokumenti nepieciešami?

    AUTORS: Inese Sila mg.hr, LPVA valdes locekle ar praktisko pieredzi personāla vadībā un lietvedībā no 1995. gada. Personāla dokumentu pārvaldība (personāla lietvedība) ir svarīga personāla vadības sastāvdaļa, no kuras neviens darba devējs ikdienā nevar atteikties. Darbinieki ir jāpieņem darbā, jāizbeidz ar kādu darba tiesiskās attiecības, jānosaka mēnešalga, jānosūta komandējumā, jānosaka iekšējā darba kārtība, jādeleģē uzdevumi un […]

  • Parādu piedziņa tiesvedības un ārpustiesas procesā (I daļa)

    Katrs uzņēmums vai fiziskā persona var saskarties ar situāciju, kurā saistību neizpildes rezultātā ir izveidojies parāds. Šajā rakstā aplūkosim iespējamos tiesiskos risinājumus parāda atgūšanai, priekšnoteikumus un kārtību, lai parādu nodotu piespiedu izpildei valsts amatpersonai – Latvijas Zvērinātam tiesu izpildītajam.