Doties uz galveno

Labklājība darba vidē

AUTORS: Eva Selga Latvijas Personāla vadīšanas asociācijas valdes priekšsēdētāja Latvijas un ārvalstu  pētījumos (well being, wellfare, happiness at work,) tulko kā labbūtība, labjūtība, labjūte, labizjūta, labklājība, saistot šo jēdzienu  ar personību, darba vidi, motivāciju un iesaistīšanos. Tas viss veido cilvēka labizjūtu darbā. Runājot par šo jēdzienu, mēs runājam par darba vides kvalitāti, par to, cik […]

AUTORS: Eva Selga

Latvijas Personāla vadīšanas asociācijas valdes priekšsēdētāja

Latvijas un ārvalstu  pētījumos (well being, wellfare, happiness at work,) tulko kā labbūtība, labjūtība, labjūte, labizjūta, labklājība, saistot šo jēdzienu  ar personību, darba vidi, motivāciju un iesaistīšanos. Tas viss veido cilvēka labizjūtu darbā. Runājot par šo jēdzienu, mēs runājam par darba vides kvalitāti, par to, cik labi cilvēks jūtas savā darbavietā?

Šobrīd mēs jau runājam, ka uzņēmumos blakus Personāla politikai ir nepieciešama arī Labklājības politikai, kas ietver gan fizisko, gan garīgo veselību. Tas uzliek uzņēmumam pienākumu rūpēties par darbinieku veselību un labklājību.

CIPD pētījumā “Darbinieku veselība un labklājība” (2018) ir minēts, ka tikai 20% uzņēmumu Lielbritānijā ir Labklājības stratēģija jeb plāns, kā nodrošināt tādu darba vidi, kur darbinieks jūtas labi, spēj efektīvi strādāt un attīstīt sevi.

Pētījumā minēts, ka būtisks faktors  darbinieku labklājībai ir uzņēmuma finanšu labklājība, kas tiešā veidā ietekmē arī katra darbinieka finanšu labklājību. Ja uzņēmumam rodas zināma finansiālā nestabilitāte vai darbiniekiem nav skaidra uzņēmuma finansiālā situācija, krītas darbinieku efektivitāte un iesaiste.

Darbinieku labizjūtu darbā raksturo seši elementi –  iesaiste, attiecības, jēgpilns darbs, sasniegumi, pozitīvas emocijas un veselība.

Darbinieku iesaiste

Kas tad ir darbinieku iesaiste? Darbinieka potenciāla atvēršana, lai sasniegtu augstu rezultātus. Pastāvīga savstarpējās saites veidošana starp darbinieku un organizāciju. Uzņēmuma procesos HRM Aicinājums Visma Blogiesaistīts darbinieks sasniedz vairāk nekā tiek sagaidīts. Iesaistītam darbiniekam rūp viņa darbs un uzņēmums, kurā viņš strādā. Kā tad noteikt vai darbinieks ir iesaistīts. Jums jātbild uz 11 jautājumiem:

 1. Vai Jūs kā vadītājs dodat pietiekamu atgriezenisko saiti par darba izpildi savam darbiniekam?
 2. Kādas ir darbinieku attiecības ar vadību?
 3. Vai darbinieki ir apmierināti ar atlīdzību?
 4. Kādas ir attiecības starp kolēģiem?
 5. Vai darbinieki saņemt pietiekamu atzinību?
 6. Vai darbinieki uzskata savu darbu par jēgpilnu?
 7. Vai darbinieka mērķi saskan ar uzņēmuma mērķiem?
 8. Vai darbiniekam ir iespēja realizēt personisko izaugsmi?
 9. Vai darbiniekam ir pietiekama rīcības brīvība?
 10. Vai darba uzdevumi ir skaidri definēti?
 11. Vai darbinieki uzticas vadībai?

Attiecības

Attiecības darba vietā starp kolēģiem un vadītāju ir ļoti svarīgs elements darbinieku labizjūtas veicināšanai. Attiecībām jābūt cieņpilnām. Protams, ir kolektīvi, kur kolēģi un vadītājs ir kā viena ģimene, kas kopā pavada arī daudz laika ārpus darba, kopā atpūšoties un tādējādi veidojot lielāku uzticamību arī darba vidē.

Jēgpilns darbs

Mēs visi strādājam, pildām dažādus uzdevumus un mums svarīgi ir saprast, kā mūsu izdarītais iekļaujas uzņēmuma kopējā veikumā, t.i. mums jāsaprot, ka mūsu darbam ir nozīme, jēga. Ja darbinieks nesaprot sava darba jēgu vai viņam to neviens nav izskaidrojis, zūd motivācija un līdz ar to arī rodas neieinteresētība pret darbu.

Sasniegumi

Mums visiem ir svarīgi sasniegumi gan darbā, gan privātajā dzīvē. Tas sniedz mums pozitīvas emocijas un veicina labu garastāvokli. Šie faktori, protams, arī palielina mūsu labizjūtu. 

HRM Aicinājums Visma BlogPozitīvas emocijas

Padomāsim, kas mums rada vispozitīvākās sajūtas? Vai tās ir kādas spilgtas atmiņas no darbā pavadītiem brīžiem vai no kāda ceļojuma, vai arī tās ir mūsu privātās dzīves atmiņas? Nav svarīgi , kas mums izraisa šādas emocijas, svarīgi ir, lai tas mums uzlabo garastāvokli un ļauj uz visām lietām raudzīties pozitīvi. 

Veselība

Svarīgākā lieta labizjūtas veicināšanā ir veselība. Katram cilvēkam ir svarīgi saprast, kas ir pamatlietas, ko viņš var darīt, lai uzturētu savu veselību. Protams, ir jāievēro pamatlietas – veselīgs uzturs, atpūta, sports. 

Izsverot, ko mēs katrs varam darīt, lai veicinātu savu labizjūtu darbā, mēs spēsim dzīvot pozitīvāk, strādāt ar prieku un rūpēties par sevi un līdzcilvēkiem.

Vērtīgs raksts? Pieraksties saņemšanai arī turpmāk!

Raksts ir autordarbs un atspoguļo autora viedokli par doto tēmu, kas var nesakrist ar HRM Idea izdevēja SIA Visma Enterprise viedokli. Par rakstā minēto faktu pareizību atbild raksta autors. 

Ja vēlaties uzzināt vairāk par VISMA risinājumiem personāla jomā, lūdzu apmeklējiet produktu lapas:
EasyCruit – personāla atlasei »
Comenius – talantu vadībai »
HoP – darbinieku pašapkalpošanās » 

 

Populārākie

 • Parādu piedziņa tiesvedības un ārpustiesas procesā (I daļa)

  Katrs uzņēmums vai fiziskā persona var saskarties ar situāciju, kurā saistību neizpildes rezultātā ir izveidojies parāds. Šajā rakstā aplūkosim iespējamos tiesiskos risinājumus parāda atgūšanai, priekšnoteikumus un kārtību, lai parādu nodotu piespiedu izpildei valsts amatpersonai – Latvijas Zvērinātam tiesu izpildītajam.

 • Kādi personāla lietvedības dokumenti nepieciešami?

  AUTORS: Inese Sila mg.hr, LPVA valdes locekle ar praktisko pieredzi personāla vadībā un lietvedībā no 1995. gada. Personāla dokumentu pārvaldība (personāla lietvedība) ir svarīga personāla vadības sastāvdaļa, no kuras neviens darba devējs ikdienā nevar atteikties. Darbinieki ir jāpieņem darbā, jāizbeidz ar kādu darba tiesiskās attiecības, jānosaka mēnešalga, jānosūta komandējumā, jānosaka iekšējā darba kārtība, jādeleģē uzdevumi un […]

 • Dažādi līgumi ar fiziskām personām par auto izmantošanu uzņēmuma vajadzībām

  AUTORE: Inga Pumpure Grāmatvede ar nestandarta domāšanu par standartizētām, likumdošanas regulētām normām. Mūsdienās auto nav luksusa lieta, tā ir nepieciešamība. Daudz vairāk un īsākā laikā var izdarīt, ja esi mobils –  vari pārvietoties kad un kur vēlies, neesot pakļauts sabiedriskā transporta kustību sarakstiem un maršrutiem. Turklāt tas attiecas ne tikai uz fiziskām personām, bet arī […]