Doties uz galveno

Kases aparātu un Horizon integrācija

Ņemot vērā klientu jautājumus par resursu vadības sistēmas VISMA Horizon un kases aparātu integrāciju, sniedzam savu skaidrojumu par integrācijas iespējām.

Ņemot vērā klientu jautājumus par resursu vadības sistēmas VISMA Horizon un kases aparātu integrāciju, sniedzam savu skaidrojumu par integrācijas iespējām.

Kā zināms, spēkā ir stājušies MK notiekumi Nr. 95 “Par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām”. Noteikumi paredz, ka turpmāk drīkst lietot tikai sertificētus kases aparātus, hibrīda kases sistēmas un kases sistēmas.

Programmas VISMA Horizon ražotājs SIA Visma Enterprise uzskata, ka sistēmas pārdošanas atbalsta risinājumi atbilst MK noteikumu 6.2 punkta definīcijai par integrētu sistēmu. Saskaņā ar noteikumiem, integrētas sistēmas ir jāreģistrē. Lūdzot VID precizēt, kā notiek integrētās sistēmas reģistrācija, ir saņemta atbilde, ka “lai reģistrētu VID integrēto informācijas sistēmu, lietotājam jāiesniedz apraksts, ar kādu informācijas sistēmu notiks informācijas apmaiņa (datu transformācijas), detalizēti aprakstot, kāda informāciju no integrētās informācijas sistēmas tiks nosūtīta kases aparātam ar fiskālo atmiņas moduli, hibrīda kases aparātam vai kases sistēmai un kāda informācija no kases aparāta ar fiskālo atmiņas moduli, hibrīda kases aparāta vai kases sistēmas tiks nosūtīta integrētajai informācijas sistēmai. Papildus jānorāda, ar kurām iekārtām integrētā informācijas sistēma sadarbosies, norādot iekārtas modeli, modifikāciju, versiju un iekārtas šasijas numuru.”

Precizējot, vai reģistrācijas brīdī kases aparātam, hibrīda kases aparātam vai kases sistēmai ir jābūt sertificētai, saņemta atbilde, ka “Integrēto informācijas sistēmu VID reģistrē lietotājs. Ņemot vērā, ka lietotājs darījumu reģistrēšanai drīkst izmantot iekārtas, kurām ir veikta atbilstības pārbaude, saņemts atbilstības apliecinājums un kuras VID vienotajā datubāzē reģistrētas Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra noteikumu Nr.96 “Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība” noteiktajā kārtībā, integrētās informācijas sistēmas reģistrācijas brīdī iekārtām ir jābūt veiktām atbilstības pārbaudei.”

Apkopojot esošo situāciju, mēs kā RVS Horizon ražotājs vēlamies informēt, ka:

  • neplānojam izstrādāt, sertificēt un klientiem piegādāt kases aparātus, hibrīda kases sistēmas un kases sistēmas, jo kases aparātu piegāde un apkalpošana nekad nav bijis mūsu biznesa virziens;
  • lai Horizon integrētu ar kases aparātu, hibrīda kases aparātu un kases sistēmu, tām ir jābūt sertificētām, tāpēc mēs gaidām, kad esošie kases aparātu piegādātāji CHD un StrongPoint pabeigs savu kases aparātu, hibrīda kases sistēmu un kases sistēmu sertifikāciju, lai mēs varētu nodrošināt integrāciju;
  • esam uzsākuši analīzi, lai novērtētu, vai varam veikt integrāciju ar šobrīd mūsu klientiem vienīgo pieejamo sertificēto hibrīda sistēmu, ko izstrādā SIA UVS.

Populārākie

  • Dažādi līgumi ar fiziskām personām par auto izmantošanu uzņēmuma vajadzībām

    AUTORE: Inga Pumpure Grāmatvede ar nestandarta domāšanu par standartizētām, likumdošanas regulētām normām. Mūsdienās auto nav luksusa lieta, tā ir nepieciešamība. Daudz vairāk un īsākā laikā var izdarīt, ja esi mobils –  vari pārvietoties kad un kur vēlies, neesot pakļauts sabiedriskā transporta kustību sarakstiem un maršrutiem. Turklāt tas attiecas ne tikai uz fiziskām personām, bet arī […]

  • Kādi personāla lietvedības dokumenti nepieciešami?

    AUTORS: Inese Sila mg.hr, LPVA valdes locekle ar praktisko pieredzi personāla vadībā un lietvedībā no 1995. gada. Personāla dokumentu pārvaldība (personāla lietvedība) ir svarīga personāla vadības sastāvdaļa, no kuras neviens darba devējs ikdienā nevar atteikties. Darbinieki ir jāpieņem darbā, jāizbeidz ar kādu darba tiesiskās attiecības, jānosaka mēnešalga, jānosūta komandējumā, jānosaka iekšējā darba kārtība, jādeleģē uzdevumi un […]